Het belangrijkste vooraf:

  • Bij het lassen, snijden en aanverwante processen zoals bijvoorbeeld het thermisch spuiten of solderen komen er rook, gas en stofdeeltjes vrij. Deze emissies dienen als gevaarlijke stoffen geclassificeerd te worden.
  • Deze stofdeeltjes zijn niet alleen inadembaar maar zijn grotendeels inhaleerbaar en kunnen afhankelijk van de chemische samenstelling ernstige aandoeningen aan de luchtwegen veroorzaken en bijdragen aan een verhoogd kanker risico.
  • Deze stofemmissies bevatten bovendien een extreem hoog percentage nanodeeltjes welke tot in de cellen van het lichaam door kunnen dringen en daar een toxicologisch effect hebben, onderzoekingen met de uitwerkingen lopen nog.
  • Primair om de veiligheid op de werkplek maar ook vanwege milieu overwegingen is het noodzakelijk om de lucht schoon te houden. Het afzuigen van de stofemissie aan de bron biedt hierbij de hoogste mogelijke bescherming.

Beoordelen van de arbeidsomstandigheden

  • Het is een plicht van de werkgever om beschermingsmaatregelen te treffen, en deze regelmatig te controleren en te documenteren. De werkzaamheden  mogen zonder deze beschermingsmaatregelen niet uitgevoerd worden.

Gevaarlijke stofdeeltjes

  • Volledige afzuiging aan de bron, recirculatie van de gefilterde lucht na afdoende reiniging.
  • Afzuig filterinstallaties moeten overeenstemmen met de laatste stand der techniek en dienen minstens één keer per jaar op werking functie- en doelmatigheid onderzocht te worden.

Volgorde van de beschermingsmaatregelen om de gevaarlijke stoffenbelasting voor medewerkers te verlagen.

1. Selectie van proces en toevoegmateriaal welke minder vervuilen- alternatieven:
2. Ventilatietechnische maatregelen – afzuiging van de emissies
3. Organisatorische en hygiënische maatregelen – vermijden van stofcontact, inademen
4. Persoonlijke beschermingsmaatregelen – dragen van ademhalingsbescherming

>> 2. Beoordeling gevarenklasse
>> 3. Mogelijkheden om af te zuigen
>> 4. Functie controletest en algemene stofconcentratieDeel deze pagina

Zoeken op Kemper.eu

Gebruik Contact Person search het zoekvak hieronder om te zoeken naar producten, diensten en informatie over Kemper.eu.

Sluiten