Strona główna Firma 40 lecie firmy KEMPER

40 lecie firmy KEMPER

1977 - Gerd Kemper zakłada spółkę KEMPER GmbH

Powszechnie znane są zagrożenia związane z możliwością uszkodzenia oczu w procesie spawania. Za to dym spawalniczy nie jest uważany za szkodliwy dla zdrowia. W tym czasie nikt jeszcze nie myśli o prawnie określonych wartościach granicznych – podobnie jak o skutecznej technologii usuwania dymu spawalniczego. Podczas pobytu w Szwecji Gerd Kemper, z wykształcenia handlowiec, który pragnie założyć przedsiębiorstwo o technicznym profilu działalności, zapoznaje się z pierwszymi urządzeniami odciągowymi. W Szwecji znane są zagrożenia związane z wdychaniem dymu spawalniczego – chociaż jest to jeszcze szczątkowa wiedza w porównaniu do dzisiejszej. Wzbogacony o nowe doświadczenia, Gerd Kemper powraca do Niemiec. W domowym warsztacie konstruuje pierwsze urządzenie do odciągu punktowego, tzn. urządzenie filtrujące, które wychwytuje i odprowadza dym spawalniczy bezpośrednio w miejscu powstawania. Obecnie taka zasada działania urządzeń do odciągu dymu spawalniczego jest zalecana przez stowarzyszenia branżowe. W dniu 17 marca 1977 r. Gerd Kemper zakłada spółkę KEMPER GmbH, która do dzisiaj pozostaje pionierem w dziedzinie odciągów spawalniczych.

1983 - Pierwszy budynek produkcyjny we Vreden

Produkty spółki KEMPER cieszą się powodzeniem, dzięki czemu rośnie liczba zamówień i pracowników – już w 1979 r. firma zatrudnia 10 osób. Zdolność produkcyjna w dotychczasowej lokalizacji okazuje się niewystarczająca. Po sześciu latach od momentu założenia spółka KEMPER po raz pierwszy rozszerza działalność i inwestuje w nową halę produkcyjną. Pierwszy własny budynek produkcyjny ma powierzchnię 3 600 m2, dzięki czemu jest więcej miejsca na nowy asortyment produktów. Obok odciągów do odprowadzania dymu spawalniczego, spółka KEMPER wprowadza do swojej oferty również stoły do cięcia termicznego oraz urządzenia odciągowe przeznaczone do użytku w procesach cięcia.

1988 - Spółka KEMPER wchodzi na rynek międzynarodowy

Działalność spółki na rynku niemieckim osiąga punkt przełomowy, gdy jakość i korzyści płynące z odciągów marki KEMPER stają się szeroko znane poza granicami kraju. Decydujące znaczenie ma tu również dobra reputacja firmy, przede wszystkim wśród dostawców części dla przemysłu samochodowego.

To powoduje, że spółka KEMPER coraz bardziej otwiera się na rynki zagraniczne, co wiąże się z zupełnie nowymi możliwościami. Firma zaczyna podbijać nowe rynki zbytu. Po dziesięciu latach od momentu rozpoczęcia działalności spółka KEMPER otwiera pierwsze oddziały zagraniczne we Francji i USA. To pierwsze z wielu kolejnych przedstawicielstw poza granicami Niemiec – m. in. w sąsiadującej Holandii od 1990 r. Rozwój międzynarodowy firmy zaczyna nabierać rozpędu.

1989 - Nowa generacja urządzeń do różnego rodzaju środowisk pracy

W branży następują sprzyjające zmiany. Rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju urządzenia odciągowe dostosowane do różnych procesów spawalniczych – mobilne w przypadku przenośnych stanowisk spawalniczych oraz stacjonarne w przypadku standardowych stanowisk roboczych. Spółka KEMPER posiada już rozwiązania spełniające takie wymagania. W 1989 r., podczas międzynarodowych targów spawalniczych SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, spółka prezentuje całkowicie nową generację odciągów spawalniczych i elektrofiltrów, które wzbudzają duże zainteresowanie. Zarówno w wersji mobilnej, jak i stacjonarnej, wszystkie oferowane urządzenia mogą być użytkowane oddzielnie. W ten sposób spółka KEMPER poszerza asortyment oferowanych produktów o urządzenia odciągowe przeznaczone do różnego rodzaju niestandardowych zastosowań.

1992 - Dalsza ekspansja, pierwszy centralny system odciągowy, nowa technologia filtracyjna i kontynuacja rozwoju międzynarodowego

Na początku lat 90. poziom zatrudnienia w spółce KEMPER wzrasta do poziomu trzycyfrowego. W 1991 r. firma zatrudnia ponad 100 osób, dzięki czemu staje się ważnym pracodawcą nie tylko we Vreden. Firma stara się wyprzedzać potrzeby związane z ciągłym rozwojem. W 1992 r., przy Von-Siemens-Straße we Vreden, powstaje nowoczesny budynek firmowy, w którym do dzisiaj znajduje się główna siedziba firmy. W tym samym roku spółka KEMPER przenosi się do nowej lokalizacji.

Jednocześnie spółka stawia na postęp technologiczny. Dodatkowo do mobilnych urządzeń odciągowych wprowadza pierwszy kompaktowy, centralny system odciągowySystem 8000 z niezależnym układem sterowania, który do dzisiaj stanowi podstawę dalszego rozwoju w obszarze centralnych instalacji odciągowych. System 8000 umożliwia usuwanie substancji niebezpiecznych w różnego rodzaju procesach spawalniczych lub procesach cięcia. Dzięki modułowej konstrukcji system można dostosować do indywidualnych potrzeb zakładów spawalniczych.

W tym samym roku spółka KEMPER wprowadza również pionierskie rozwiązania z zakresu technologii filtracyjnej, które przekładają się na ogromny postęp technologiczny w obszarze usuwania dymu spawalniczego z powietrza. Spółka KEMPER jako pierwsza wprowadza specjalne filtry membranowe zawierające mikropory, które umożliwiają usuwanie z powietrza nanocząstek o wielkości do 100 nm. Ta technologia filtracyjna zostanie później udoskonalona w filtrach membranowych KemTex® ePTFE.

Równocześnie firma rozwija działalność na rynkach zagranicznych. Nowa filia spółki w Czechach to czwarty zagraniczny oddział spółki w ramach Grupy KEMPER, który kilka lat później stanie się jednym z ważniejszych ośrodków produkcyjnych.


1993 - Pierwsze przejezdne systemy filtracyjne z filtrami wielorazowego użytku

Do tej pory na rynku mobilnych urządzeń filtracyjnych do procesów spawalniczych dostępne były tylko filtry jednorazowe, która wiązały się z wysokimi kosztami zapasowych wkładów filtracyjnych przy długotrwałym użytkowaniu.

Spółka KEMPER rozwiązała ten problem. System 9000 mobil to pierwszy mobilny system odciągowy z wkładem filtracyjnym przeznaczonym do wielokrotnego użytku, który do dzisiaj stanowi podstawę skutecznej i efektywnej kosztowo technologii filtracyjnej.

1996 - Nowa ssawka kołnierzowa

Do dzisiaj ssawka kołnierzowa marki KEMPER należy do podstawowego wyposażenia ramienia odciągowego na całym świecie. W 1995 r. powstają pierwsze projekty, a rok później urządzenie zostaje wprowadzone na rynek. Celem jest zapewnienie możliwie maksymalnie komfortowej obsługi odciągu spawalniczego w różnego rodzaju procesach spawania.

Nie tylko w obszarze budowy odciągów spółka KEMPER wyznacza nowe standardy. Dzięki udoskonalonym parametrom technicznym i budowie nowa ssawka wyciągowa wychwytuje dym spawalniczy z wydajnością lepszą o 40% w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań. Możliwość obrotu o 360o zapewnia wysoki poziom elastyczności podczas użytkowania. Niemal w tym samym czasie spółka KEMPER opracowuje całkowicie nowe ramię odciągowe, którego położenie można w prosty sposób dostosować za pomocą jednej ręki i które przez długi czas utrzymuje ustawioną pozycję. Modele dotychczas dostępne na rynku były mocowane na stałe do zewnętrznego wspornika, co wpływało na wysoki poziom sztywności takich urządzeń.

Od tego czasu ssawki wyciągowe sprzedano w około 130 000 egzemplarzach.

2000 - Uruchomienie pierwszego międzynarodowego zakładu produkcyjnego

Spółka KEMPER nieustannie dąży do podniesienia zdolności produkcyjnych i w tym celu organizuje międzynarodowy ośrodek produkcyjny w Czechach. Powstaje nowoczesna hala produkcyjna.

Ekspansja spółki KEMPER stanowi odpowiedź na coraz bardziej aktualne kwestie związane z globalizacją. Argumentami przemawiającymi za uruchomieniem inwestycji w Czechach jest dostępność wykwalifikowanej siły roboczej oraz możliwość wdrożenia efektywnej kosztowo produkcji.

2002 - 25 lat działalności KEMPER

Spółka KEMPER obchodzi jubileusz swojej działalności. Po 25 latach działalności firma zatrudnia około 150 pracowników oraz ma pozycję wiodącego producenta i specjalisty w obszarze systematycznej kontroli jakości powietrza w środowisku pracy.

2008 - Otwarcie oddziału w Czechach

Spółka KEMPER kontynuuje rozwój międzynarodowego ośrodka produkcyjnego w Czechach. Ze względu na wysoką jak do tej pory liczbę zamówień firma decyduje się zainwestować w rozbudowę czeskiego oddziału. Powstaje zakład produkcyjny o powierzchni 10 000 m2. W rezultacie czeski oddział staje się najważniejszym przedstawicielstwem spółki obok siedziby macierzystej w Vreden.

Jednocześnie kryzys finansowy w USA zmusza spółkę do zmniejszenie liczby godzin roboczych. Kryzys finansowy ma niekorzystny wpływ na działalność spółki, powodując spadek obrotów o ponad 40%. „Najtrudniejszy okres w moim życiu jako przedsiębiorcy prowadzącego rodzinną firmę” – mówi Gerd Kemper. Zarząd i pracownicy firmy wspólnymi siłami starają się wyprowadzić przedsiębiorstwo z zaistniałej, trudnej sytuacji. Dzięki temu spółka KEMPER wychodzi z kryzysu jeszcze silniejsza niż wcześniej.


2011 - Na rynku systemów wentylacyjnych

Na rynku odciągów spawalniczych systemy wentylacyjne nadal pozostają w cieniu. Aby zapewnić skuteczne usuwanie dymu spawalniczego, należy stosować odciągi punktowe – zgodnie z zaleceniami organizacji branżowych. Mimo to zapotrzebowanie rośnie.

Z systemem KemJet spółka KEMPER wchodzi na rynek systemów wentylacji pomieszczeń. Spółka zaleca stosowanie systemu KemJet jako uzupełnienie odciągów punktowych oraz w przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania punktowych instalacji wyciągowych lub ich użycie jest utrudnione. Segment systemów wentylacyjnych, początkowo uzależniony od popytu, staje się stałym komponentem asortymentu produktów oferowanych przez spółkę. W 2013 r. spółka opracowuje system wentylacji wyporowej w postaci indywidualnie wymiennej wieży filtrowentylacyjnej CleanAirTower. Znaczenie systemów wentylacji pomieszczeń rośnie ze względu na większy nacisk na utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza w całym pomieszczeniu produkcyjnym w porównaniu do pojedynczych stanowisk roboczych.

2013 - Zerowy kontakt nawet podczas usuwania odpadów

Spółka KEMPER planuje rozwiązania z myślą o kolejnych etapach usuwania substancji niebezpiecznych. Firma dysponuje szerokim asortymentem urządzeń odciągowych i rozwiązań filtracyjnych.
Dodatkowo, począwszy od 2013 r., opracowuje rozwiązanie pozwalające wyeliminować kontakt z substancjami niebezpiecznymi przy ich usuwaniu. System gromadzenia i odprowadzania wolnego od zanieczyszczeń pyłu zostaje przeniesiony na różnego rodzaju rozwiązania. W ten sposób spółka KEMPER wypełnia lukę w obszarze technologii odciągowych.

2016 - Systemy zintegrowane w sieci: Epoka systemu ochrony w miejscu pracy Przemysłu 4.0

System ochrony w miejscu pracy Przemysłu 4.0. We współpracy z KEMPER Connect spółka opracowała koncepcję urządzeń odciągowych i systemów wentylacji pomieszczeń, które mogą automatycznie łączyć się ze sobą w ramach ustanowionej sieci oraz komunikować się ze sobą. Podstawą tego rozwiązania jest opracowany już w 2016 r. system kontroli jakości powietrza AirWatch. Urządzenie to mierzy na bieżąco poziom stężenia drobnych cząstek pyłu, porównuje wynik z wartościami granicznymi, a następnie automatycznie włącza lub odpowiednio wyłącza urządzenia odciągowe i systemy wentylacji pomieszczeń, aby zapewnić zgodność z zadanymi wartościami granicznymi. Aby umożliwić komunikację między poszczególnymi komponentami systemami, spółka KEMPER opracowała specjalną, autonomiczną sieć radiową.

2017 - 40 lat odciągów spawalniczych – 40 lat działalności spółki KEMPER

Odciągi spawalnicze poza granicami Niemiec są reprezentowane przez nazwę KEMPER. Do dzisiaj spółka KEMPER jest pionierem w technologii kontroli jakości powietrza.

Po 40 latach od momentu założenia spółka zatrudnia około 300 pracowników na całym świecie. Ponad 100 000 zakładów w około 50 krajach na wszystkich kontynentach stosuje technologie kontroli jakości powietrza opracowane przez spółkę KEMPER. „Przed 40 laty cieszyliśmy się, że w przemyśle spawalniczym w ogóle zdawano sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń dla zdrowia. Wtedy nikt nie przypuszczał, że dzisiaj będziemy w stanie określić wielkość drobnych cząstek pyłu” – mówi założyciel firmy, Gerd Kemper. W perspektywie spółka skupi wysiłki na systemach umożliwiających kontrolę jakości powietrza nie tylko w obrębie pojedynczych stanowisk roboczych, lecz również w całej hali produkcyjnej, uwzględniając kolejne obszary zastosowań poza procesami obróbki metalu. „Z punktu widzenia problematyki zanieczyszczenia drobnym pyłem czyste środowisko pracy oraz czyste powietrze w obszarze produkcyjnym jest coraz ważniejszym argumentem przy wyborze pracodawcy” – mówi Björn Kemper, Dyrektor Generalny spółki. „Z drugiej strony zakłady przemysłowe odnoszą korzyści w postaci wyższej produktywności”.

Misja spółka KEMPER nie dobiegła jeszcze końca...