Home Produkty Potrubní systémy a hadice

Hadice pro výfukové zplodiny

Hadice pro výfukové zplodiny

Hadice pro odsávání výfukových zplodin do +170°C  


Další varianty

Hadice pro výfukové zplodiny se zvýšenou tepelnou odolností

Hadice pro odsávání výfukových zplodin s obzvlášť vysokou teplotou do +350°C  


Další varianty