Strona główna Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Uwagi ogólne

Poniższe informacje wyjaśniają w prosty sposób, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa osobę. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod poniższym tekstem, w naszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odpowiada operator strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Niektóre z Państwa danych gromadzimy dzięki temu, że nam je Państwo udostępniają. Może tu chodzić np. o dane, które wpisują Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne, podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony internetowej). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia sprawnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa mają Państwo odnośnie do swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcach oraz celu gromadzenia Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

Narzędzia do analizy i narzędzia podmiotów trzecich

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie w Internecie może zostać poddane ocenie statystycznej. Do tego celu wykorzystywane są przede wszystkim pliki cookie oraz tzw. programy analizujące. Analiza Państwa zachowania w Internecie przebiega z reguły anonimowo; zachowanie w sieci nie pozwala na identyfikację Państwa osoby. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tej analizy lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach wyrażenia sprzeciwu informujemy w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, jak również z poniższym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ono również sposób i cel przetwarzania danych.

Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Straße 20, 48691 Vreden

Tel.: +49 (0) 2561 68-0

E-mail: mail@kemper.eu

Strona internetowa: www.kemper.eu

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie po udzieleniu przez Państwa wyraźnej zgody. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną wcześniej zgodę. Wystarczy poinformować nas o tym drogą mailową. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa dotyczącego ochrony danych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest Inspektor Ochrony Danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Lista inspektorów ochrony danych, jak również ich dane kontaktowe znajdują się pod linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać przekazania Państwu lub osobie trzeciej danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W przypadku żądania przekazania danych bezpośrednio innemu administratorowi nastąpi to jedynie wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywanych treści poufnych, takich jak np. zamówienia czy zapytania ofertowe, które wysyłają Państwo do nas jako do operatora strony internetowej, nasza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL oraz TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia sią z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku przeglądarki.

Przy aktywnym szyfrowaniu SSL lub TSL dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatne informacje na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także w razie potrzeby do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku innych pytań dotyczących danych osobowych mogą się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić na adres podany w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec otrzymywania maili reklamowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczenia stopki redakcyjnej do przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymywania niezamówionych informacji reklamowych np. w formie spamu.

 

3. Inspektor Ochrony Danych

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować, korzystając z adresu e-mail datenschutz@kemper.eu lub danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej. Wiadomości pocztowe do inspektora ochrony danych należy opatrzyć dopiskiem „Ochrona danych – osobiste/poufne”.

 

4. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przetwarzamy dane za pomocą Google Analytics w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że przed przesłaniem do USA adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania przez Państwa z tej witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie przez dokonanie odpowiednich ustawień Państwa oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu wygenerowanych przez plik cookie danych odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Umieszczony zostanie plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics traktuje dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z firmą Google umowę powierzenia przetwarzania danych i w pełni stosujemy się do surowych wymogów niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Umożliwia to generowanie raportów zawierających dane dotyczące wieku, płci i zainteresowań użytkowników odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą z opartych na zainteresowaniach reklam Google oraz danych dotyczących użytkowników podmiotów trzecich. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Mogą Państwo dezaktywować tę funkcję w dowolnym momencie w ustawieniach reklam na swoim koncie Google lub całkowicie zabronić gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy

Bing Ads

Charakter i zakres przetwarzania danych

W naszej witrynie internetowej zintegrowaliśmy reklamy Bing Ads. Bing Ads to usługa świadczona przez firmę Microsoft Corporation służąca do wyświetlania użytkownikom ukierunkowanych reklam. Bing Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do analizowania zachowań i ponownego rozpoznawania użytkowników.

Bing Ads gromadzi informacje o zachowaniach użytkowników na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Bing Ads dostarcza ponadto ukierunkowaną reklamę na podstawie profili zachowań i lokalizacji geograficznej. Dostawca otrzymuje adres IP użytkownika oraz inne cechy identyfikacyjne, takie jak user-agent (nagłówek identyfikujący).

W takim przypadku Państwa dane są przekazywane operatorowi usługi Bing Ads, firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Stany Zjednoczone.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane za pomocą Bing Ads w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, jest on określany przez Microsoft Corporation. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Piksel Bing

Charakter i zakres przetwarzania danych

Wykorzystujemy Bing Pixel firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Stany Zjednoczone, do tworzenia tak zwanych Custom Audiences, czyli do segmentowania grup odwiedzających naszej oferty online, określania wskaźników konwersji oraz ich późniejszej optymalizacji. Następuje to w szczególności wtedy, gdy wchodzą Państwo w interakcje z reklamami, które umieściliśmy przy pomocy Microsoft Corporation.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane za pomocą Bing Pixel w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, jest on określany przez Microsoft Corporation. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Bing Pixel: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Clarity

Charakter i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy Clarity. Clarity to usługa firmy Microsoft Corporation, która zapewnia narzędzia do optymalizacji, które analizują zachowanie i opinie użytkowników naszej strony za pomocą narzędzi do analizy i pozyskiwania opinii.

Clarity wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do analizowania zachowań i ponownego rozpoznawania użytkowników.

Informacje te są wykorzystywane m.in. do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do statystycznej analizy danych dotyczących odwiedzających. Ponadto Clarity rejestruje kliknięcia, ruchy myszy i wysokości przewijania na potrzeby tworzenia tzw. map cieplnych i powtórek sesji.

W tym przypadku Państwa dane są przekazywane do operatora Clarity, firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Stany Zjednoczone.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane za pomocą Clarity w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, jest on określany przez Microsoft Corporation. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Clarity: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

Google Ads

Charakter i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy Google Ads. Google Ads to usługa firmy Google Ireland Limited umożliwiająca wyświetlanie użytkownikom ukierunkowanych reklam. Google Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do analizowania zachowań i ponownego rozpoznawania użytkowników.

Google Ads gromadzi informacje o zachowaniach użytkowników na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Google Ads dostarcza ponadto ukierunkowaną reklamę na podstawie profili zachowań i lokalizacji geograficznej. Dostawca otrzymuje adres IP użytkownika oraz inne cechy identyfikacyjne, takie jak user-agent (nagłówek identyfikujący).

Jeżeli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google Ireland Limited, Google Ads może przypisać wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google Ireland Limited lub nie zalogowali się Państwo, istnieje możliwość, że dostawca usług pozna i zapisze Państwa adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne.

W takim przypadku Państwa dane są przekazywane operatorowi usługi Google Ads, firmie Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane za pomocą Google Ads w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Ads: https://policies.google.com/privacy.

Google CDN

Charakter i zakres przetwarzania danych

W celu prawidłowego udostępniania treści naszej strony internetowej wykorzystujemy Google CDN. Google CDN to usługa firmy Google Ireland Limited, która działa na naszej witrynie jako Content Delivery Network (CDN, sieć dostarczania zawartości).

CDN pomaga w szybszym dostarczaniu zawartości naszej oferty online, w szczególności plików takich jak grafiki lub skrypty, za pomocą regionalnych i międzynarodowych serwerów. Uzyskując dostęp do tych treści, nawiązują Państwo połączenie z serwerami Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, przy czym przekazywany jest Państwa adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak User-Agent. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach wymienionych powyżej oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Google CDN.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Content Delivery Networks odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. interesu polegającego na bezpiecznym i skutecznym udostępnianiu naszej oferty internetowej oraz jej optymalizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google CDN: https://policies.google.com/privacy.

Google DoubleClick

Charakter i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty DoubleClick by Google. DoubleClick to marka Google, pod którą sprzedawane są przede wszystkim specjalne rozwiązania z zakresu marketingu internetowego dla agencji reklamowych i wydawców. DoubleClick by Google przekazuje dane na serwer DoubleClick przy każdym wyświetleniu, a także przy kliknięciach lub innych działaniach.

Każdy z tych transferów danych powoduje wysłanie do przeglądarki osoby, której dane dotyczą, prośby o akceptację pliku cookie. Jeśli przeglądarka zaakceptuje zapytanie, DoubleClick umieści w niej plik cookie.

DoubleClick wykorzystuje ID pliku cookie, który jest wymagany do przeprowadzenia procedury technicznej. Identyfikator pliku cookie jest wymagany na przykład do wyświetlenia reklamy w przeglądarce. Za pomocą ID pliku cookie DoubleClick może również rejestrować, które reklamy były już wyświetlane w danej przeglądarce, aby uniknąć ich dublowania. Dodatkowo ID pliku cookie umożliwia DoubleClick rejestrowanie konwersji. Konwersje są rejestrowane na przykład wtedy, gdy użytkownikowi została wcześniej wyświetlona reklama DoubleClick, a następnie użytkownik dokonał zakupu w witrynie reklamodawcy, korzystając z tej samej przeglądarki internetowej.

Plik cookie DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych, może jednak zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii służy do rozpoznawania kampanii, z którymi mieli już Państwo kontakt na innych stronach internetowych. W ramach tej usługi Google uzyskuje wiedzę o danych, którą wykorzystuje również do rozliczania prowizji. Google może między innymi śledzić, czy kliknęli Państwo na określone linki na naszej stronie internetowej. W takim przypadku Państwa dane są przekazywane operatorowi usługi DoubleClick, firmie Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych DoubleClick by Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane za pomocą pliku cookie Double-Click w celu optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażają Państwo zgodę, dokonując odpowiednich ustawień dotyczących stosowania plików cookie (baner dotyczący plików cookie / zarządzanie zgodami), przy czym w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Ten plik cookie jest wykorzystywany między innymi do umieszczania i wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz do tworzenia raportów dotyczących kampanii reklamowych lub ich udoskonalania. Ponadto plik cookie jest wykorzystywany do zapobiegania wielokrotnemu wyświetlaniu tej samej reklamy. Przy każdym wywołaniu pojedynczej strony naszej witryny internetowej, na której zintegrowano komponent DoubleClick, dany komponent DoubleClick sprawia, że Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje dane do Google na potrzeby reklamy internetowej i rozliczenia prowizji. Nie istnieje obowiązek ustawowy ani umowny przekazywania tych danych. Jeżeli nie udzielą Państwo zgody, będą Państwo mogli odwiedzać naszą witrynę bez ograniczeń, jednak istnieje możliwość, że nie wszystkie funkcje będą dostępne w pełnym zakresie.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager

Charakter i zakres przetwarzania danych

Korzystamy z usługi Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager służy do zarządzania tagami witryny za pośrednictwem interfejsu i umożliwia nam precyzyjną integrację usług na naszej witrynie internetowej.

Dzięki temu możemy elastycznie integrować dodatkowe usługi w celu oceny dostępu użytkowników do naszej witryny.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Tag Managera odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. interesu polegającego na optymalizacji naszych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google reCAPTCHA

Charakter i zakres przetwarzania danych

W naszej witrynie internetowej zintegrowaliśmy elementy Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA jest usługą Google Ireland Limited i umożliwia nam rozróżnienie, czy prośba o kontakt pochodzi od osoby fizycznej, czy została wysłana automatycznie za pomocą jakiegoś programu. Uzyskując dostęp do tych treści, nawiązują Państwo połączenie z serwerami Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, przy czym przekazywany jest Państwa adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak User-Agent. Ponadto funkcja Google reCAPTCHA rejestruje czas spędzony na stronie i ruchy myszy użytkownika w celu odróżnienia zapytań automatycznych od wykonanych przez człowieka. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach wymienionych powyżej oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Google reCAPTCHA.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. w celu ochrony podczas przesyłania formularzy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

ipify API

Charakter i zakres przetwarzania danych

Używamy ipify API firmy Ipify, aby uzyskać dostęp do dodatkowych usług i danych firmy Ipify. Wiąże się to z przekazaniem Państwa adresu IP do firmy Ipify. Prosimy pamiętać, że w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych dla każdej dodatkowej usługi Ipify znajduje się osobna sekcja.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z ipify API odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. interesu polegającego na optymalizacji naszej oferty internetowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, jest on określany przez Ipify. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności ipify API: https://www.ipify.org/.

 

5. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki dziennika serwera

Operator stron gromadzi i automatycznie zapisuje informacje przesyłane do nas automatycznie przez Państwa przeglądarkę w tak zwanych plikach dziennika serwera. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • referencyjny adres URL
 • nazwa hosta komputera
 • godzina zapytania serwera
 • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu, jakim jest wyświetlanie naszej witryny internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności, na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO. Gromadzenie danych oraz ich przechowywanie w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Nie istnieje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na wyjątek przewidziany w art. 21 ust. 1 RODO. Jeżeli dalsze przechowywanie plików dziennika jest wymagane ustawowo, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nie istnieje ustawowy ani umowny obowiązek udostępniania tych danych, jednak w przypadku nieudostępnienia tych danych nie będzie technicznej możliwości wywołania naszej strony internetowej.

Hosting

Hosting naszej strony internetowej nie jest zapewniany przez nas, lecz przez usługodawcę, który w tym celu przetwarza ww. dane w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania

Wyżej wymienione dane są przechowywane przez okres wyświetlania witryny. Okres przechowywania uwarunkowany technicznie Wyżej wymienione dane niezbędne do wyświetlania strony internetowej są przechowywane ze względów technicznych przez okres maksymalnie 7 dni.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślą nam Państwo zapytanie przez formularz kontaktowy, Państwa dane z formularza, łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz § 25 ust. 1 TTDSG, o ile Państwa zgoda obejmuje dostęp do informacji na Państwa urządzeniu końcowym w rozumieniu TTDSG. Jeśli Państwa zapytanie dotyczy istniejącego stosunku umownego z nami, przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zgodę tę mogą Państwo odwołać w dowolnym momencie. Wystarczy poinformować nas o tym drogą mailową. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które zrealizowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, wycofania przez Państwa zgody na ich przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. do zakończenia opracowywania zapytania). Obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności dotyczące okresu przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Formularz kontaktowy dla kandydatów do pracy

Charakter i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość składania aplikacji za pośrednictwem udostępnionego formularza. Informacje gromadzone za pośrednictwem pól obowiązkowych są niezbędne do opracowania zapytania. Mogą Państwo również dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które uważają Państwo za niezbędne do opracowania zapytania kontaktowego. Jeżeli wyrazili Państwo odrębną zgodę niezależnie od użycia formularza aplikacyjnego, przekażemy Państwa aplikację do powiązanych z nami firm (spółek należących do koncernu).

Podczas korzystania z formularza aplikacyjnego żadne dane nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie Państwa danych w oparciu o formularz aplikacyjny odbywa się w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy, na podstawie § 26 BDSG. Nie istnieje obowiązek ustawowy ani umowny przekazywania tych danych, jednak bez podania informacji wymaganych w polach obowiązkowych rozpatrzenie Państwa aplikacji nie będzie możliwe. Jeżeli nie chcą Państwo udostępniać tych danych, prosimy o skorzystanie z innej możliwości aplikowania.

Okres przechowywania

Zebrane dane przechowujemy przez okres trwania procesu aplikacji, w przypadku niezatrudnienia – przez okres sześciu miesięcy od daty odrzucenia aplikacji, a w przypadku zatrudnienia – przez okres trzech lat po ustaniu zatrudnienia.

Rejestracja na tej stronie

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie, aby uzyskać możliwość korzystania z dodatkowych funkcji. Wprowadzone dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, w której się Państwo zarejestrowali. Należy podać wszystkie dane obowiązkowe wymagane przy rejestracji. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona. Po dokonaniu rejestracji zyskają Państwo możliwość rejestrowania urządzeń KEMPER.

W przypadku istotnych zmian dotyczących np. zakresu oferty lub koniecznych zmian technicznych wykorzystamy podany przy rejestracji adres e-mail, aby poinformować Państwa o tych zmianach.

Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz § 25 ust. 1 TTDSG, o ile Państwa zgoda obejmuje dostęp do informacji na Państwa urządzeniu końcowym w rozumieniu TTDSG. Jeśli Państwa zapytanie dotyczy istniejącego stosunku umownego z nami, przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy poinformować nas o tym drogą mailową. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będą Państwo zarejestrowani na naszej stronie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Profile na platformach mediów społecznościowych

Prowadzimy publiczne profile w sieciach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą zasadniczo analizować Państwa zachowanie jako użytkownika, jeśli odwiedzają Państwo ich witrynę internetową lub stronę ze zintegrowanymi treściami pochodzącymi z mediów społecznościowych (np. przyciski Lubię to lub banery reklamowe). Odwiedzenie naszych profili w mediach społecznościowych powoduje uruchomienie wielu operacji przetwarzania danych istotnych z punktu widzenia ochrony danych. A konkretnie:

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzają Państwo nasze profile w mediach społecznościowych, to operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do Państwa konta użytkownika. W pewnych okolicznościach Państwa dane osobowe mogą być jednak gromadzone również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają Państwo konta na danym portalu społecznościowym. W takim przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pomocą plików cookie zapisywanych na Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez rejestrowanie Państwa adresu IP.

Dzięki zebranym w ten sposób danym operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób można wyświetlać użytkownikom reklamy oparte na zainteresowaniach zarówno w ramach danego profilu w mediach społecznościowych, jak i poza nim. Jeżeli posiadają Państwo konto w danym serwisie społecznościowym, reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.

Należy również pamiętać, że nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich procesów przetwarzania danych na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy operatorzy portali społecznościowych mogą zatem przeprowadzać inne operacje przetwarzania danych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania i przepisach dotyczących ochrony danych osobowych danego portalu społecznościowego.

Podstawa prawna

Nasze profile w mediach społecznościowych mają nam zapewnić jak najszerszą obecność w Internecie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą mieć inne podstawy prawne, które operatorzy portali społecznościowych muszą podać (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator i dochodzenie praw

Jeżeli odwiedzają Państwo jeden z naszych profili w mediach społecznościowych (np. Facebook), to wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych jesteśmy odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych, które zostały uruchomione podczas tej wizyty. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebooka).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze możliwości zależą w dużej mierze od polityki danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów po ustaniu celu ich przechowywania lub jeśli zażądają Państwo ich usunięcia lub wycofają Państwo zgodę na ich przechowywanie. Przechowywane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, aż je Państwo usuną. Obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności dotyczące okresu przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które operatorzy sieci społecznościowych przechowują dla własnych celów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio od operatorów sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Poszczególne sieci społecznościowe

Facebook

Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych państw trzecich.

Zawarliśmy z Facebookiem umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum). Umowa ta określa, za jakie operacje przetwarzania danych odpowiadamy my lub Facebook, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę na Facebooku. Umowę tę można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoimi zasadami dotyczącymi danych (https://www.facebook.com/about/privacy) w oparciu o następujące podstawy prawne: „- w zakresie wymaganym do wypełnienia Regulaminu serwisu Facebook lub Regulaminu serwisu Instagram; w stopniu niewykraczającym poza udzieloną przez Ciebie zgodę, którą możesz w każdej chwili cofnąć w ustawieniach Facebooka oraz ustawieniach serwisu Instagram; w zakresie wymaganym do zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi; do zabezpieczenia podstawowych interesów użytkownika lub innych osób; w zakresie niezbędnym do realizacji interesu publicznego oraz w stopniu wymaganym przez uzasadnione interesy Facebooka lub innych podmiotów, włącznie z naszymi interesami dotyczącymi świadczenia innowacyjnej, spersonalizowanej, bezpiecznej i korzystnej usługi na rzecz naszych użytkowników i partnerów, o ile interesy te nie kolidują z Twoimi interesami bądź podstawowymi prawami i swobodami wymagającymi ochrony danych osobowych”. Facebook wykorzystuje te informacje zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy, aby „dostarczać, personalizować i ulepszać nasze produkty, świadczyć usługi pomiarowe, analityczne i inne usługi biznesowe, dbać o bezpieczeństwo i integralność, komunikować się z użytkownikiem, przeprowadzać badania i wspierać innowacje na rzecz spraw społecznych”.

Z praw osób, których dane dotyczą, wobec Facebook Ireland można korzystać zgodnie z zasadami Facebook Ireland dotyczącymi danych osobowych dostępnymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Mogą Państwo samodzielnie dostosować swoje preferencje dotyczące reklam na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć na poniższy link i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Wspólnie z Twitterem odpowiadamy za dane osobowe na fanpage'u. Praw osób, których dane dotyczą, można dochodzić zarówno wobec Twitter Inc. jak i wobec nas.

Zgodnie z RODO główna odpowiedzialność za przetwarzanie danych insights spoczywa na Twitterze i to Twitter wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z RODO w odniesieniu do przetwarzania danych insights, Twitter Inc. udostępnia istotę dodatku page insights (statystyka strony) osobom, których dane dotyczą.

Nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących przetwarzania danych na potrzeby statystyk oraz wszelkich innych informacji wynikających z art. 13 RODO, w tym podstawy prawnej, tożsamości administratora i okresu przechowywania plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników.

Więcej informacji można znaleźć bezpośrednio na Twitterze: Polityka prywatności

Koncepcję użytkowania Twittera, na której opiera się oferta, można zamówić pod naszym wyżej wymienionym adresem e-mail, wpisując słowo kluczowe „koncepcja użytkowania Twittera”.

LinkedIn

LinkedIn to serwis społecznościowy firmy LinkedIn Inc. z siedzibą w Sunnyvale w Kalifornii (USA), który umożliwia tworzenie profili prywatnych i zawodowych. Użytkownicy mogą utrzymywać swoje dotychczasowe kontakty i nawiązywać nowe. Firmy mogą tworzyć profile, na których umieszczane są zdjęcia i inne informacje dotyczące firmy. Inni użytkownicy LinkedIn mają dostęp do tych informacji, mogą pisać własne artykuły i udostępniać je innym.

Główny nacisk kładzie się na profesjonalną komunikację dotyczącą tematów specjalistycznych z osobami o takich samych zainteresowaniach zawodowych. Ponadto LinkedIn jest często wykorzystywany przez firmy i inne organizacje do poszukiwania pracowników oraz własnej prezentacji jako interesujący pracodawca.

Więcej informacji na temat LinkedIn można znaleźć pod adresem: https://about.linkedin.com/

Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn można znaleźć pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony firmowej na LinkedIn.

XING

XING to serwis społecznościowy firmy XING SE z siedzibą w Hamburgu (Niemcy), który umożliwia tworzenie profili prywatnych i zawodowych. Użytkownicy mogą utrzymywać swoje dotychczasowe kontakty i nawiązywać nowe. Firmy mogą tworzyć profile, na których umieszczane są zdjęcia i inne informacje dotyczące firmy. Inni użytkownicy XING mają dostęp do tych informacji, mogą pisać własne artykuły i udostępniać je innym.

Główny nacisk kładzie się na profesjonalną komunikację dotyczącą tematów specjalistycznych z osobami o takich samych zainteresowaniach zawodowych. Ponadto XING jest często wykorzystywany przez firmy i inne organizacje do poszukiwania pracowników oraz własnej prezentacji jako interesujący pracodawca.

Więcej informacji na temat XING można znaleźć pod adresem: https://corporate.xing.com/de/unternehmen/.

Więcej informacji na temat ochrony danych w XING można znaleźć pod adresem: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony firmowej na XING.

Postępowanie z danymi osób ubiegających się o pracę

Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się u nas o pracę (np. pocztą elektroniczną lub tradycyjną). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zebranych w ramach procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych oraz wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, a Państwa dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Po otrzymaniu Państwa aplikacji przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i dane dotyczące komunikacji, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest w tym przypadku § 26 BDSG-neu zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne nawiązanie umowy) oraz – o ile wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom, które uczestniczą w rozpatrywaniu Państwa aplikacji.

Jeżeli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, podane przez Państwa dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych w celu realizacji stosunku pracy, na podstawie § 26 BDSG-neu i art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie będziemy mogli przedstawić Państwu oferty pracy, jeżeli odrzucą Państwo ofertę pracy lub jeżeli wycofają Państwo swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych przez Państwa danych przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Dane są przechowywane w szczególności w celach dowodowych w przypadku sporu prawnego. Jeżeli stanie się jasne, że dane będą potrzebne po upływie 6 miesięcy (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), zostaną one usunięte dopiero wtedy, gdy ustanie cel ich dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie danych może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrażą Państwo na to odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy usunięcie danych jest niemożliwe ze względu na ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Postępowanie z danymi partnerów biznesowych (klientów, potencjalnych klientów, dostawców)

Gromadzimy dane osobowe w celu realizacji umów, wypełniania zobowiązań umownych i przedumownych oraz na potrzeby reklamy bezpośredniej. Gromadzenie i przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy i opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Wykorzystywanie danych osobowych do celów reklamowych stanowi uzasadniony interes naszej firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane są przekazywane podmiotom trzecim, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zlecenia (np. reklamacje). Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do celu ich przetwarzania. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych na potrzeby reklamy bezpośredniej. Ponadto mają Państwo prawo zażądać informacji na temat przechowywanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby oraz zażądać sprostowania nieprawidłowych danych lub usunięcia danych przechowywanych w niewłaściwy sposób. W celu dochodzenia swoich praw prosimy skorzystać z ww. danych kontaktowych.

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują czasem tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują szkód na Państwa komputerze ani nie zawierają wirusów. Pliki cookie wykorzystujemy do tego, aby nasza oferta była jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze i przechowywane w przeglądarce.

Większość ze stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa odwiedzin na stronie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, aż je Państwo usuną. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Mogą Państwo dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, że będą Państwo informowani o umieszczaniu plików cookie, akceptować pliki cookie w pojedynczych przypadkach, odrzucać pliki cookie w poszczególnych przypadkach lub generalnie, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywowanie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

Pliki cookie niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewniania dostępności określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka zakupów) są przechowywane w oparciu o art. 6, ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu niezawodnego pod względem technicznym i optymalnego udostępniania swoich usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy Państwa zachowania w Internecie), to są one osobno omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w naszej witrynie. Przekazujemy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Nasi partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi danymi, które im Państwo udostępnili lub które zostały zebrane w ramach korzystania przez Państwa z usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane przez witryny internetowe w celu poprawy doświadczeń użytkowników.

Zgodnie z prawem możemy zapisywać pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeżeli są one bezwzględnie konieczne do działania tej strony internetowej. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie wymagana jest Państwa zgoda.

Ta strona internetowa wykorzystuje różne typy plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez podmioty trzecie, które pojawiają się na naszych stronach.

Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić lub wycofać swoją zgodę udzieloną w oświadczeniu o plikach cookie w naszej witrynie internetowej.

Więcej informacji na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować oraz w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Platforma zarządzania zgodą Usercentrics

Niniejsza strona internetowa integruje Platformę Zarządzania Zgodą firmy Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium, Niemcy, za pośrednictwem dostawcy usług Eprofessional. Usercentrics przechowuje status zgody użytkownika na pliki cookie w bieżącej domenie.

Celem gromadzenia i przetwarzania danych przez Usercentrics jest przestrzeganie zobowiązań prawnych oraz zgoda na przechowywanie plików cookie i pikseli umieszczanych w przeglądarce. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z udzieloną przez Ciebie zgodą. Miejscem przetwarzania zebranych danych jest Unia Europejska (baza danych zawierająca zgody znajduje się w Belgii). Dane dotyczące zgody (zgody i jej wycofania) są przechowywane na okres trzech lat. Następnie dane są natychmiast usuwane.

Lista zawiera wszystkie dane (osobowe) zebrane przez lub za pośrednictwem tej usługi.

 • Dane opt-in i opt-out
 • Adres URL odsyłającego
 • Agent użytkownika
 • Ustawienia użytkownika
 • Identyfikator zgody
 • Czas wyrażenia zgody
 • Typ zgody
 • Wersja szablonu
 • Język banerów

Informację o ochronie danych osobowych Usercentrics GmbH można znaleźć tutaj: https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia plików cookie, kliknij tutaj: Ustawienia plików cookiePodziel się tą stroną

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij