Domů Co je dobré vědět Svařovací dým obecně 4. Tělesné vlivy způsobené příjmem škodlivých látek

Tělesné vlivy způsobené příjmem škodlivých látek ze svařovacího dýmu.

Škodlivé látky je možno rozdělit do 3 druhů, podle toho jaké vlivy má jejich příjem.

 • Nebezpečné látky pro dýchání a plíce
 • Toxické resp. jedovaté látky
 • Karcinogenní resp. rakovinotvorné látky

 
Nebezpečné látky pro dýchání a plíce


Například:

 • Oxid želežitý
 • Oxid hlinitý

Tyto látky mohou při dlouhodobějším příjmu a vysoké koncentraci vést k poškození dýchacích cest a plic. Tak může dojít k nemocem dýchacího ústrojí jako je (chronická) bronchitida nebo astma a k ukládání kovu v plicích  (Siderofibrose, Aluminose).


Toxické resp. jedovaté látky

Například:

 

 • Kyanovodík
 • Monoxid uhelnatý / Oxid uhličitý
 • Chromová III spojení
 • Oxid manganný

Tyto látky způsobují otravu, pokud překročí určité množství v těle. Díky toxickému vlivu je např. poškozen přísun kyslíku v krvi. Další možnosti onemocnění jsou:

 • Podráždění sliznice a dýchacích cest
 • Ochrnutí dýchání nebo zrychlení dýchání a tepových pulsů
 • Bolesti hlavy, zmatennost a nevolnost až do mdloby
 • Nevolnost
 • Otok plic (voda v plicích), která může vést až ke smrti

Některé z těchto látek jsou v podezření, že mají rakovinotvorné účinky. 

 
Karcinogenní resp. rakovinotvorné látky

Například:

 • Chromová (VI)-spojení
 • Různé oxidy (oxid olovnatý, oxid beryllový, oxid niklový)

Karcinogenní látky mohou způsobit zhoubné nádory. Vzrůstající dávka těchto látek zvyšuje riziko rakoviny. Často mají tyto látky zároveň i toxické účinky.

>> 1. Svářečský dým - co toje?
>> 2. Složení svařovacího dýmu
>> 3. Jak velké jsou jednotlivé částice ve svařovacím dýmu?

 Sdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít