De gevarenbeoordeling

Op grond van de classificatie van de lasrook als gevaarlijke stof dient er een gevarenbeoordeling doorgevoerd te worden. Deze bestaat uit 5 eenvoudige stappen:

1. Samenstelling van de lasrook, beïnvloed door:

 • basismateriaal
 • coatings
 • toevoegmateriaalslagmetaal en 
 • beschermgasprocesgassen.

2. Opsporing van de voor de gezondheid gevaarlijke eigenschappen van de lasrookbestanddelen:

 • Stoffen die de luchtwegen en longen belasten (bv. ijzeroxiden, aluminiumoxide)
 • Toxische of toxisch-irritatieve stoffen (bv. mangaanoxide, koperoxide, zinkoxide)
 • Kankerverwekkende stoffen (bv. chroom(VI)-verbindingen, nikkeloxide)

3. Opsporing van de gevarenklasse afhankelijk van het proces. 

4. Opsporing van de arbeidsomstandigheden

 • Ruimtelijke omstandigheden
 • Hoofd- en lichaamspositie bij geforceerde houding
 • Lasduur

 

5. Aan de hand van de gevarenklasse (stap 3) en de arbeidsomstandigheden (stap 4) vindt de totale beoordeling van het gevaar plaats:

 • Het gevaar kan bijvoorbeeld bij een lange lastijd en/of een geforceerde houding toenemen zijn
 • Daar in tegen kan bij een korte lastijd, laswerkzaamheden in de open lucht het gevaar verminderd zijn.

>> 1. Overzicht
>> 3. Mogelijkheden om af te zuigen
>> 4. Functie controletest en algemene stofconcentratieDeel deze pagina

Zoeken op Kemper.eu

Gebruik Contact Person search het zoekvak hieronder om te zoeken naar producten, diensten en informatie over Kemper.eu.

Sluiten