Strona główna Warte poznaniaPrzegląd-centralna-instalacja odciągowaWyposażenie dodatkowe: Do urządzeń centralnych

Wyposażenie dodatkowe

Aby spełnić Państwa indywidualne wymogi, oferujemy dużą ilość dodatkowych elementów wyposażenia do systemów odciągowo – filtracyjnych firmy KEMPER.

Automatyczny system regulacji siły ssania w celu dostosowania siły ssania do faktycznego zapotrzebowania pozwala na utrzymanie kosztów użytkowania, energii oraz pozostałych kosztów na niższym poziomie.

Zdalny system włączania i wyłączania pozwala  na uruchomienie i wyłączenie systemu odciągowo – filtracyjnego w zależności od potrzeb i przyczynia się tym samym do redukcji kosztów oraz zwiększenia komfortu użytkowania.

Zewnętrzny pulpit do obsługi o monitorowania systemu odciągowo – filtracyjnego KEMPER, np. w przypadku montażu zewnętrznego.

System zdalnej diagnozy i konserwacji KEMPER do szybkiej oceny komunikatów o zakłóceniach i eliminowania ewentualnych zakłóceń.

System alarmowania za pośrednictwem telefonu, SMS lub poczty e-mail o ewentualnych zakłóceniach, służący monitorowaniu krytycznych obszarów systemów odciągowo – filtracyjnych.

KEMPER WeldFil i WeldFil Compact, produkcji firmy KEMPER mogą być wyposażone w pękające membrany bezpieczeństwa, w celu tłumienia ewentualnych eksplozji pyłu. 

KEMPER SparkTrap to dodatkowy, wstępny separator iskier, pozwalający na zmniejszenie ryzyka pożaru do minimum.

System gaszenia iskier, który rozpoznaje i aktywnie gasi iskry, pozwala na prawie całkowite wykluczenie pożaru.

>> WeldFil Compact
>> WeldFil