Odsávací a filtrační zařízení k budování centrálních odsávacích systémů

Vlastnosti

  • WeldFil a WeldFil Compact se vynikajícím způsobem hodí k budování centrálních odsávacích systémů
  • Optimální jsou pro svářecí dílny, brusírny, učiliště, robotizované linky atd.

Propojení potrubními systémy s detekčními prvky z výrobního programu KEMPER

Rozsáhlý program příslušenství a mnoho prvků speciální výbavy, jako například:

  • Předřazené odlučovače jisker, detekce jisker a zhášení jisker
  • Automatická regulace sacího výkonu v závislosti na potřebě
  • Externí řízení a monitorování
  • Fleet management, dálková údržba a prediktivní údržba prostřednictvím autarkního propojení přes mobilní přijímače do KEMPER cloudu

Přednosti

  • Časová úspora při projektování a budování díky modulární struktuře zařízení a kompletnímu programu výrobků od firmy KEMPER
  • Právní i provozní bezpečnost díky pečlivému projektování a dimenzování prováděnému specialisty firmy KEMPER
  • Optimální přizpůsobení daným podmínkám na základě velkého výrobního programu a rozmanitosti typů zařízení i mnoha prvků speciálního vybavení
  • Mimořádně vysoká úspora nákladů na energie a následných nákladů díky automatické regulaci sacího výkonu


Sdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít