DomůPodnik40 let KEMPER

40 let KEMPER

1977 - Gerd Kemper zakládá společnost KEMPER GmbH

Nebezpečí poškození očí při svařování UV zářením je známé. Svářečský dým se naopak nepovažuje za zdraví nebezpečný. Na zákonné limitní hodnoty, stejně jako na účinnou technologii odsávání v této době ještě nikdo nemyslí. Ve Švédsku objevuje Gerd Kemper, který se po ukončení obchodního vzdělání chystá založit technicky zaměřenou firmu, první odsávací jednotky. Tady vědí, jaké nebezpečí se skrývá za svářečským dýmem, i když tehdejší stav poznání je ve srovnání s dneškem jen na elementární úrovni. Gerd Kemper si přiváží své vědomosti s sebou do Německa. Doma v garáži sestrojuje první bodové odsávání v německy mluvících zemích – filtrační zařízení, které zachycuje a odsává svářečský dým přímo v místě jeho vzniku. Dodnes je tento princip odsávání svářečského dýmu doporučován profesními organizacemi. 17. března 1977 zakládá Gerd Kemper společnost KEMPER GmbH. Tato firma je dodnes považována za průkopníka v oblasti odsávání svářečského dýmu.

1983 - První výrobna ve Vredenu

Díky úspěchu vlastních výrobků zažívá společnost KEMPER nárůst zakázek a počtu pracovníků – v roce 1979 má firma už deset zaměstnanců. V původní lokalitě přestávají stačit kapacity. Šest let po založení společnost KEMPER poprvé ve větším měřítku expanduje. Výrobce investuje do nového závodu. Na ploše 3 600 metrů čtverečních buduje první vlastní výrobnu. Tím získává více místa pro rozšíření sortimentu. Vedle odsávání svářečského dýmu zahrnuje společnost KEMPER do svého portfolia i pálící stoly a nabízí tak řešení odsávání pro řezné aplikace.

1988 - KEMPER se prosazuje na mezinárodní úrovni

Na domácím trhu v Německu firma již prorazila. Pověst o kvalitách a přínosech odsávání KEMPER se šíří i za hranice země. Rozhoduje zde i dobrá reputace, především u dodavatelů automobilového průmyslu. Ty to stále více táhne do zahraničí.

Společnosti KEMPER se tak otevírají zcela nové perspektivy. Firma nezůstává pozadu a objevuje nové trhy. Dobrých deset let po založení firmy zřizuje KEMPER první dceřiné společnosti ve Francii a v USA. Je to začátek vlny zakládání nových firem – mimo jiné v sousedním Nizozemsku (1990). Internacionalizace nabírá na rychlosti.

1989 - Nová generace zařízení pro různá pracovní prostředí

Trend v tomto odvětví se vyvíjí jednoznačným směrem: V závislosti na oblasti použití potřebují svářeči při práci různá řešení odsávání – mobilní pro nestálá pracoviště, pevná pro stálá pracoviště. Společnost KEMPER taková řešení ve svém portfoliu již nabízí. V roce 1989 představuje firma na předním veletrhu tohoto odvětví SCHWEISSEN & SCHNEIDEN zcela novou generaci zařízení. Nová filtrační zařízení pro svářeče a elektrická filtrační zařízení se setkávají s velkým zájmem. V pojízdné či pevné variantě jsou individuálně použitelná. Společnost KEMPER tak rozšiřuje své portfolio o řešení odsávání pro různé specifické oblasti použití.

1992 - Další expanze, první centrální odsávání vzduchu, nová filtrační technologie a další internacionalizace

Počátkem 90. let 20. století dosahuje společnost KEMPER třímístného čísla. V roce 1991 tento výrobce zaměstnává více než 100 pracovníků. Díky tomu se firma stává důležitým zaměstnavatelem ve Vredenu a okolí. Výrobce předbíhá svůj nepřetržitý růst. V roce 1992 vzniká v ulici Von-Siemens-Straße ve Vredenu moderní administrativní budova, která je dodnes sídlem firmy. V tomtéž roce se personál stěhuje do nových prostor.

Současně společnost KEMPER žene kupředu technický pokrok. Vedle mobilních a pojízdných odsávacích zařízení vyvíjí firma první kompaktní centrální odsávání vzduchu – systém 8000. Zařízení vybavené vlastní řídicí jednotkou je dodnes základem pro další inovace v oblasti centrálního odsávání vzduchu. Systém 8000 je vhodný k odlučování nebezpečných látek při různých procesech, jako je svařování či řezání. Díky stavebnicovému principu lze systém přizpůsobit individuálním potřebám svařoven.

I v oblasti filtrační technologie vykonává společnost KEMPER v tomto roce průkopnickou práci. Výrobce dosahuje enormního technického pokroku při odlučování částic svářečského dýmu ze vzduchu. Společnost KEMPER nabízí jako první speciální membránové filtry. Ty jsou mikroporézní a dokáží tak ze vzduchu odloučit i nanočástice do velikosti 100 nanometrů. Tento způsob filtrace je později dále rozvíjen formou membránových filtračních patron KemTex® ePTFE.

Souběžně pokračuje internacionalizace. Nová dceřiná společnost v České republice je čtvrtou zahraniční společností skupiny KEMPER. Ta o několik let později nabývá zvláštního významu.


1993 - První pojízdné filtrační zařízení s čistitelným filtrem

Doposud nabízí trh pro svářeče mobilní filtrační zařízení výhradně s jednorázovými filtry, které vedou při dlouhodobém používání k vysokým následným nákladům na pořizování náhradních filtrů.

Společnost KEMPER se ujímá řešení tohoto problému. Výrobce vyvíjí první mobilní odsávací zařízení s čistitelným filtrem – „systém 9000 mobil“. Tato inovace je dodnes základem pro účinnou a nákladově efektivní filtrační technologii.

1996 - Přichází přírubová odsávací hubice

Dodnes patří po celém světě k základnímu vybavení odsávacích ramen – přírubová odsávací hubice od společnosti KEMPER. V roce 1995 vznikají první výkresy a o rok později je výrobek uveden na trh.

Cílem je zajistit svářeči co nejpohodlnější manipulaci s odsáváním svářečského dýmu v průběhu vlastního procesu svařování. Společnost KEMPER definuje nová měřítka nejen s ohledem na design. Díky svým vlastnostem a tvaru zachycuje nová odsávací hubice o 40 procent více svářečského dýmu než běžné odsávací hubice. Díky možnosti otáčení o 360 stupňů nabízí svářečům maximální flexibilitu. Téměř souběžně vyvíjí společnost KEMPER i kompletně nové odsávací rameno. Lze jej snadno jednou rukou přenastavit a drží trvale samonosně v předvolené poloze. Do té doby byla ramena upevněna na externích kloubech a velmi těžko se obsluhovala.

Této odsávací hubice se od té doby prodalo na 130 000 kusů.

2000 - Zprovoznění prvního mezinárodního výrobního závodu

Společnost KEMPER rozšiřuje vlastní výrobní kapacity a zřizuje v České republice mezinárodní výrobní závod.

Je vybudována moderní hala. Touto expanzí navíc společnost KEMPER reaguje na naléhavé otázky globalizace. K rozhodnutí investovat v České republice vede firmu především dobrá dostupnost kvalifikovaných odborníků ve spojení s nákladově efektivní výrobou.

2002 - 25 let společnosti KEMPER

Společnost KEMPER slaví jubileum. 25 po svém založení má firma kolem 150 zaměstnanců a je předním dodavatelem a specialistou pro systematickou ochranu ovzduší na pracovišti.

2008 - Rozšíření výroby v České republice

Společnost KEMPER nadále sází na mezinárodní výrobu v České republice. Díky aktuálně vysokému objemu zakázek investuje firma do rozšíření tamní výroby. Vzniká výrobní hala s plochou 10 000 metrů čtverečních. Česká dceřiná společnost je tak vedle hlavního sídla ve Vredenu nejdůležitějším pracovištěm.

Zároveň je firma kvůli burzovnímu krachu v USA nucena zavést tzv. kurzarbeit. Obrat se během jednoho roku propadá o více než 40 procent. „Bylo to nejsložitější období za celou dobu mého rodinného podnikání,“ hodnotí zakladatel firmy Gerd Kemper zpětně. Vedení společnosti a zaměstnanci táhnou za jeden provaz. Firma vychází z krize posílena.


2011 - Vstup na trh s prostorovými větracími systémy

Na trhu s odsáváním svářečského dýmu leží prostorové větrací systémy zatím ve stínu. Pro účinné zachycování svářečského dýmu je podle doporučení profesních organizací nutné bodové odsávání. Poptávka však stoupá.

Se zařízením KemJet vstupuje společnost KEMPER na trh s prostorovými větracími systémy. Firma je doporučuje jako doplněk k bodovému odsávání a pro případy, kdy je manipulace s bodovým odsáváním nemožná. Z trhu, který byl zpočátku poháněn poptávkou, se postupně stává pevná součást portfolia. V roce 2013 vyvíjí firma individuálně přemístitelné vytěsňovací větrání CleanAirTower. Význam prostorových větracích systémů přerůstá vzhledem k silnějšímu zohlednění celkového okolního ovzduší jednotlivá pracoviště.

2013 - Nulový kontakt i při likvidaci

Společnost KEMPER domýšlí řetězec nebezpečných látek. Nejenže firma disponuje širokým portfoliem řešení pro odsávání a filtraci.

Od roku 2013 zavádí výrobce řešení, které zamezí kontaktu s nebezpečnými látkami při jejich likvidaci. Tato inovace nese název bezkontaminační odvod a sběr prachu a je aplikována na různá řešení. Společnost KEMPER tím vyplňuje mezeru v technologii odsávání.

2016 - Propojená zařízení: Začíná éra bezpečnosti práce 4.0

Průmysl 4.0 dostihl bezpečnost práce. Firma vyvíjí koncept KEMPER Connect, který umožňuje automatické vzájemné propojení odsávacích zařízení a prostorových větracích systémů a jejich vzájemnou komunikaci. Základem je rovněž v roce 2016 zavedený systém monitorování ovzduší AirWatch. Ten nepřetržitě měří koncentrace jemného prachu v ovzduší, porovnává je s limitními hodnotami a v případě potřeby odsávací zařízení a prostorové větrací systémy zapne nebo opět automaticky vypne, pokud nejsou překročeny uložené limitní hodnoty. Pro komunikaci mezi zařízeními vyvinula společnost KEMPER vlastní nezávislou rádiovou síť.

2017 - 40 let odsávání svářečského dýmu – 40 let společnosti KEMPER

Odsávání svářečského dýmu nese i za hranicemi Německa jedno jméno: KEMPER. Dodnes je tato firma považována za průkopníka v oblasti technologie ochrany ovzduší.

40 let po svém založení má tento výrobce po celém světě okolo 300 zaměstnanců. Více než 100 000 podniků v cca 50 zemích na všech kontinentech sází na technologii ochrany ovzduší od společnosti KEMPER. „Před 40 lety jsme byli rádi, že svářeči zdravotní riziko vůbec chápali. Tenkrát by si nikdo nepomyslel, že dnes dokážeme určit velikost jemných částic,“ říká zakladatel firmy Gerd Kemper. Svou budoucnost vidí firma ve zohledňování celkového ovzduší v hale nad rámec jednotlivých svářečských pracovišť, stejně jako v jiných odvětvích mimo oblast zpracování kovů. „Čisté pracovní prostředí s čistým vzduchem v hale bude s ohledem na problematiku jemného prachu rozhodujícím argumentem pro rozhodnutí ve prospěch zaměstnavatele," říká jednatel společnosti Björn Kemper. „A na druhé straně podniky těží z vyšší produktivity.“

Mise společnosti KEMPER pokračuje …