Dymy spawalnicze

Obecne w dymach spawalniczych, zanieczyszczenia  są sklasyfikowane w 3 podstawowe grupy:                                

 • substancje obciążające układ oddechowy i płuca wzgl
 • toksyczne lub trujące
 • mogące działać kancerogennie

 

Obciążające układ oddechowy

na przykład:

 • tlenki żelaza
 • aluminium

substancje te przy długotrfałym aplikowaniu i wysokiej koncentracji, doprowadzają do dużego obciążenia  dróg oddechowych i płuc. Prowadzi to do chronicznych chorób takich jak bronchitis lub astmy lub występowania rozległych złogów i nagromadzenia matali w tych organach.  

                                                                                                 

Substancje toksyczne lub trujące

na przykład:

 • Kwas cyjanowo wodorowy
 • Tlenek węla / Dwutlenek węgla
 • Chrom III
 • Tlenki manganu 

Substancje te wywołują zatrucie w przypadku, gdy w organizmie ludzkim określona ilość, zostanie przekroczona. Poprzez trujące działanie, następuje w organizmie, utrudnione zaopatrywanie w tlen. Dalszymi, mogącymi wystąpić chorobami są:

 • Podrażnienie błon śluzowych i dróg oddechowych
 • Wstrzymanie oddychania lub mocne jego przyśpieszenie a także przyśpieszenie pulsu.
 • Bóle głowy, obezwładnienie, zawrot głowy prowadzące do omdlenia
 • Wymioty
 • Nagromadzenie się wody w organizmie mogące spowodować śmierć

Niektóre z tych substancji wykazują właściwości wywołujące raka

 

Substancje kancerogenne lub rakotwórcze

na przykład:

 • Chrom (VI)-Verbindungen Chrom IV
 • Verschiedene Oxide (Bleioxid, Berylliumoxid, Nickeloxid) Różnego rodzaju tlenki (tlenki ołowiu, tlenki berylu, tlenki niklu

Substancje kancerogenne mogą wywoływać złośliwe nowotwory. Przedawkowana ilość podwyższa ryzyko wystąpienia nowotworu. Zazwyczaj substancje te posiadają jednocześnie wpływ trujący .  

 

>> ad 1. Dym spawalniczy - jak należy go rozumieć ?
>> ad. 2. Konsystencja dymu spawalniczego
>> ad. 3. Jakiej wielkości są pojedyńcze cząsteczki w dymie spawalniczym ?Podziel się tą stroną

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij