Bijkomende uitrustingen

Om aan uw individuele eisen te voldoen, kunnen afzuigfiltersystemen van KEMPER uitgerust worden
met verschillende toebehoren.

Een automatische regeling van het aanzuigvermogen voor een automatische aanpassing van het afzuigvolume afhankelijk van de geopende aanzuigpunten helpt om bedrijfs- en energie- kosten gering te houden.

De externe aan-/uitschakeling zet de afzuig- en filterinstallatie aan of uit en draagt zodoende bij tot
de kostenbesparing en verhoogt het bedrijfscomfort.

Een extern bedienveld maakt de bediening en observatie van uw KEMPER afzuig- en filterinstallatie, bijvoorbeeld bij buiten opstelling, mogelijk.

De afstand- diagnose en het onderhoudssysteem van KEMPER biedt een snelle analyse van foutmeldingen en de oplossing van eventuele storingen op afstand.

Een alarmering via telefoon, sms of e-mail over eventuele storingen van de afzuig- en filterinstallatie in kritieke zones.

De KEMPER KEMPER WeldFil en WeldFil Compact kunnen met breekluik uitgerust worden om mogelijke stofexplosies af te leiden.

De KEMPER SparkTrap is een optimale aanvulling, deze vonkenvoorafscheider beschermt de filters  met bijna 100% tegen filterbrand .

Door het gebruik van een vonkenblusinstallatie die vonken detecteert en actief blust, kan een filterbrand nagenoeg uitgesloten worden.

>> Afzuiginstallatie WeldFil Compact
>> Afzuiginstallatie WeldFil