Lasrook afzuigsysteem WeldFil en WeldFil Compact IFA W3-gecertificeerd

Kankerverwekkende emissies

 • Bij het afzuigen van kankerverwekkende emissies gelden bijzondere voorschriften
 • Deze ontstaan bij het verwerken van hooggelegeerde materialen (bv. CrNi- of non-ferrometalen)
 • Recirculatie van de gefilterde lucht  is in principe verboden 
 • Dat blijkt  uit de verordening betreffende gevaarlijke stoffen

Luchtrecirculatie

Luchtrecirculatie  van de gereinigde lucht is  in bepaalde uitzonderlijke gevallen toelaatbaar wanneer

 • een individuele goedkeuring door een autoriteit gegeven wordt (van overheidswege opgedragen bescherming op het werk),
 • een erkend getest proces toegepast of
 • een filterinstallatie of een apparaat met passende controle gebruikt wordt.

IFA-certificering

 • Certificering van de afzuig- en filterinstallaties conform DIN EN ISO 21904-1 klasse W3
 • Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz -IFA- (bedrijfsverenigingsinstituut voor de veiligheid op het werk) als certificerende instantie
 • De door de IFA geteste KEMPER installaties mogen voor luchtrecirculatie van kankerverwekkende schadelijke stoffen van de lasrookklasse W3 gebruikt worden

Voorschriften van de TRGS dienen in acht genomen te worden, zoals bijvoorbeeld:

 • de noodzakelijke toevoer van frisse lucht of
 • de tijdelijke beperking in de verwarmingsperiode

Stand van de techniek

 • Nanodeeltjes van kankerverwekkende emissies zijn zeer gevaarlijk
 • Reststof van traditionele installaties (maximaal 1mg/m³) bevatten nog  miljarden van deze deeltjes
 • KemTex® ePTFE membraanfilters scheiden stofdeeltjes tot 100 nanometer  voor 92% af
 • Lasrook bestaat voor een zeer groot aandeel uit deze nanodeeltjes

Voordelen

 • IFA W3-geteste en gecertificeerde KEMPER afzuigfilterinstallaties zijn geschikt voor  kankerverwekkende emissies
 • Rechtszekerheid door certificering van het IFA 
 • Optimale bescherming ook tegen kankerverwekkende nanodeeltjes
 • Enorme kostenbesparing dankzij luchtrecirculatie  in de wintermaanden
 • Bijdrage  milieubescherming op grond van een lagere CO2-uitstoot

>> Afzuiginstallatie WeldFil
>> Afzuiginstallatie WeldFil CompactDeel deze pagina

Zoeken op Kemper.eu

Gebruik Contact Person search het zoekvak hieronder om te zoeken naar producten, diensten en informatie over Kemper.eu.

Sluiten