Filter plate

Filtracní desky

Vlastnosti

 • Zdokonalené vedení vzduchu na základě principu proudění dolů
 • Stabilně svařené záhyby filtru, které se neslepují 
 • Vyčištění je možné bez pohyblivých dílů
 • Trysky vstupního proudění pro stlačený vzduch na straně čistého vzduchu
 • Horizontální montáž do filtračních zařízení

Přednosti

 • Žádné omezení v průběhu času, protože je trvale k dispozici 100 % filtrační plochy
 • Mimořádně velké snížení následných nákladů díky výrazně delší životnosti filtrů 
 • Menší opotřebení, protože nejsou potřeba žádné pohyblivé díly 
 • Úspory díky malé spotřebě stlačeného vzduchu a malým nákladům na energii
 • Časová úspora při snadné výměně filtračních desek díky horizontální montáži

Automatické vyčištění

 • Vyčištění probíhá pomocí stlačeného vzduchu dle potřeby v závislosti na řízení rozdílového tlaku
 • Ráz stlačeného vzduchu ze začleněného vzduchojemu pro stlačený vzduch proudí přímo do filtračního média 
 • Konstrukce a svaření filtru poskytují možnost upustit od rotačních trysek
 • Výrazně menší opotřebení, protože nejsou potřeba žádné pohyblivé díly