Ocena zagrożenia

Na podstawie zakwalifikowania do określonej grupy substancji niebezpiecznych należy przeprowadzić ocenę zagrożenia. W tym celu należy przeprowadzić następujące etapy kwalifikacyjne:

1. Ustalenie składu dymu spawalniczego, na który wpływ wywiera:

  • materiał podtswowy
  • powłoki
  • materiał dodatkowy
  • gazy procesowe

2.    Ustalenie zagrożenia dla zdrowa, wynikającego ze składu dymów spawalniczych:

  • Materiały obciążające układ oddechowy i płuca (np. tlenki żelaza i aluminium)
  • Materiały toksyczne lub drażniące (np. tlenki manganu, miedzi, cynku)
  • Materiały kancerogenne (np. związki chromu(VI)-, tlenek niklu)

3. Ustalenie stopnia zagrożenia w zależności od procesu.Podziel się tą stroną

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij