Nejdůležitější příprava:

  • Při svařování, řezání a obdobných procesech, jako je například tepelné stříkání nebo pájení, se uvolňují kouře, plyny a částice. Tyto emise je nutno zatřídit jako nebezpečné látky.
  • Tyto částice lze vdechnout, z největší části projdou dokonce do plicních sklípků a v závislosti na chemickém složení mohou vyvolat závažná onemocnění dýchacích cest a dokonce rakovinu.
  • Emise kromě toho obsahují velmi vysoký počet nanočástic, které mohou proniknout až do buněk a tam mohou mít toxikologické účinky, jež dosud nebyly prozkoumané.
  • V prvé řadě z důvodů ochrany a bezpečnosti práce, ale také z důvodu ochrany životního prostředí jsou proto nutná opatření k udržování čistoty vzduchu. Odsávání emisí v oblasti vzniku přitom představuje tu nejlepší možnou ochranu. 

Posouzení pracovních podmínek

  • Je povinností provozovatele, aby učinil opatření k ochraně, aby je pravidelně kontroloval a dokumentoval. Žádná činnost se nesmí zahájit bez ochranných opatření.

Nebezpečné látky ve formě částic

  • né látky ve formě částic
  • Úplná evidence na místě vzniku, zpětné vedení vzduchu pouze po dostatečném vyčištění.
  • Odsávací a filtrační zařízení musejí odpovídat nejnovějšímu stavu technického rozvoje a minimálně každý rok je třeba provádět zkoušky a kontroly funkce a účinnosti.

Pořadí ochranných opatření ke snížení zatížení zaměstnanců nebezpečnými látkami:

1. Výběr procesů a postupů i doplňkových materiálů s nízkou přítomností a obsahem nebezpečných látek - substituce
2. Opatření v rámci vzduchotechniky - evidence emisí
3. Organizační a hygienická opatření - zabránění styku, vdechování
4. Opatření k ochraně osob - nošení prostředků k ochraně dýchacích cest

>> 2. Posouzení nebezpečnosti
>> 3. Opatření pro detekci svařovacích dýmů
>> 4. Kontrola účinnosti a všeobecná limitní hodnota prachuSdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít