Filtrační desky

Vlastnosti

 • Zdokonalené vedení vzduchu na základě principu proudění dolů
 • Stabilně svařené záhyby filtru, které se neslepují 
 • Vyčištění je možné bez pohyblivých dílů
 • Trysky vstupního proudění pro stlačený vzduch na straně čistého vzduchu
 • Horizontální montáž do filtračních zařízení

Přednosti

 • Žádné omezení v průběhu času, protože je trvale k dispozici 100 % filtrační plochy
 • Mimořádně velké snížení následných nákladů díky výrazně delší životnosti filtrů 
 • Menší opotřebení, protože nejsou potřeba žádné pohyblivé díly 
 • Úspory díky malé spotřebě stlačeného vzduchu a malým nákladům na energii
 • Časová úspora při snadné výměně filtračních desek díky horizontální montáži

Automatické vyčištění

 • Vyčištění probíhá pomocí stlačeného vzduchu dle potřeby v závislosti na řízení rozdílového tlaku
 • Ráz stlačeného vzduchu ze začleněného vzduchojemu pro stlačený vzduch proudí přímo do filtračního média 
 • Konstrukce a svaření filtru poskytují možnost upustit od rotačních trysek
 • Výrazně menší opotřebení, protože nejsou potřeba žádné pohyblivé díly

Filtrační vložky

Vlastnosti

 • Velký odstup záhybů při stejné filtrační ploše každé filtrační vložky 
 • Pohyblivé záhyby filtru podporují vyčištění
 • Rovnoměrné a šetrné vyčištění pomocí rotační trysky 
 • Vertikální montáž do filtračních zařízení

Přednosti

 • Menší slepení záhybů filtru dohromady díky jejich větší vzájemné vzdálenosti
 • Velmi dlouhá životnost filtračních prvků a rotačních trysek
 • Úspora nákladů díky optimálním vlastnostem čištění
 • Menší usazování prachu díky vertikální montáži

Automatické vyčištění

 • Vyčištění probíhá pomocí stlačeného vzduchu dle potřeby v závislosti na řízení rozdílového tlaku
 • Ráz stlačeného vzduchu ze začleněného vzduchojemu pro stlačený vzduch uvede rotační trysku do pohybu
 • Otáčivý pohyb rotační trysky zajišťuje rovnoměrné náběhové proudění
 • Tím se dosahuje optimálního chování filtračních vložek KemTex® ePTFE při jejich vyčištění

Optimální pri svarování a rezání

Výzkum AWS (American Welding Society) k rozdelení cástic:

 • 98,9% vznikajících cástic prachu je menších než 400 nanometru
 • Ultra jemné nanocástice mohou proniknout do lidských bunek
 • Membránové filtry KemTex ePTFE mají již v rozsahu nanometru vysoký stupen odloucení

>> Odsávací WeldFil
>> Odsávací WeldFil CompactSdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít