System WeldFil i WeldFil Compact, posiadający certyfikat IFA W3

Emisje kancerogenne

 • w odniesieniu do wychwytywania emisji kancerogennych obowiązują szczególne przepisy
 • emisje takie powstają podczas obróbki materiałów wysokostopowych (np. CrNi lub metali nieżelaznych)
 • zawracanie powietrza do obszaru roboczego jest zasadniczo zakazane nawet po jego oczyszczeniu
 • powyższa zasada wynika jednoznacznie z rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych i obowiązuje zawsze, z wyjątkiem bardzo nielicznych przypadków

Zawracanie powietrza

Zawracanie oczyszczonego powietrza dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy:

 • stosowna placówka udzieliła w tej sprawie szczególnego zezwolenia (państwowa ochrona pracy)
 • wykorzystuje się uznaną procedurę, poddaną stosownym badaniom
 • wykorzystuje się odpowiednie urządzenie, poddane stosownym badaniom.

Certyfikacja IFA

 • certyfikacja instalacji odciągowych i filtracyjnych według DIN EN ISO 21904-1, klasa W3
 • placówką certyfikującą jest Instytut Ochrony Pracy IFA, prowadzony przez stowarzyszenie zawodowe
 • instalacje KEMPER poddane badaniu przez IFA mogą być stosowane do zawracania powietrza w przypadku szkodliwych substancji kancerogennych, charakteryzujących się stopniem zagrożenia W3 dla dymów spawalniczych

należy przestrzegać przepisów, zawartych w Zasadach Technicznych dla Substancji Niebezpiecznych, jak np.:

 • zapewnić doprowadzenie właściwej ilości świeżego powietrza
 • wprowadzić ograniczenia czasowe, regulujące wykonywanie prac w okresie grzewczym

Stan techniki

 • nanocząstki, zawarte w emisjach kancerogennych stanowią szczególne zagrożenie
 • pozostałość pyłu z urządzeń o tradycyjnym charakterze (do 1 mg/m³) może zawierać miliardy cząstek
 • filtry membranowe KemTex® ePTFE wychwytują 92% cząstek o wielkości 100 nm
 • znaczna część składu dymu spawalniczego to takie nanocząstki

Korzyści

 • instalacje odciągowe i filtracyjne, poddane stosownym badaniom i posiadające certyfikat IFA W3 znajdują zastosowanie również w przypadku emisji o charakterze kancerogennym
 • certyfikat, wydany przez Instytut Ochrony Pracy IFA, prowadzony przez stowarzyszenie zawodowe, zapewnia bezpieczeństwo prawne
 • optymalna ochrona, również przed nanocząstkami o charakterze kancerogennym
 • znaczna oszczędność kosztów dzięki zawracaniu powietrza podczas okresu grzewczego
 • działania przyjazne dla środowiska naturalnego z uwagi na zmniejszenie emisji CO2

>> WeldFil 
>> WeldFil CompactPodziel się tą stroną

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij