HomeWetenswaardighedenOverzicht: Centrale afzuiginstallatie - filterinstallatieOverzicht lasrook afzuigsystemen systeem WeldFil en WeldFil Compact

Afzuigfilterinstallaties voor centrale afzuigsystemen

Voorbeeld Afzuigfilterinstallaties voor centrale afzuigsystemen

Eigenschappen

  • De afzuigsystemen WeldFil en WeldFil Compact zijn uitstekend geschikt als  centrale afzuigsystemen
  • Optimaal voor las- en slijpwerkzaamheden, opleidingscentra, en robotlasstraten etc.

Middels een leidingsysteem kan men de volgende KEMPER componenten toepassen

- Afzuig- en telescooparmen
- Las- en slijptafels 
- Lastafels voor opleidingsdoeleinden
- Afzuigtafel voor werkplaatsen
- Afzuigkappen, bijvoorbeeld voor lasrobots
- Afzuigcabines, bijvoorbeeld voor geautomatiseerde lasprocessen

Omvangrijk toebehorenprogramma en tal van speciale uitrustingen, zoals bijvoorbeeld:

- Vonkenvoorafscheiders, vonkendetectoren en vonkenblusapparaten
- Automatische regeling afzuigvermogen
- Externe besturing en diagnose

Voordelen

  • Tijdsbesparing bij planning en opbouw door modulaire installatiestructuur en compleet productenprogramma van  KEMPER
  • Rechts- en bedrijfszekerheid dankzij zorgvuldige configuratie door KEMPER specialisten
  • Optimale aanpassing aan omstandigheden dankzij  uitgebreid productprogramma, de typediversiteit van de installaties en de talrijke speciale uitrustingen
  • Aanzienlijke energiebesparingen  mogelijk door automatische regeling van het afzuigvermogen