Home Service Videos Ruimteventilatiesystemen CleanAirTower

Stand alone halventilatie CleanAirTower met verdringindslucht principe. Overal waar een bronafzuiging niet gerealiseërd kan worden of niet afdoende is, kan men de ruimtelijke afzuiging CleanAirTower toepassen. De CleanAirTower functioneert volgens het filterprincipe welke door de Duitse Arbo wordt aanbevolen. De CAT wordt zonder leidingen geïnstalleerd - plug & play. Omdat de warme, gereinigde lucht in de ruimte blijft, zijn er enorme besparingen op de stookkosten. 

Zoeken op Kemper.eu

Gebruik Contact Person search het zoekvak hieronder om te zoeken naar producten, diensten en informatie over Kemper.eu.

Sluiten