Home Service Videos Halventilatie luchtverdringing

De uitblaas- en aanzuigleidingen voor de halventilatie meiddels verdringingsluchting worden op een afzuig- en filterunit aangesloten. Dit systeem is geschikt voor werkplaatsen met een gemiddelde tot hoge stofhoeveelheden waarbij bronafzuiging niet toegepast kan worden, vanzelfsprekend kan men dit ook als aanvulling op een bronafzuiging toepassen. Het systeem waarborgt een continu impulsarme luchtstroom en wordt derhalve zeer aanbevolen door de Duitse Arbo.

Zoeken op Kemper.eu

Gebruik Contact Person search het zoekvak hieronder om te zoeken naar producten, diensten en informatie over Kemper.eu.

Sluiten