HomeBedrijf40 jarig jubileum KEMPER

40 jarig jubileum KEMPER

1977 - Gerd Kemper sticht KEMPER GmbH

Het gevaar dat lassen je ogen kan verblinden is bekend. Lasrook daarentegen geldt niet als schadelijk voor de gezondheid. Aan wettelijke limietwaarden denkt op dit moment nog niemand - net zo min als aan een efficiënte afzuigtechniek. In Zweden ontdekt Gerd Kemper, die na zijn commerciële opleiding een onderneming met technische achtergrond wil oprichten, de eerste afzuigeenheden. Daar kent men de gevaren achter lasrook - hoe rudimentair ook in vergelijking met vandaag. Gerd Kemper brengt zijn kennis mee naar Duitsland. In zijn garage thuis bouwt hij de eerste puntafzuiging in het Duits spraakgebied - een filterapparaat dat lasrook direct op de plaats van ontstaan opvangt en afzuigt. Tot op vandaag wordt dit principe van de lasrookafzuiging door de beroepsorganisaties aanbevolen. Op 17 maart 1977 richt Gerd Kemper KEMPER GmbH op. Tot op vandaag geldt de onderneming als pionier op het gebied van lasrookafzuiging.

1983 - Eerste productiegebouw in Vreden

Dankzij het succes van de eigen producten, groeit KEMPER in aantal opdrachten en aantal medewerkers - al in 1979 heeft de onderneming tien werknemers in dienst. Op de oude vestigingsplaats werd de capaciteit te klein. Zes jaar na de oprichting expandeert KEMPER voor het eerst naar een grotere schaal. De fabrikant investeert in een nieuwe vestiging. Op 3.600 vierkante meter verrijst het eerste eigen productiegebouw. Dat geeft meer plek voor een uitgebreider assortiment. Naast de lasrookafzuiging neemt KEMPER met gassmeltlasbanken ook afzuigoplossingen voor gassmeltlastoepassingen in het portfolio op.

1988 - KEMPER start internationaal door

Op de thuismarkt Duitsland is de doorbraak gelukt. Kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de KEMPER-afzuiging strekken zich tot over de landsgrenzen uit. Doorslaggevend daarvoor is ook de goede reputatie vooral bij de toeleveranciers voor automobielen. Dit trekt in toenemende mate aan in het buitenland.

Voor KEMPER openen zich daardoor geheel nieuwe mogelijkheden. De onderneming trekt erop uit en ontsluit nieuwe markten. Goed tien jaar na de oprichting van de onderneming opent KEMPER de eerste dochtermaatschappijen in Frankrijk en in de VS. Dat is de aftrap voor een reeks van nieuwe vestigingen - onder andere in het buurland Nederland in 1990. De internationalisering neemt in vaart toe.

1989 - Nieuwe generatie apparaten voor verschillende werkomgevingen

De trend in de branche gaat een eenduidige kant op: Afhankelijk van het inzetgebied hebben lassers bij het werk verschillende afzuigoplossingen nodig - mobiel voor wisselende en stationair voor vaste werkplaatsen. KEMPER biedt daar in zijn portfolio reeds oplossingen voor aan. In 1989 presenteert de onderneming een compleet nieuwe generatie apparaten op de leidende beurs van de branche SCHWEISSEN & SCHNEIDEN. De nieuwe lasrook- en elektrofilterapparaten kunnen op grote aanmoeding rekenen. Vervoerbaar of stationair zijn ze individueel inzetbaar. Daarmee verbreedt KEMPER zijn portfolio met afzuigoplossingen voor verschillende gebruiksspecifieke inzetgebieden.

1992 - Verdere expansie, eerste centrale afzuiginstallatie, nieuwe filtertechniek en verdere internationalisering

Bij het begin van de jaren 1990 gaat KEMPER in de drie cijfers. De fabrikant heeft in 1991 meer dan 100 medewerkers in dienst. Daarmee groeit de onderneming tot een belangrijke werkgever in Vreden. De fabrikant neemt een voorschot op zijn continue snelle groei. In 1992 ontstaat aan de Von-Siemensstraat in Vreden een modern kantoorgebouw dat tot op vandaag de het hoofdkantoor van de onderneming is. In het zelfde jaar trekken de medewerkers in de nieuwe ruimten.

Tegelijkertijd zwengelt KEMPER de technische vooruitgang aan. Naast mobiele en verrijdbare afzuigapparaten ontwikkelt de onderneming voor het eerst een compacte centrale afzuiginstallatie - het Systeem 8000. Uitgerust met een eigen controle is de installatie tot op dit moment de basis voor verdere ontwikkelingen op het gebied van de centrale afzuiginstallaties. Het Systeem 8000 onderscheidt zich door de scheiding van gevaarlijke stoffen bij verschillende processen als het lassen of het gassmeltlassen. Dankzij het modulaire principe laat het systeem zich op de individuele behoeften van lasbedrijven aanpassen.

Ook inzake de filtertechniek verricht KEMPER in dit jaar pioniersarbeid. De fabrikant maakt een enorme technische sprong bij de scheiding van lasrookpartikels uit de lucht. Als eerste aanbieder zet KEMPER speciale membraanfilters in. Deze zijn microporeus en halen daardoor zelfs nanopartikels tot een grote van 100 nanometer uit de lucht. Deze filterkwaliteit wordt later met de KemTex® ePTFE-membraanfilters verder door ontwikkeld.

De internationalisering schrijdt parallel hieraan voort. De nieuwe dochteronderneming in Tsjechië is de vierde buitenlandse onderneming van de KEMPER Groep. Weinig jaren later krijgt deze een bijzondere betekenis.


1993 - Eerste verrijdbare filterapparaat met een reinigbare filter

Tot nu toe heeft de markt voor lassers uitsluitend mobiele filterapparaten met wegwerpfilters gemaakt, die hoge vervolgkosten voor vervangingsfilters bij langdurige inzetplekken veroorzaken. KEMPER trekt zich dit probleem aan.

Met het „Systeem 9000 mobiel“ ontwikkelt de fabrikant het eerste mobiele afzuigapparaat met reinigbaar filter. Deze nieuwe ontwikkeling is tot op dit moment de grondslag voor een efficiënte en kosten-efficiënte filtertechniek.

1996 - De flensvormige afzuigkap wordt ingevoerd

Tot nu toe behoort ze tot de standaarduitvoering aan afzuigarmen wereldwijd: de flensvormige afzuigkap van KEMPER. In 1995 ontstaan de eerste tekeningen en een jaar later volgt de introductie op de markt.

Het doel: het zo comfortabel mogelijk maken van het hanteren van de afzuiging van de lasrook voor de lasser tijdens de eigenlijke lasvoortgang. Niet alleen bij het ontwerp zet KEMPER nieuwe maatstaven. Dankzij de kwaliteit en de vorm van de nieuwe afzuigkap vangt ze 40 procent meer lasrook af dan vergelijkbare afzuigkappen. Door de mogelijkheid ze 360 graden rond te kunnen draaien opent ze voor lassers de hoogst mogelijke flexibiliteit. Nagenoeg parallel hieraan ontwikkelt KEMPER ook een compleet nieuwe afzuigarm. Deze laat zich makkelijk met de hand verstellen en blijft langdurig vanzelf in de aangegeven positie. Tot op die dag waren de armen aan externe scharnieren bevestigd en zwaar te bewegen.

De afzuigkap is sindsdien zo'n 130.000 keer verkocht.

2000 - De eerste internationale fabricage gaat in bedrijf

KEMPER breidt de eigen productiecapaciteiten uit en richt in Tsjechië een internationale fabricagevestiging op. Er ontstaat een moderne hal.

Met de expansie geeft KEMPER bovendien antwoord op de dringende vragen van de globalisering. Vooral de goede beschikbaarheid van vakpersoneel in samenhang met een kostenefficiënte productie overtuigt de onderneming ervan in Tsjechië te investeren.

2002 - 25 jaar KEMPER

KEMPER viert zijn jubileum. Na 25 jaar heeft de onderneming ongeveer 150 medewerkers in dienst en heeft zich ontwikkeld tot de leidende aanbieder en specialist voor het systematisch schoonhouden van de lucht op de werkplek.

2008 - Uitbouw Tsjechië

KEMPER gaat verder met de internationale productie in Tsjechië. Vanwege de eerdere zeer goede orderpositie investeert de onderneming in de uitbreiding van de vestiging daar. Er ontstaat een fabricagehal van ongeveer 10.000 vierkante meter. Daarmee is de Tsjechische dochteronderneming de belangrijkste vestiging naast de hoofdvestiging in Vreden.

Tegelijkertijd dwingt de financiële crisis in de VS de onderneming tot arbeidstijdverkorting. De omzet krimpt van het ene op het andere jaar met meer dan 40 procent. „De moeilijkste fase in mijn tijd als ondernemer in een van gewoonten doodrenkte omgeving“, zoals oprichter Gerd Kemper terugblikkend zegt. Bedrijfsleiding en medewerkers trekken één lijn. De onderneming komt versterkt uit de crisis.


2011 - Op de markt voor ruimtenventilaties

Op de markt voor lasrookafzuiging is de ventilatie van ruimten dusverre onderbelicht. Efficiënte opvang van lasrook moet het vang puntafzuiging hebben - zo is de aanbeveling van beroepsorganisaties. Maar de vraag stijgt.

Met KemJet stapt KEMPER in de markt voor ruimtenventilatiesystemen. De onderneming beveelt ze aan als vervanging voor puntafzuigingen en voor die gevallen waarin puntafzuigingen niet gehandhaafd kunnen worden. De aanvankelijke vraaggedreven markt wordt in toenemende mate een vaster bestanddeel van het portfolio. Met de CleanAirTower ontwikkelt de onderneming in 2013 een luchtverversing die individueel verplaatsbaar is. De betekenis van ruimtenventilatiesystemen groeit uit op de achtergrond van de versterkte aandacht van de gezamenlijke ruimtelucht tot die van de individuele werkplek.

2013 - Nul contactpunten zelfs bij de verwijdering

KEMPER denkt verder in de keten van schadelijke stoffen. Niet alleen dat de onderneming over een breed portfolio van afzuig- en filteroplossingen beschikt.

Vanaf 2013 biedt de fabrikant een oplossing die contact met gevaarlijke stoffen bij hun verwijdering vermijdt. Deze ontwikkeling heet besmettingsvrije stofkwijting en stofinzameling en wordt op verschillende oplossingen ingebracht. Daarmee vult KEMPER een leemte bij de afzuigtechniek.

2016 - Installaties in netwerken: Het tijdperk van de arbeidsbescherming 4.0 begint

De industrie 4.0 dringt door tot de arbeidsbescherming. Met Kemper Connect ontwikkelt de onderneming een concept waarin de afzuiginstallaties en de ruimtenventilatiesystemen automatisch met elkaar een netwerk vormen en ook onderling kunnen communiceren. De grondslag daarvoor is het eveneens in 2016 ingevoerde luchtbewakingssysteem AirWatch. Deze meet permanent de fijnstofbelasting in de lucht, vergelijkt ze met de limietwaarden en schakelt afzuiginstallaties en ruimtenventilatiesystemen naar behoefte in of weer uit, zolang de achterliggende limietwaarden aangehouden worden. Voor de communicatie onder de installatie ontwikkelde KEMPER zelf een autonoom draadloos netwerk.

2017 - 40 jaar lasrookafzuiging - 40 jaar KEMPER

Lasrookafzuiging heeft door heel Duitsland één naam: KEMPER. Tot op de dag van vandaag geldt de onderneming als pionier in de techniek van de luchtconservering.

40 jaar na de oprichting heeft de fabrikant wereldwijd rond de 300 medewerkers in dienst. Meer dan 100.000 bedrijven in rond de 50 landen op alle continenten zetten in op de luchtconserveringstechniek van KEMPER. „40 jaar geleden waren we al blij dat de lassers de gezondheidsrisico's begrepen. Toen had niemand gedacht dat we vandaag de dag de grootte van fijnstofpartikels kunnen bepalen“, zegt oprichter Gerd Kemper. De toekomst ziet de onderneming in de beschouwing van de totale lucht in de hallen via die op de individuele lasplaats - en zeker ook in andere branches naast de metaalbewerking. „Een schone werkomgeving met zuivere lucht in de hal zal op de achtergrond van de fijnstofproblematiek het doorslaggevende argument voor de beslissing ten gunste van een werkgever worden“, zegt directeur Björn Kemper. „En aan de kant profiteren bedrijven van een hogere productiviteit.“

De KEMPER-missie gaat door ...