DomůSprávnost

Vyloučení odpovědnosti

Společnost KEMPER GmbH nepřebírá odpovědnost ani záruku za aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných informací. Společnost KEMPER GmbH nepřebírá dále záruku za ztráty způsobené používáním či rozdělováním těchto informací ani ztráty související s rozdělováním/užíváním těchto informací. Společnost KEMPER GmbH si vyhrazuje právo poskytované informace kdykoliv doplňovat či měnit.

Copyright KEMPER GmbH, Vreden. Všechna práva vyhrazena: Texty, obrázky, fotografie, grafiky, zvuky, animace a videa, stejně jako jejich umístění na webových stránkách společnosti KEMPER GmbH podléhají ochraně autorského práva a dalších zákonů na ochranu. Obsah těchto webových stránek se nesmí kopírovat, rozšiřovat pro komerční účely, měnit ani zpřístupňovat třetím osobám. Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené v rámci internetové nabídky, příp. třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením aktuálního platného práva týkajícího se označení a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků.

Informace o ochraně údajů

Těší nás, že jste nás navštívili na www.kemper.eu. Budete eventuálně požádáni o uvedení osobních informací. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné. Veškeré osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách budou uloženy a zpracovány výhradně pro vám poskytované individuální služby nebo k zasílání informací. Ujišťujeme vás, že se bude s vašimi údaji nakládat jako s důvěrnými v souladu s platnými právními ustanoveními o ochraně osobních údajů.
Při každém přístupu uživatele na stránku z naší nabídky a při každé odvolávce souboru budou údaje o tomto procesu uloženy v protokolovém souboru. Ke každé odvolávce bude konkrétně uložen následující datový záznam:
• název odvolávaného souboru,
• datum a čas odvolávky,
• přenesené množství dat,
• hlášení, zda byla odvolávka úspěšná.

Uložena bude také IP adresa použitého síťového uzlu, příp. pevně připojeného počítače, z něhož byla poptávka odeslána, stejně jako použitý prohlížeč. Tyto údaje nebudou v žádném případě uloženy ve spojení se specifickými uživatelskými daty, a nemůžeme tudíž dohledat, který uživatel které údaje odvolával.

Uložené údaje budou použity pouze pro interní účely. Nebudou poskytovány třetím osobám.

 

Cookies:

Pro zatraktivnění návštěvy našich webových stránek a možnost využívání určitých funkcí používáme na našich webových stránkách takzvané „cookies“. Nejedná se o žádné textové soubory, které by prohlížeč ukládal do vašeho počítače a které by obsahovaly informace o vašem používání našich webových stránek.

Cookies používáme například pro dočasné ukládání výrobků, které jste přidali do virtuálního nákupního seznamu. Seznam tak zůstane zachován. Další cookies používáme pro statistické účely. Jestliže je předtím nesmažete, zůstávají tyto cookies trvale ve vašem počítači. Tyto cookies nepředávají žádné osobní údaje. Většina cookies je po ukončení relace prohlížeče z vašeho pevného disku opět smazána (tzv. cookies relace). Jiné cookies zůstanou ve vašem počítači a umožní nám identifikaci vašeho počítače při vaší další návštěvě (tzv. trvalé cookies).

Ve standardním nastavení akceptuje váš prohlížeč cookies, aby mohly být cookies ve vašem počítači ukládány. Chcete-li ukládání cookies deaktivovat, musíte tuto deaktivaci provést v nastavení svého prohlížeče. Mějte však na paměti, že vypnutí cookies může omezit používání webových stránek obchodu. Doporučujeme používání cookies povolit, neboť jinak bude funkčnost webových stránek omezená.

 

Google Analytics:

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Pomocí cookies vytvořené informace o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Společnost Google bude tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování reportů o aktivitách webových stránek pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google bude tyto informace předávat případně třetím osobám, pokud je to dáno ze zákona nebo pokud budou tyto údaje zpracovávat třetí osoby z pověření společnosti Google. Společnost Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s ostatními údaji společnosti Google. Instalaci cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; chtěli bychom však poukázat na to, že v takovém případě nebudete moci případně používat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek vyslovujete svůj souhlas se zpracováním vašich údajů shromážděných společností Google výše popsaným způsobem a k výše popsanému účelu.

Imprint

Responsible for the content of this website :

KEMPER GmbH


Company address:

Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden

Telephone: + 49 (0) 25 64 68 - 0
Fax: + 49 (0) 25 64 68 -120

E-mail: mail@kemper.eu
Internet: www.kemper.eu

General Manager: Gerd Kemper, Björn Kemper, Michael Schiller 
Place of business: Vreden
Amtsgericht Coesfeld HRB 15904
VAT.-ID no. DE274142034