Home Service Videos Ruimteventilatie KEMPER Push-Pull bij Toni Maurer, Türkheim Duitsland

Video KEMPER Push-Pull halventilatie voor lasrook afzuiging in gebruik bij Toni Maurer, Türkheim Duitsland. Tegenoverliggende uitblaas- en aanzuigleidingen worden op een afzuig- en filterunit ter lasrookfiltratie aangesloten. Het halventilatiesysteem leent zich voor hallen waar een puntafzuiging niet mogelijk is of ter aanvulling van puntafzuigsystemen.

Zoeken op Kemper.eu

Gebruik Contact Person search het zoekvak hieronder om te zoeken naar producten, diensten en informatie over Kemper.eu.

Sluiten