HomeDienstverleningenInbedrijfstelling

Inbedrijfstelling - Apparatuur met zekerheid bedienen

inbedrijfstelling van een Afzuiginstallatie

Een belangrijk punt is de inbedrijfstelling van het afzuigsysteem. Het service- en montageteam van de KEMPER Groep verstrekt aan haar klanten graag ondersteuning bij deze belangrijke stap, en dat tot en met het starten van een efficiënte en schone productie.  

De medewerkers van KEMPER verlenen, ter plaatse, aan uw personeel een opleiding hoe om te gaan met het betreffende product van KEMPER, zodat de geschoolde personen veilig de werking ervan onder de knie hebben. Hierdoor garandeert de firma KEMPER een vlotte en succesvolle werking.