Konsystencja dymów spawalniczych

Zaprezentowana grafika przedstawia najniebezpieczniejsze substancje, znajdujące się w powstających przy spawaniu i cięciu, dymach spawalniczych, a także inne szkodliwe substancje.

W przypadku substancji niebezpiecznych wyróżnia się dwie wielkości dla pyłu zawieszonego. Cząsteczki w pyle wdychanym są zazwyczaj mniejsze niż 10 µm, dlatego też oznacza się je skrótem PM 10. Natomiast pył zawieszony (drobny) to cząsteczki pozwalające wnikać aż do pęcherzyków płucnych. Granica wielkości to 2,5 µm (PM 2,5). Pył ten osadza się w pęcherzykach płucnych i spowalnia wymianę gazową we krwi. Badania medycyny pracy pokazały, że ogromną większość cząsteczek dymu spawalniczego można śmiało zaliczyć właśnie do tej frakcji. Duża część tych cząsteczek należy jednak do ultra małych, które są w stanie przeniknąć przez błonę komórkową i przedostać się tym samym do obiegu krwi. 

Konsystencja zanieczyszczeń spawalniczych jest uzależniona od rodzaju procesu spawalniczego i obrabianego materiału. 

Rodzaj Materiału Komponenty Składniki w dymie spawalniczym  Zagrożenie
Gaz  Gas ochronny Dwutlenek węgla , Argon Dwutlenek węgla , Argon
Gaz  Gazy wytworzone poprzez proces spawalniczy

Gazy wytworzone poprzez proces spawalniczy

Ozon

Niebezpieczeństwo uduszenia

Uszkodzenie dróg oddechowych i płuc ( włącznie z nowotworem ) 

Gaz  Gazy wytworzone poprzez proces chemikalia ( jak farba, olej, rozpuszczalnik) Chlorek wodoru, fosfór, wodór, zyjanek, formalina Uszkodzenie dróg oddechowych i płuc ( włącznie  z nowotworem ), uduszenie, reakcje alergiczne, astma
Partykuły Niepowlekana i nielakierowana stal Aluminium, kadm, chrom , tlenek żelaza, mangan, magnesium, nikiel, zynk

Chroniczne uszkodzenie dróg oddechowych i włącznie z nowotworem i centralnym układem nerwowym, reakcje alergiczne

Partykuły Stal galwanizowana Tlenek cynku, chrom Chroniczne uszkodzenia dróg oddechowych i płuc
( włącznie z ryzykiem zachorowania na nowotwór ) a także centralnego układu nerwowego, reakcje alergiczne
Partykuły Stal nierdzewna Sześciowartościowy Chrom

Chroniczne uszkodzenia dróg oddechowych i płuc
( włącznie z ryzykiem zachorowania na nowotwór ) a także centralnego układu nerwowego, reakcje alergiczne 

>> ad 1. Dym spawalniczy - jak należy go rozumieć ?
>> ad 3. Jakiej wielkości są pojedyńcze cząsteczki w dymie spawalniczym ?
>> ad 4. Skutek wtargnięcia dymów spawalniczych do organizmu ludzkiegoPodziel się tą stroną

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij