Ocena zagrożenia

Na podstawie zakwalifikowania do określonej grupy substancji niebezpiecznych należy przeprowadzić ocenę zagrożenia. W tym celu należy przeprowadzić następujące etapy kwalifikacyjne:

1. Ustalenie składu dymu spawalniczego, na który wpływ wywiera:

 • materiał podtswowy
 • powłoki
 • materiał dodatkowy
 • gazy procesowe

2.    Ustalenie zagrożenia dla zdrowa, wynikającego ze składu dymów spawalniczych:

 • Materiały obciążające układ oddechowy i płuca (np. tlenki żelaza i aluminium)
 • Materiały toksyczne lub drażniące (np. tlenki manganu, miedzi, cynku)
 • Materiały kancerogenne (np. związki chromu(VI)-, tlenek niklu)

3. Ustalenie stopnia zagrożenia w zależności od procesu.

4. Ustalanie warunków pracy

 • warunki przestrzenne
 • pozycja głowy i ciała, pozycja wymuszona
 • czas trwania prac spawalniczych

 

5. Na podstawie stopnia zagrożenia (etap 3) oraz warunków pracy (etap 4) następuje ogólna ocena zagrożenia:

 • zagrożenie może być zwiększone w przypadku długiego czasu trwania prac spawalniczych oraz wymuszonej pozycji ciała
 • przeciwnie: w przypadku krótkiego czasu trwania prac spawalniczych lub prowadzenia tych prac na wolnym powietrzu zagrożenie ulega zmniejszeniu.

 

>> 1. Przegląd
>> 3. Środki do wychwytywania szkodliwych emisji
>> 4. Kontrola skuteczności i ogólne wartości graniczne

 Podziel się tą stroną

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij