Home Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacybeleid

1. Algemene aanwijzingen

De volgende informatie biedt u een eenvoudig overzicht van hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat in deze tekst is opgenomen.

Gegevens verzamelen op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-eigenaar. De contactgegevens zijn te vinden in de colofon op deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden gegevens over u verzameld die u zelf met ons deelt. Dat kunnen bijv. gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld, zodra u de website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. de internetbrowser, het besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina werd bezocht). Die gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website probleemloos te kunnen laten functioneren. Andere gegevens worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk gewenst moment het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doeleinde voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. U hebt ook het recht om die gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor dat doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat in de colofon wordt vermeld. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

Analysetools en hulpprogramma's van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot u herleid worden. U kunt bezwaar maken tegen die analyse of ze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in het onderstaande privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In dit privacybeleid informeren we u over de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken.

 

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welke doeleinden dat gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden gedeeld (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingsrisico's met zich meebrengen. Het is niet mogelijk de gegevens geheel tegen toegang door derden te beschermen.

Informatie over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Straße 20, 48691 Vreden, Duitsland

Tel.: +49 (0) 2561 68-0

E-mail: mail@kemper.eu

Website: www.kemper.eu

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (zoals de naam, de e-mailadressen e.d.).

Uw toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken

Veel soorten gegevensverwerking zijn alleen mogelijk als u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven. U kunt een bestaande toestemming op elk gewenst moment herroepen. Een informeel bericht per e-mail is daarvoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot op het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft ondanks de herroeping onverminderd van kracht.

Het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt geschonden, heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden via de onderstaande link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat te laten overdragen. Als u eist dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke persoon worden overgedragen, zal dat alleen worden gedaan voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website maakt - om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen - gebruik van SSL of TLS-versleuteling, zoals bij bestellingen of aanvragen die u ons als website-eigenaar stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat de URL van de browser begint met “https://” in plaats van met “http://” en ook aan het slotjessymbool in de adresbalk.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, wissen

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen het recht op gratis informatie over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, over hun herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en eventueel heeft u ook recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van die gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de colofon staat.

Verzet tegen reclamemails

Het is niet toegestaan om de contactinformatie die - in de context van de verplichting om een colofon te voeren - op de website gepubliceerd is, te gebruiken om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te sturen. De website-eigenaren behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval dat er ongevraagd reclame wordt gestuurd, bijv. via spam-e-mails.

 

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Ons bedrijf heeft een eigen functionaris voor gegevensbescherming die bereikbaar is via het e-mailadres datenschutz@kemper.eu of via de contactgegevens in I. Voorzie post aan de functionaris voor gegevensbescherming van de toevoeging 'Gegevensbescherming - persoonlijk/vertrouwelijk'.

 

4. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

We verwerken gegevens met behulp van Google Analytics voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming conform Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG.

IP-anonimisering

Wij hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg daarvan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of binnen andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat ze naar de Verenigde Staten worden gestuurd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar pas ingekort. Namens de eigenaar van deze website zal Google die informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten die zijn gerelateerd aan het gebruik van de website en het internet aan de website-eigenaar te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dat in uw browser zo in te stellen; houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie gegenereerd zijn en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres). Dit en het verwerken van deze gegevens door Google voorkomt u door de onderstaande browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verzet tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gegevens van gebruikers is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bestelgegevens verwerken

Wij zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen bij het gebruik van Google Analytics volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

Demografische kenmerken van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie 'demografische eigenschappen' van Google Analytics. Als gevolg daarvan kunnen rapporten worden opgesteld met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Die gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en op gegevens van bezoekers via derden. Die gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics op elk gewenst moment verbieden, zoals vermeld is het punt 'Bezwaar maken tegen gegevensverzameling'.

Bewaartermijn

Wij hebben geen invloed op de concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens, want die wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Analytics: https://policies.google.com/privacy

Bing Ads

Aard en omvang van de verwerking

We hebben op onze website Bing Ads geïntegreerd. Bing Ads is een dienst van de Microsoft Corporation om gebruikers doelgerichte advertenties te tonen. Bing Ads maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen.

Bing Ads verzamelt informatie over het surfgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van de advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Bing Ads gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken, zoals uw User Agent, worden doorgegeven aan de provider.

In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de beheerder van Bing Ads: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten.

Doel en wettelijke grondslag

We verwerken uw gegevens met behulp van Bing Ads voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming conform Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG.

Bewaartermijn

Wij hebben geen invloed op de concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens, want die wordt bepaald door de Microsoft Corporation. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Bing Pixel

Aard en omvang van de verwerking

We maken gebruik van Bing Pixel van de Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten, om zogenaamde Custom Audiences samen te stellen. D.w.z. om bezoekersgroepen van ons online aanbod te segmenteren en conversiepercentages te bepalen om die vervolgens te optimaliseren. Dit gebeurt vooral wanneer u reageert op advertenties die we bij de Microsoft Corporation hebben geplaatst.

Doel en wettelijke grondslag

We verwerken uw gegevens met behulp van Bing Pixel voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming conform Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG.

Bewaartermijn

Wij hebben geen invloed op de concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens, want die wordt bepaald door de Microsoft Corporation. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Bing Pixel: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Clarity

Aard en omvang van de verwerking

We hebben op onze website Clarity geïntegreerd. Clarity is een dienst van de Microsoft Corporation en biedt optimaliseringsinstrumenten die het gedrag en de feedback van de gebruikers van onze website analyseren d.m.v. van analyse- en feedbacktools.

Clarity maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen.

Deze informatie wordt onder andere gebruikt om rapporten over activiteiten op de website op te stellen en om de gegevens van bezoekers statistisch te analyseren. Bovendien registreert Clarity clicks, muisbewegingen en scrolhoogtes om zogenaamde Heatmaps en Session Replays samen te stellen.

In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de beheerder van Clarity: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten.

Doel en wettelijke grondslag

We verwerken uw gegevens met behulp van Clarity voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming conform Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG.

Bewaartermijn

Wij hebben geen invloed op de concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens, want die wordt bepaald door de Microsoft Corporation. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Clarity: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

Google Ads

Aard en omvang van de verwerking

We hebben op onze website Google Ads geïntegreerd. Google Ads is een dienst van Google Ireland Limited om gebruikers doelgerichte advertenties te tonen. Google Ads maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen.

Google Ads verzamelt informatie over het surfgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van de advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Google Ads gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken, zoals uw User Agent, worden doorgegeven aan de provider.

Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google Ireland Limited, dan kan Google Ads het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google Ireland Limited bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificatiekenmerken te weten komt en opslaat.

In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de beheerder van Google Ads, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Doel en wettelijke grondslag

We verwerken uw gegevens met behulp van Google Ads voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming conform Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG.

Bewaartermijn

Wij hebben geen invloed op de concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens, want die wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Ads: https://policies.google.com/privacy.

Google CDN

Aard en omvang van de verwerking

Wij maken gebruik van Google CDN om de inhoud van onze website goed af te kunnen leveren. Google CDN is een dienst van Google Ireland Limited die op onze website fungeert als Content Delivery Network (CDN).

Een CDN draagt bij aan het sneller leveren van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, met behulp van regionale of internationale servers. Als u deze inhoud opent, dan brengt u een verbinding tot stand met de servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres, eventuele browsergegevens en uw User Agent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden en voor de instandhouding van zowel de veiligheid als de functionaliteit van Google CDN.

Doel en wettelijke grondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze rechtmatige belangen, d.w.z. belang bij het veilig en efficiënt verstrekken evenals optimalisering van ons online aanbod conform Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG.

Bewaartermijn

Wij hebben geen invloed op de concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens, want die wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google CDN: https://policies.google.com/privacy.

Google DoubleClick

Aard en omvang van de verwerking

We hebben op onze website componenten van DoubleClick by Google geïntegreerd. DoubleClick is een merk van Google waaronder vooral speciale online marketingoplossingen worden verkocht aan reclamebureaus en uitgevers. DoubleClick by Google geeft aan de DoubleClick-server gegevens door bij elke aanblik, klik of andere activiteit.

Elk van deze gegevensoverdrachten triggert een cookie-aanvraag bij de browser van de betrokkene. Als uw browser dit verzoek accepteert, dan plaatst DoubleClick daar een cookie in.

DoubleClick gebruikt een cookie-ID. Dat is nodig om de technische procedure af te wikkelen. Deze cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser te tonen. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om te registreren welke advertenties er al in een browser zijn getoond om dubbele plaatsing te voorkomen. Bovendien stelt de cookie-ID DoubleClick in staat conversies te registreren. Conversies worden bijvoorbeeld geregistreerd als een DoubleClick-advertentie al eerder aan een gebruiker is getoond en de gebruiker vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

Een DoubleClick-cookie bevat geen persoonlijke gegevens, maar kan aanvullende campagne-identificatoren bevatten. Een campagne-identificator dient om de campagnes te identificeren waarmee u op andere websites al in contact bent gekomen. In het kader van deze dienst verkrijgt Google kennis van gegevens die Google ook gebruikt om commissieoverzichten te genereren. Google kan onder andere achterhalen dat u op bepaalde links op onze website hebt geklikt. In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de beheerder van DoubleClick, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Verdere informatie en het geldende privacybeleid van DoubleClick by Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

Doel en wettelijke grondslag

We verwerken uw gegevens met behulp van Double-Click-cookies voor het optimaliseren en tonen van advertenties op basis van uw toestemming conform Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG. U geeft toestemming door het gebruik van cookies in te stellen (cookie banner/consent manager), waarmee u ook te allen tijde met onmiddellijke ingang uw toestemming kunt intrekken conform Art. 7, lid 3 van de AVG. De cookie wordt onder andere gebruikt om voor de gebruiker relevante advertenties te plaatsen, te tonen en om rapporten over publiciteitscampagnes op te stellen of die te verbeteren. Bovendien wordt de cookie gebruikt om te vermijden dat dezelfde advertentie meermaals wordt getoond. Telkens als u een afzonderlijke pagina van onze website oproept waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt uw browser automatisch door het betreffende DoubleClick-component gevraagd om gegevens aan Google door te geven met het oog op online advertenties en het afrekenen van commissies. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken. Als u ons geen toestemming geeft, dan kunt u onze website bezoeken maar zijn misschien niet alle functies volledig beschikbaar.

Bewaartermijn

Wij hebben geen invloed op de concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens, want die wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager

Aard en omvang van de verwerking

We gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager wordt gebruikt om website-tags te beheren via een interface en stelt ons in staat de nauwkeurige integratie van diensten op onze website te controleren.

Zo kunnen we op een flexibele manier aanvullende diensten integreren om toegang van gebruikers tot onze website te analyseren.

Doel en wettelijke grondslag

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op onze rechtmatige belangen, d.w.z. belang bij het optimaliseren van onze diensten conform Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG.

Bewaartermijn

Wij hebben geen invloed op de concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens, want die wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google reCAPTCHA

Aard en omvang van de verwerking

We hebben op onze website componenten van Google reCAPTCHA geïntegreerd. Google reCAPTCHA is een dienst van Google Ireland Limited en stelt ons in staat te onderscheiden of een contactverzoek afkomstig is van een natuurlijke persoon of is geautomatiseerd via een programma. Als u deze inhoud opent, dan brengt u een verbinding tot stand met de servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres, eventuele browsergegevens en uw User Agent worden doorgegeven. Bovendien registreert Google reCAPTCHA hoe lang de bezoeker op de website blijft en bewegingen van de muis van de gebruiker om geautomatiseerde verzoeken te kunnen onderscheiden van menselijke. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden en voor de instandhouding van zowel de veiligheid als de functionaliteit van Google reCAPTCHA.

Doel en wettelijke grondslag

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op onze rechtmatige belangen, d.w.z. voor bescherming bij het doorsturen van formulieren conform Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG.

Bewaartermijn

Wij hebben geen invloed op de concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens, want die wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

ipify API

Aard en omvang van de verwerking

We maken gebruik van ipify API van Ipify om toegang te krijgen tot verdere diensten en gegevens van Ipify. Daarbij wordt uw IP-adres doorgestuurd naar Ipify. Voor elke aanvullende dienst die wij van Ipify gebruiken, is er in dit privacybeleid een apart hoofdstuk opgenomen.

Doel en wettelijke grondslag

Het gebruik van ipify API is gebaseerd op onze rechtmatige belangen, d.w.z. het belang van het optimaliseren van onze diensten conform Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG.

Bewaartermijn

Wij hebben geen invloed op de concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens, want die wordt bepaald door Ipify. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van API:
https://www.ipify.org/.

 

5. Gegevens verzamelen op onze website

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt automatisch informatie en slaat die op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL
 • hostnaam van de computer waarmee de website wordt bezocht
 • tijdstip van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verwerking wordt uitgevoerd om de fundamentele rechtmatige belangen om onze website te geven te behartigen de veiligheid en stabiliteit te garanderen op basis van Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG. Voor de werking van de website is het verzamelen van gegevens en het opslaan ervan in logbestanden is absoluut noodzakelijk. Er bestaat geen recht op verzet tegen de verwerking door een uitzondering op basis van Art. 21, lid 1 van de AVG. Als verdere opslag van de logbestanden wettelijk verplicht is, dan wordt de verwerking gedaan op basis van Art. 6, lid 1, lit. c van de AVG. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om gegevens te verstrekken, maar het oproepen van onze website is technisch niet mogelijk zonder deze te verstrekken.

Hosting

Onze website wordt niet door onszelf gehost, maar door een dienstverlener die de bovengenoemde gegevens namens ons verwerkt conform Art. 28 van de AVG.

Bewaartermijn

De bovengenoemde gegevens worden opgeslagen voor de weergaveduur van de website. De technische bewaartermijn van de bovengenoemde gegevens voor weergave van de website bedraagt om technische redenen maximaal 7 dagen.

Contact formulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om de aanvraag te kunnen verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij zullen die gegevens niet delen zonder uw toestemming.

Het verwerken van de gegevens die u op het contactformulier heeft ingevuld gebeurt dan ook uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG) en paragraaf 25, lid 1 van de Duitse TTDSG, voor zover dit toestemming op uw eindapparaat omvat in de zin van de TTDSG. Als uw verzoek betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie met ons, dan wordt de verwerking uitgevoerd met het oog op het uitvoeren van het contract op basis van Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG. U kunt die toestemming op elk gewenst moment herroepen. Een informeel bericht per e-mail is daarvoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot op het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft ondanks de herroeping onverminderd van kracht.

Wij bewaren de gegevens die u in het contactformulier hebt ingevuld, totdat u ons vraagt ze te verwijderen, totdat u uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of totdat het doel voor de dataopslag vervalt (bijv. na afwikkeling van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

Contactformulier voor sollicitanten

Aard en omvang van de verwerking

Op onze website bieden we u de mogelijkheid bij ons te solliciteren via het daartoe bestemde formulier. De via de verplichte velden verzamelde informatie is nodig om de sollicitatie te verwerken. Bovendien kunt u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken die u noodzakelijk acht voor het behandelen van uw contactverzoek. Als u ons uw afzonderlijke toestemming hebt gegeven die los staat van het gebruik van het sollicitatieformulier, dan geven we uw sollicitatie door aan de met ons verbonden bedrijven (groepsmaatschappijen).

Bij het gebruik van het sollicitatieformulier worden er geen gegevens aan derden doorgegeven.

Doel en wettelijke grondslag

Het verwerken van uw gegevens op basis van het gebruik van het sollicitatieformulier gebeurt met het oog op het behandelen van uw sollicitatie en de beslissing over het aangaan van een dienstverband conform paragraaf 26 van de BDSG (Duitse federale privacywetgeving). Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk uw sollicitatie te behandelen zonder de informatie in de verplichte velden te verstrekken. Wilt u deze gegevens niet verstrekken, maak dan gebruik van andere mogelijkheden om bij ons te solliciteren.

Bewaartermijn

We bewaren de verzamelde gegevens voor de duur van de sollicitatieprocedure en in geval van afwijzing tot zes maanden na de datum van afwijzing. In geval van aanstelling bewaren we uw gegevens tot drie jaar na het einde van het dienstverband.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de website te gebruiken. Wij gebruiken de daarvoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt aangemeld. De verplichte informatie moet tijdens de aanmelding volledig worden ingevuld. Anders wordt de aanmelding geweigerd. Door u aan te melden heeft u de mogelijkheid om KEMPER-apparaten te registreren.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van de aanbieding of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u daarover te informeren.

Het verwerken van de bij registratie verstrekte gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG) en paragraaf 25, lid 1 van de Duitse TTDSG, voor zover dit toestemming op uw eindapparaat omvat in de zin van de TTDSG. Als uw verzoek betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie met ons, dan wordt de verwerking uitgevoerd met het oog op het uitvoeren van het contract op basis van Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG. U kunt een bestaande toestemming op elk gewenst moment herroepen. Een informeel bericht per e-mail is daarvoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot op het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft ondanks de herroeping onverminderd van kracht.

Wij bewaren de gegevens die tijdens de aanmelding zijn ingevuld zolang u op onze website bent geregistreerd. Daarna worden ze verwijderd. Juridische bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Aanwezigheid op social media-platformen

Wij onderhouden publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die door ons worden gebruikt, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, etc. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde social media-content (bijvoorbeeld like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Een bezoek aan één van onze social media-pagina’s activeert een groot aantal verwerkingen die gerelateerd zijn aan gegevensbescherming. Met name:

Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, dan kan de beheerder van het social media-portaal dit bezoek toekennen aan uw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens echter ook worden verzamelt als u niet bent ingelogd of als u geen account heeft bij dat specifieke social media-portaal. In dat geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzamelt via cookies die op uw apparaat staan opgeslagen of via het vastleggen van uw IP-adres.

Met behulp van de op die manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de social media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kunt u zowel in als buiten die specifieke social media-pagina op interesse gebaseerde advertenties te zien krijgen. Beschikt u over een account van dat specifieke sociale netwerk, dan kunt u de op interesse gebaseerde advertenties te zien krijgen op alle apparaten waarop u ingelogd bent of was.

Houd er rekening mee dat wij geen inzicht hebben in alle verwerkingsprocessen op social media-portalen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom verdere handelingen om gegevens te verwerken worden uitgevoerd door de beheerders van de social media-portalen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende social media-portalen.

Wettelijke grondslag

Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te garanderen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op andere wettelijke grondslagen die moeten worden gespecificeerd door de beheerders van de sociale netwerken (bijvoorbeeld toestemming in de zin van Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG).

Verantwoordelijke en het uitoefenen van rechten

Als u één van onze social media-pagina’s (bijvoorbeeld op Facebook) bezoekt, dan zijn wij - samen met de beheerder van het social media-platform - verantwoordelijk voor de handelingen om gegevens te verwerken die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en klachten) in principe uitoefenen bij ons zowel als bij de beheerder van het social media-portaal in kwestie (bijvoorbeeld bij Facebook).

Houd er rekening mee, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de beheerder van het social media-portaal, dat wij geen volledige invloed hebben op de handelingen om gegevens te verwerken van social media-portalen. Onze mogelijkheden zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de aanbieder in kwestie.

Bewaartermijn

De gegevens die rechtstreeks door ons via de social media-pagina worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel voor het opslaan niet langer geldig is of wanneer u uw toestemming voor het opslaan intrekt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

We hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens die voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen door de beheerders van sociale netwerken. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerder van het sociale netwerk (of check bijvoorbeeld hun privacybeleid, zie hieronder).

Details over sociale netwerken

Facebook-pagina

We hebben een profiel op Facebook. Deze dienst wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over het gezamenlijk verwerken (Controller Addendum). In deze overeenkomst is vastgelegd wie voor welke handelingen om gegevens te verwerken verantwoordelijk is (wij of Facebook) als u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de onderstaande link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook verwerkt persoonsgegevens conform zijn privacybeleid (https://www.facebook.com/about/privacy) op basis van de volgende wettelijke grondslagen: „- als dat nodig is om te voldoen aan onze Facebook-gebruiksvoorwaarden of aan de Instagram-gebruiksvoorwaarden in overeenstemming met je toestemming die je op elk moment kunt intrekken via de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen, als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om je vitale belangen of die van anderen te beschermen, als dat nodig is in het algemeen belang en voor zover nodig voor onze rechtmatige belangen (en die van anderen), waaronder ons belang om innovatieve, gepersonaliseerde, veilige en winstgevende diensten aan onze gebruikers en partners te leveren, behalve wanneer die belangen zwaarder wegen dan jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.“ Facebook gebruikt deze informatie conform https://www.facebook.com/about/privacy om „onze producten te leveren, te personaliseren en te verbeteren, voor metingen, analyses en andere zakelijke diensten, om bescherming, integriteit en veiligheid te bevorderen, om met je te communiceren, om onderzoek te doen en om te innoveren wat betreft sociale doelen.“

Betrokkenen kunnen hun rechten t.o.v. Facebook Ireland uitoefenen onder het privacybeleid van Facebook Ireland onder https://www.facebook.com/about/privacy. U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de onderstaande link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter-pagina

We zijn samen met Twitter verantwoordelijk voor de persoonlijke inhoud van de fanpagina. Rechten van de betrokkenen kunnen zowel bij Twitter Inc. als bij ons worden uitgeoefend.

De primaire verantwoordelijkheid krachtens de AVG voor de verwerking van Insights-gegevens ligt bij Twitter, en laatstgenoemde voldoet aan alle verplichtingen krachtens de AVG wat betreft het verwerken van Insights-gegevens. Twitter Inc. verstrekt de essentie van de aanvulling van de Insights-pagina's aan de betrokkenen.

Wij nemen geen beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens en alle andere informatie die voortvloeit uit Art. 13 van de AVG, met inbegrip van wettelijke grondslagen, de identiteit van de verantwoordelijke partij en de bewaartermijn van cookies op eindapparaten van gebruikers.

Meer informatie is rechtstreeks op Twitter te vinden: Privacybeleid.

U kunt het Twitter-gebruiksconcept waarop het aanbod is gebaseerd opvragen door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde e-mailadres met de onderwerpregel „Twitter-gebruiksconcept“.

LinkedIn-pagina

LinkedIn is een sociaal netwerk van LinkedIn Inc., gevestigd in Sunnyvale, Californië, VS, waarop zowel privé- als zakelijke profielen kunnen worden aangemaakt. Gebruikers kunnen hun bestaande contacten onderhouden en nieuwe contacten leggen. Bedrijven kunnen profielen aanmaken waarop foto's en andere bedrijfsinformatie kan worden geüpload. Andere gebruikers van LinkedIn hebben toegang tot deze informatie, kunnen hun eigen artikelen schrijven en die inhoud met anderen delen.

De nadruk ligt op professionele uitwisseling van informatie over specialistische onderwerpen met mensen die beroepsmatig dezelfde interesses delen. Bovendien wordt LinkedIn vaak door bedrijven en andere organisaties gebruikt om medewerkers te werven en zich als interessante werkgever te presenteren.

Verdere informatie over LinkedIn is te vinden op: https://about.linkedin.com/

Verdere informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn is te vinden op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wij verzamelen of verwerken geen persoonsgegevens via onze bedrijfspagina op LinkedIn.

XING-pagina

XING is een sociaal netwerk van XING SE, gevestigd in Hamburg, Duitsland, waarop zowel privé- als zakelijke profielen kunnen worden aangemaakt. Gebruikers kunnen hun bestaande contacten onderhouden en nieuwe contacten leggen. Bedrijven kunnen profielen aanmaken waarop foto's en andere bedrijfsinformatie kan worden geüpload. Andere gebruikers van XING hebben toegang tot deze informatie, kunnen hun eigen artikelen schrijven en die inhoud met anderen delen.

De nadruk ligt op professionele uitwisseling van informatie over specialistische onderwerpen met mensen die beroepsmatig dezelfde interesses delen. Bovendien wordt XING vaak door bedrijven en andere organisaties gebruikt om medewerkers te werven en zich als interessante werkgever te presenteren.

Verdere informatie over XING is te vinden op: https://corporate.xing.com/de/unternehmen/

Verdere informatie over gegevensbescherming bij XING is te vinden op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Wij verzamelen of verwerken geen persoonsgegevens via onze bedrijfspagina op XING.

Sollicitatiegegevens behandelen

We bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld via e-mail of per post). Onderstaand informeren we u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure verzameld worden. We verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal verlopen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle overige wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld worden.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Stuurt u ons een sollicitatie, dan zullen we uw daaraan gerelateerde persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken, etc.) verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te beslissen over het aangaan van een dienstverband. De wettelijke grondslag daarvoor is paragraaf 26 van de nieuwe BDSG (Duitse federale privacywetgeving) naar Duits recht (het aangaan van een arbeidsrelatie), Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG (het aangaan van een contract in zijn algemeenheid) en, voor zover u toestemming gegeven heeft, Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij het verwerken van uw sollicitatie.

Is uw sollicitatie succesvol, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt op basis van paragraaf 26 van de nieuwe BDSG (Duitse federale privacywetgeving) en Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG met als doel het deze arbeidsrelatie na te komen en die in te voeren in onze gegevensverwerkingssystemen.

Bewaartermijn van de gegevens

Kunnen we u geen baan aanbieden, weigert u een baan of trekt u uw sollicitatie in, dan behouden we ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens bij ons op te slaan op basis van onze rechtmatige belangen (Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG) tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van uw sollicitatie). Daarna worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Het bewaren dient met name ter bewijsvoering in geval van een rechtszaak. Mocht het nodig blijken dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog beschikbaar moeten zijn (bijvoorbeeld in geval van een op handen zijnde of aanhangige rechtszaak), dan worden de gegevens pas verwijderd wanneer er geen doel meer is om ze te bewaren.

Langer bewaren kan ook als u daarvoor toestemming gegeven heeft (Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG) of als de wettelijke bewaarplicht verwijdering verhindert.

Gegevens van zakelijke partners (klanten, belanghebbende partijen en leveranciers) behandelen

Wij verzamelen persoonsgegevens voor het uitvoeren van het contract, voor het vervullen van (pre)contractuele verplichtingen en voor gerichte reclame. Het verzamelen en verwerken van gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van het contract en is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG. Het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden is een rechtmatig belang van ons bedrijf (Art. 6, lid, lit. f van de AVG). Gegevens worden aan derden doorgegeven als dat nodig is voor het uitvoeren van verzoeken (bijvoorbeeld klachten). Deze gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel. U hebt op elk gewenst moment het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens als gerichte reclame het doel is. Bovendien hebt u het recht om informatie op te vragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen en, als de gegevens onjuist zijn, te verzoeken deze te corrigeren of, in geval van het onrechtmatig opslaan van gegevens, dat deze worden verwijderd. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u gebruikmaken van de bovenstaande contactgegevens.

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zorgen ervoor dat onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger is. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser en op uw computer worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met die cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek aan onze website herkennen.

U kunt uw browser dusdanig instellen dat u wordt geïnformeerd zodra er cookies worden geplaatst en om cookies alleen in individuele of specifieke gevallen toe te staan of om ze helemaal uit te sluiten. Daarnaast kan de browser dusdanig worden ingesteld dat de cookies automatisch worden verwijderd zodra u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die voor het uitvoeren van elektronische communicatie worden gebruikt of die worden gebruikt om bepaalde door u gewenste functies beschikbaar te stellen (bijv. winkelmandje), worden op basis van art. 6, lid 1 punt f AVG opgeslagen. De website-eigenaar heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies, omdat die ervoor zorgen dat zijn diensten feilloos en geoptimaliseerd worden geleverd. Als er andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag), worden die afzonderlijk in dit privacybeleid behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies. We maken gebruik van cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, social media-functies aan te bieden en de toegang tot website te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners op het gebied van sociale media, advertenties en analyses. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere gegevens die u hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld tijdens uw gebruik van de diensten. U geeft toestemming voor onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan wanneer die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derde partijen die op onze pagina's verschijnen.

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

Meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonsgegevens verwerken is te vinden in ons privacybeleid.

Usercentrics Consent Management Platform

Deze website integreert het Usercentrics Consent Management Platform van Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Duitsland, via de dienstverlener Eprofessional. Usercentrics bewaart de toestemmingsstatus van de gebruiker voor cookies op het huidige domein.sercentrics Consent Management Plattform.

Het doel van het verzamelen en verwerken van gegevens door Usercentrics is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en toestemming opslag van cookies en pixels geplaatst in de browser. De verwerking van de gegevens geschiedt in overeenstemming met de door u verleende toestemming. De plaats waar de verzamelde gegevens worden verwerkt is de Europese Unie (de gegevensbank van toestemming bevindt zich in België). De toestemmingsgegevens (toestemming en intrekking van toestemming) worden drie jaar bewaard. De gegevens worden dan onmiddellijk gewist.

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Opt-in en opt-out gegevens
 • Referrer URL
 • Gebruiker Agent
 • Gebruikersvoorkeuren
 • Toestemming ID
 • Tijdstip van toestemming
 • Type toestemming
 • Sjabloon versie
 • Banner taal

Hier vindt u de informatie over gegevensbescherming van Usercentrics GmbH: https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Als u uw cookie-instellingen wilt wijzigen, klik dan hier: Privacy-instellingenDeel deze pagina

Zoeken op Kemper.eu

Gebruik Contact Person search het zoekvak hieronder om te zoeken naar producten, diensten en informatie over Kemper.eu.

Sluiten