Lichamelijke werkingen door opname van schadelijke stof in lasrook

De optredende verontreinigende stoffen zijn in 3 groepen te scheiden:

 • Ademweg en longbelastende stoffen
 • Toxische c.q. giftige stoffen
 • Cancerogene c.q. kankerverwekkende stoffen
   

Ademweg en longbelastende stoffen

Bij voorbeeld:

 • Ijzeroxide
 • Aluminumoxide

Deze stoffen lunnen bij langtijd opname en hoge concentratie leiden tot een belasting van de ademwegen en de long. Vervolgens kan dit leiden tot een ademwegziekte zoals (chronisch) bronchitis of astma en afzettingen van metalen in de long (sideriofibrosis, aluminose).

 

Toxische c.q. giftige stoffen

Bij voorbeeld:

 • Blauwzuur
 • Koolmonoxide / Kooldioxide
 • Chroom III verbindingen
 • Mangaanoxide

Deze stoffen veroorzaken een vergiftiging als een bepaald level in het lichaam overschreden wordt. Door de toxische werking wordt b.v. de zuurstoftoevoor in het bloed gehindert. Andere mogelijke ziektebeelden zijn:

 • Prikkelingen van het slijmvlies en ademwegen
 • Ademstilstand of sterke versnelling van de ademing en de polsslag.
 • Hoofdpijn, slapte en duizeligheid tot aan een flauwte.
 • Misselijkheid
 • Longoedeem (Waterverzameling in de long), dat tot sterven kan leiden

Enkele van deze stoffen staan bovendien verdacht een kankerverwekkende werking te hebben. 

 

Cancerogene c.q. kankerverwekkende stoffen

Bij voorbeeld:

 • Chroom VI verbindingen
 • Verschillende oxide (loodoxide, berylliumoxide, nikkeloxide)

Cancerogene stoffen kunnen kwaadaardige tumoren veroorzaken. Een stijgend dosis van deze stoffen verhoogd het risico op kanker. Vaak hebben deze stoffen gelijktijdig een toxische werking.

 


>> bij 1. Lasrook - Wat is dat?
>> bij 2. Samenstelling van lasrook
>> bij 3. Hoe groot zijn de aparte partikelen in de lasrook?Deel deze pagina

Zoeken op Kemper.eu

Gebruik Contact Person search het zoekvak hieronder om te zoeken naar producten, diensten en informatie over Kemper.eu.

Sluiten