Systém WeldFil a WeldFil Compact s atestem IFA W3

Emise vyvolávající rakovinu

 • Při odsávání emisí vyvolávajících rakovinu platí zvláštní předpisy
 • Ty vznikají při zpracování vysoce legovaných materiálů (např. kovů s CrNi nebo neželezných kovů) 
 • Zpětné vedení vzduchu do pracovní oblasti i po filtraci je v zásadě zakázáno
 • To jednoznačně vyplývá z vyhlášky o nebezpečných látkách, kde je dovoleno jen několik výjimek.

Zpětné vedení vzduchu

Zpětné vedení vyčištěného vzduchu je přípustné pouze v určitých výjimečných případech, kdy

 • je udělené individuální povolení úřadu (státní bezpečnost a ochrana zdraví při práci),
 • se používá uznávaný odzkoušený proces a postup nebo
 • se používá přístroj s odpovídající zkouškou.

Certifikace IFA

 • Certifikace odsávacích a filtračních zařízení dle DIN EN ISO 21904-1 třída W3
 • Institut profesních sdružení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci IFA jako certifikační orgán
 • Zařízení od firmy KEMPER s odzkoušením IFA se smějí používat ke zpětnému vedení vzduchu u škodlivých látek vyvolávajících rakovinu vykazujících třídu kouře vznikajícího při svařování W3

Je nutno respektovat a dodržovat předpisy Technických pravidel pro nebezpečné látky TRGS, jako např.:

 • nutný přívod čistého vzduchu nebo
 • časové omezení na období topení

Stav technického rozvoje

 • Nanočástice emisí vyvolávajících rakovinu jsou mimořádně nebezpečné
 • Zbytkový prach u tradičních zařízení (až 1 mg/m³) může obsahovat miliardy částic
 • Membránové filtry KemTex® ePTFE odlučují částice do 100 nanometrů ještě z 92 %
 • Kouř vznikající při svařování je z velké části tvořený těmito nanočásticemi

Přednosti

 • Odsávací a filtrační zařízení od firmy KEMPER s odzkoušením a certifikací IFA W3 lze používat i u emisí vyvolávajících rakovinu
 • Právní bezpečnost díky certifikaci Institutu profesních sdružení
 • Optimální ochrana i před nanočásticemi vyvolávajícími rakovinu
 • Mimořádně vysoká úspora nákladů díky zpětnému vedení vzduchu během období topení
 • Příspěvek k ochraně životního prostředí na základě nižších emisí CO2

 

>> Odsávací WeldFil
>> Odsávací WeldFil CompactSdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít