Strona główna Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

1. Wskazówki ogólne

Poniższe informacje wyjaśniają w prosty sposób, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, na podstawie których mogą Państwo zostać osobiście zidentyfikowani. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod poniższym tekstem, w naszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej odbywa się przez  administratorów strony internetowej. Ich dane kontaktowe znajdą Państwo  w stopce redakcyjnej niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane pobierane są po pierwsze przez to, że nam je Państwo udostępniają. Może chodzić tutaj np. o dane, które podają Państwo w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy informatyczne, podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny  lub godzina wejścia na stronę internetową). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie, jak tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest po to, aby zagwarantować sprawne działanie strony internetowej. Pozostałe dane mogą zostać wykorzystane do analizy Państwa  zachowania użytkownika.

Jakie prawa mają Państwo odnośnie swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji odnośnie pochodzenia, odbiorcy oraz  celu zapisania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić, na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Państwu  prawo do złożenia skargi  do odpowiedniego organu nadzoru.

Narzędzia analizujące i  narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Państwa zachowanie dotyczące surfowania w internecie może zostać statystycznie oceniane. Dzieje się to przede wszystkim za pomocą Cookies i tak zwanych programów analizujących. Analiza Państwa zachowania dotyczącego surfowania w internecie odbywa się z reguły anonimowo; zachowanie dotyczące surfowania w internecie nie może Państwa zidentyfikować. Mogą Państwo sprzeciwić się przeprowadzeniu tej analizy lub zapobiec jej, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w  Oświadczeniu o ochronie danych osobowych, znajdującym się poniżej.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie analizy. O możliwościach wyrażenia sprzeciwu  informujemy Państwa w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, jak również z poniższym Oświadczeniem o  ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, po których mogą Państwo zostać osobiście zidentyfikowani. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zapisujemy i do czego ich używamy. Wyjaśnia ono również, jak i w jakim celu  to następuje.

Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych w internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) może wykazywać luki dotyczące zabezpieczeń. Szczelna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Straße 20, 48691 Vreden

Tel.: +49 (0) 2561 68-0

E-Mail: mail@kemper.eu

Strona internetowa: www.kemper.eu

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub osoba posiadająca osobowość prawną, która sama lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail,  lub innych).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych możliwe jest wyłącznie po udzieleniu przez Państwa wyraźnej zgody.  W każdej chwili mogą Państwo wycofać wcześniej udzieloną zgodę.   W tym celu wystarczy zwykłe poinformowanie nas o tym drogą mailową. Legalność przetwarzania danych do czasu odwołania zgody na to przetwarzanie, pozostaje nienaruszona. 

Prawo do złożenia skargi  do odpowiedniego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa dotyczącego  ochrony danych, poszkodowanemu przysługuje prawo złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru. Odpowiednim organem nadzoru w kwestiach ochrony danych jest  Inspektor Ochrony Danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych, jak również ich dane kontaktowe  znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przesyłania danych

Mają Państwo prawo do zażądania wydania sobie lub osobie trzeciej dokumentacji w powszechnym czytelnym formacie,  dotyczącej Państwa danych, które na podstawie Państwa zgody lub w toku wypełniania umowy, automatycznie przetwarzamy. W przypadku żądania bezpośredniego przekazania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, stanie się to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne. 

Szyfrowanie SSL oraz TLS

Z przyczyn bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywanych treści poufnych, jak np. zamówienia czy zapytania ofertowe, które wysyłają Państwo do nas jako do administratora strony internetowej, nasza strona korzysta z szyfrowania SSL oraz TLS.  Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że pasek adresowy przeglądarki zmienia sią z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki  na pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL oraz TSL zostanie aktywowane, dane które Państwo nam przekazują nie mogą być widoczne dla osób trzecich.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji odnośnie pochodzenia, odbiorcy oraz  celu zapisania Państwa danych osobowych, jak również prawo do zażądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić, na adres podany w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw przeciwko otrzymywaniu maili reklamowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczenia stopki redakcyjnej, do przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, o które nie było wyraźnej prośby. Administratorzy strony zastrzegają sobie wyraźnie kroki prawne w przypadku otrzymywania niechcianych informacji reklamowych przez wiadomości typu spam.

3. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ochrony danych jako obowiązek prawny

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: datenschutz@kemper.eu lub pod  podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi. Wiadomości pocztowe do inspektora ochrony danych proszę wysyłać z dopiskiem „Ochrona danych – osobiste/poufne“.

4. Narzędzia analizujące i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Operatorem jest  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. "Cookies". Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze,  i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Informacje pozyskane przez pliki Cookie odnośnie Państwa korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie Cookies przez Google-Analytics odbywa się na podstawie  Art. 6, roz. 1, pkt. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę internetową jak i reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu przekazywanie Państwa adresu IP do USA jest odcięte przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej  lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach przekazywany jest pełny adres IP-na serwer Google w  USA i tam odcięty. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji, aby oszacować Państwa korzystanie ze strony, aby sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej, oraz aby zaoferować administratorowi strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem ze stron internetowych oraz korzystaniem z sieci internet. Przekazywany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki adres IP nie będzie łączony z innymi danymi z Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików Cookies przez odpowiednie ustawienia Państwa oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.  Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych wyselekcjonowanych przez pliki Cookie, odnoszących się do Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google, jak również zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez ściągniecie i zaktualizowanie dostępnej pod poniższym linkiem wtyczki do przeglądarki:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw przeciwko gromadzeniu danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Zastosowany zostanie plik Opt-Out-Cookie, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych podczas przyszłych odwiedzin tej strony:  dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących  obchodzenia się z danymi użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w Oświadczeniu o  ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zleceń

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych dotyczących zleceń i w pełni spełniamy surowe  wymogi niemieckiego organu nadzoru odnośnie ochrony danych z wykorzystaniem Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję “cechy demograficzne” Google Analytics. Z tego powodu mogą być sporządzane raporty zawierające dane odnośnie wieku, płci i zainteresowań odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą z  odnoszącej się do zainteresowań reklamy z Google jak również danych użytkownika od  innych operatorów. Dane te nie mogą zostać przyporządkowane żadnej określonej osobie. Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować tę  funkcję przez ustawienia ekranu w Państwa koncie Google lub generalnie zabronić gromadzenia Państwa danych przez  Google Analytics jak przedstawione zostało w punkcie “Sprzeciw przeciwko gromadzeniu danych”.

etracker

Nasza strona internetowa wykorzystuje usługę analizy etracker. Operatorem jest etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Deutschland. Z tych danych mogą być tworzone profile użytkownika pod pseudonimem. W tym celu mogą być wykorzystane Cookies. W przypadku Cookies chodzi o małe pliki tekstowe, które zapisywane są lokalnie w pamięci międzyoperacyjnej Państwa przeglądarki internetowej. Cookies umożliwiają ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki. Dane gromadzone za pomocą technologii etracker nie są wykorzystywane bez wyraźnej zgody osoby, której one dotyczą, do osobistej identyfikacji odwiedzającego naszą stronę, i nie są łączone z danymi osobowymi posiadaczy pseudonimów.

Cookies etracker pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, aż zostaną przez Państwa usunięte.

Zapisywanie Cookies etracker odbywa się na podstawie Art. 6, roz. 1, pkt. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowania użytkowników, w celu  optymalizacji zarówno oferty internetowej jak również swojej reklamy.

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciw gromadzeniu i wykorzystywaniu danych, ze skutkiem na przyszłość. Aby wyrazić brak zgody na gromadzenie i zapisywanie Państwa danych odwiedzającego w przyszłości, mogą Państwo ściągnąć Opt-Out-Cookie z  etacker pod poniżej podanym linkiem. Spowoduje on, że w przyszłości żadne dane przeglądarki odwiedzającego stronę nie będą w  etracker gromadzone i zapisywane: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

W tym celu zastosowany zostanie przez etacker plik Opt-Out-Cookie o nazwie "cntcookie" Nie należy usuwać tego Cookie tak długo, jak długo chcą Państwo podtrzymać  brak zgody. Więcej informacji znajdą Państwo w Przepisach o ochronie danych osobowych firmy  etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych dotyczących zleceń

Z firmą  etracker mamy zawartą umowę o  przetwarzaniu danych dotyczących zleceń i w pełni spełniamy surowe  wymogi niemieckiego organu nadzoru odnośnie ochrony danych z wykorzystaniem etracker.

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki serwisu YouTube, administrowanego przez Google. Administratorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, tworzone jest połączenie z serwerami YouTube. Do serwera YouTube zostaje przekazana przy tym informacja, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube dopasowanie Państwa zachowania dotyczącego surfowania w sieci, do  Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo tego uniknąć, przez wylogowanie się z Państwa konta YouTube. Aby zmaksymalizować ochronę danych odnośnie odtwarzania filmów Video na naszej stronie, korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych.

Korzystanie z YouTube skutkuje w interesie skutecznego przedstawienia naszej oferty online. Przedstawia to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6, roz. 1, pkt. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Więcej informacji odnośnie obchodzenia się z danymi użytkownika znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Adobe TypeKit

Ta strona wykorzystuje spójne  przedstawienie czcionek tak zwane TypeKit, które udostępniane są przez Adobe. Przy wejściu na stronę Państwa przeglądarka ładuje potrzebne czcionki do bufora podręcznego Państwa przeglądarki , aby wyświetlić teksty i  czcionki poprawnie.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Adobe. W ten sposób Adobe pozyskuje wiedzę o tym, że przez Państwa adres IP otwarta została nasza strona. Wykorzystywanie Adobe TypeKit skutkuje w interesie jednolitego i odpowiedniego przedstawienia naszej oferty online. Przedstawia to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6, roz. 1, pkt. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje TypeKit, wykorzystana zostanie czcionka standardowa z Państwa komputera.

Więcej informacji odnośnie Adobe TypeKit znajdą Państwo pod  https://helpx.adobe.com/de/typekit/using/what-is-typekit.html i w Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

 

5. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki dzienników serwerów

Operator stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dzienników serwerów, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL
  • Host komputera podłączonego do sieci
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Nie przeprowadza się połączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6, roz. 1, pkt. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który pozwala na przetwarzanie danych  w celu wywiązania się z umowy lub spełnienia wstępnych warunków do umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślą nam Państwo zapytanie przez formularz kontaktowy, Państwa dane z formularza, łącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi zostaną u nas zapisane w celu opracowania zapytania i na wypadek pytań uzupełniających. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym następuje więc wyłącznie na podstawie Państwa zgody (Art. 6, roz. 1, pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zgodę tę  mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy zwykłe poinformowanie nas o tym droga mailową. Legalność przetwarzania danych do czasu odwołania zgody na to przetwarzanie, pozostaje nienaruszona. 

Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do czasu,  kiedy wezwą nas Państwo do ich usunięcia,  cofną Państwo zgodę na ich zapisywanie lub zakończy się cel przechowywania danych (np. zakończenie opracowania Państwa zapytania). Ustanowione obowiązujące przepisy – w szczególności okres przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie, aby uzyskać możliwość korzystania z dodatkowych funkcji. Podane nam dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowali.  Wszystkie wymagane przy rejestracji dane obowiązkowe muszą być  podane. W przeciwnym razie rejestracja zostanie przez nas odrzucona. Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo możliwość zarejestrowania urządzeń  KEMPER.

W przypadku ważnych zmian jak np. zakres oferty lub w przypadku koniecznych zmian technicznych wykorzystamy podany przez Państwa przy rejestracji adres e-mail, aby na tej drodze Państwa o tym poinformować.

Przetwarzanie danych podanych przy rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (Art. 6, roz. 1, pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy zwykłe poinformowanie nas o tym drogą mailową. Legalność przetwarzania danych do czasu odwołania zgody na to przetwarzanie, pozostaje nienaruszona. 

Dane zebrane podczas rejestracji zostaną przez nas zapisane, tak długo jak długo będą Państwo zarejestrowani na naszej stronie, a ostatecznie zostaną usunięte. Obowiązujące prawnie przepisy dotyczące okresów przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Cookies

Strony internetowe korzystają częściowo z tak zwanych Cookies. Cookies nie powodują szkód na Państwa komputerze, ani nie zawierają wirusów. Cookies służą po to, aby nasza oferta była jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi, bardziej efektywna i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze, i które zapisuje Państwa przeglądarka.

Większość używanych przez nas plików Cookies to tak zwane “Cookies sesyjne”. Po zakończeniu Państwa odwiedzin na stronie są one automatycznie usuwane. Pozostałe Cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, gdy je Państwo usuną. Te pliki Cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa wyszukiwarki podczas następnych odwiedzin.

Mogą Państwo ustawić swoją wyszukiwarkę w taki sposób, że będą Państwo informowani o wykorzystywaniu plików Cookies i każdorazowo będą Państwo wyrażać zgodę na pliki Cookies, akceptować je w określonych przypadkach lub ogólnie odrzucać, jak również będą mogli Państwo aktywować automatyczne usuwanie plików Cookies po zamknięciu wyszukiwarki.   Przy dezaktywacji plików Cookies funkcjonowanie strony internetowej może zostać ograniczone.

Pliki Cookies, konieczne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, lub do udostępnienie określonych funkcji na Państwa życzenie (np. funkcja koszyka zakupów) zapisane są na podstawie Art. 6, roz. 1, pkt. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony internetowej ma  uzasadniony interes w zapisywaniu plików Cookies w celu technicznie sprawnego oraz optymalnego udostępnienia swojej strony internetowej. O ile pozostałe pliki Cookies (np. Cookies do analizy Państwa zachowania  w internecie) są zapisywane, są one wyszczególnione w oświadczeniu o ochronie danych.Podziel się tą stroną

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij