HomeBedrijfManagement

Management

Leiding van de firma KEMPER

Björn Kemper, Michael Schiller

Gerd Kemper ontwikkelde de KEMPER Groep van de oprichting naar een internationaal actief familiebedrijf. Vandaag geven zijn zoon Björn Kemper en diens zwager Michael Schiller in tweede generatie leiding aan de zaak.

Björn Kemper leidt de afdelingen marketing, sales, techniek en ontwikkeling. Hij coordineerd de interne en externe communicatie van de zaak. Hierbij behoren betrouwbaar, open en regelmatig contact met alle partners en klanten.

KEMPER communiceerd vandaag wereldwijd, vanzelfsprekend in de verschillende landelijks talen van de doelmarkten. Ook voor alle medewerkers staat de deur altijd open. Hun stem en innovatiekracht zijn het belanrijkste goed bij KEMPER.

Productie, inkoop, controlling, IT en personeelsbeleid liggen in de verantwoording van Michael Schiller. De stressbestendige en flexibele infrastruktuur leggen de basis voor het bereiken van de bedrijfsdoelen bij KEMPER. 

Hierbij hecht KEMPER belang aan duurzaamheid voor mens en milieu. Met efficiente en duurzame producten, tevreden medewerkers en milieubeschermend geproduceerde producten komt KEMPER zijn eigen missie na: Het juiste doen.

Oprichter Gerd Kemper en de tot dusverre commerciele leider Karl Segbert staan vortaan met ruime ervaring beradend ter ondersteuning van de bedrijfsleiders ter beschikking.