Home Produkty

Przejezdne systemy odciągowe

Wymienny wkład filtra

Urządzenia do odciągu dymów spawalniczych w różnych klasach wydajności z filtrem wymiennym 


Pokaż grupę produktów

Filtr do samooczyszczenia

Urządzenia ssąco filtracyjne z automatycznym oczyszczaniem dla dwóch stanowisk roboczych 
MaxiFil Clean - urządzenie odciągowe


Pokaż grupę produktów