De risicobeoordeling

Als bij werkzaamheden (lassen) gevaarlijke stoffen (lasrook) vrijkomen, moeten de daaraan verbonden gevaren worden vastgesteld:

1. type luchtverontreiniging / lasrook, worden voornamelijk beïnvloed door:
  • Lasproces
  • Lasdraad

 

2. bepaling van de gevaarlijke eigenschappen van de bestanddelen van de lasrook:
  • Stoffen die schadelijk zijn voor de ademhalingswegen en longen (bijv. ijzeroxiden, aluminiumoxide)
  • Giftige of toxisch-irriterende stoffen (bijvoorbeeld mangaanoxide, koperoxide, zinkoxide)
  • kankerverwekkende stoffen (b.v. chroom(VI)-verbindingen, nikkeloxide)

 

 3. bepaling van de stofemissie in relatie met het lasproces


Deel deze pagina

Zoeken op Kemper.eu

Gebruik Contact Person search het zoekvak hieronder om te zoeken naar producten, diensten en informatie over Kemper.eu.

Sluiten