Controle van de doeltreffendheid

De doeltreffendheid van de beschermingsmaatregel dient gecontroleerd en eventueel bijgewerkt en het
resultaat hiervan word  gedocumenteerd.

1. Meting van de concentratie aan gevaarlijke stoffen in de lucht op de werkplaats

 • Laswerkplaatsen: respirabele subfractie relevant
 • Gemengde werkplaatsen: inadembare subfractie relevant
 • Chroom-nikkelverbindingen vereisen een afzonderlijke opsporing

2. Blootstellingsgegevens worden met werkplaats- grenswaarden (lokale voorschriften) vergeleken

 • Bij overschrijding:  geschikte beschermingsmaatregelen treffen en gevarenbeoordeling opnieuw uitvoeren

3. Resultaten documenteren

Grenswaarden stoffen op de werkplek (GWS) (voorheen MAC-waarden)

In Nederland geldt sinds 01-04-2010 een wettelijke grenswaarde van  1 mg/m³ voor een 8-urige werkdag. Deze is verplicht voorgeschreven door de Gezondheidsraad van het Ministerie van Sociale zaken en  Werkgelegenheid Gezondheidsraad (RA 1/93 & werkprogramma SZW 2010). Deze geldt voor alle stoffen zoals:

 • IJzer-,  magnesium-, titaanoxide
  - Algemene stofgrenswaarde 1 mg/m³
 • Stoffen met zeer toxische eigenschappen
  - Stof specifieke GWS* volgens lokale voorschriften
 • Kankerverwekkende gevaarlijke stoffen, zoals chroom-IV-verbindingen of nikkeloxiden
  - Uitsluitings- resp. minimalisatiegebod**
 • Aluminium en aluminiumverbindingen
  - GWS van 0,05mg/m³ is aanbevolen door het SER maar niet als GWS vast gelegd

   

*   De stof specifieke GWS is bij het SER (www.ser.nl/taken/adviserende/grenswaarden.aspx#) op te vragen. 
** Mits het niet mogelijk is uitstoot te voorkomen is men verplicht deze te minimaliseren.
    Minimaal 1/3 van de gereinigde lucht moet hierbij naar buiten afgevoerd worden.
    Zie Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.18 §3 punt 2 ff / Artikel 4.5Deel deze pagina

Zoeken op Kemper.eu

Gebruik Contact Person search het zoekvak hieronder om te zoeken naar producten, diensten en informatie over Kemper.eu.

Sluiten