Home Service Videos Ruimteventilatie KEMPER Push-Pull voor lasrook afzuiging in gebruik bij Buitenhuis Containerbouw, Staphorst Nederland

Video KEMPER Push-Pull halventilatie voor lasrook afzuiging in gebruik bij Buitenhuis Containerbouw, Staphorst Nederland. Tegenoverliggende uitblaas- en aanzuigleidingen worden op een afzuig- en filterunit ter lasrookfiltratie aangesloten. Het halventilatiesysteem leent zich voor hallen waar een puntafzuiging niet mogelijk is of ter aanvulling van puntafzuigsystemen.

Zoeken op Kemper.eu

Gebruik Contact Person search het zoekvak hieronder om te zoeken naar producten, diensten en informatie over Kemper.eu.

Sluiten