WeldFil i WeldFil Compact szczegóły

Sposób działania

 • zasysanie powietrza, zawierającego szkodliwe materiały przez system rurociągów
 • separacja materiałów niebezpiecznych na powierzchni materiału filtracyjnego
 • samoczynne czyszczenie filtra, w razie potrzeby wspomagane sprężonym powietrzem
 • zbiórka strąconego pyłu w odpowiednim zbiorniku w celu utylizacji

Inteligentny system sterowania

 • inteligentny system sterowania jest sercem instalacji odciągowycj i filtracyjnych KEMPER
 • intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą panela sterowania
 • system diagnostyczny, wyposażony w różnorodne czujniki, monitoruje niezawodność systemu
 • system analiz dostosowuje elementy pracy systemu do panujących warunków

Internet-of-Things

 • moduł sterujący z dostępem do Internetu w chmurze
 • zarządzanie flotą, zdalna konserwacja i konserwacja zapobiegawcza z wykorzystaniem sieci w chmurze autarkinowej poprzez komunikację mobilną
 • informacje takie jak monitorowanie różnicy ciśnień, temperatury lub pyłu resztkowego
 • w pełni zautomatyzowane i oparte na regułach procesy

Właściwe połączenie

 • WeldFil jest gotowy do podłączenia o wyposażony we wtyk 16 A CEE 
 • styki beznapięciowe do odbioru zewnętrznych sygnałów wejście – wyjścia
 • dodatkowy terminal pozwala na obsługę zdalną
 • diagnostyka zdalna za pośrednictwem opcjonalnego modemu 

Wkłady filtracyjne

 • stosujemy wyłącznie media filtracyjne i filtry wysokiej jakości, poddane badaniom i certyfikacji 
 • filtracja powierzchniowa KemTex® filtry membranowe ePTFE z laminowaną warstwę PTFE
 • najlepsze sposoby samoczynnego czyszczenia, długa żywotność filtra
 • dostępne inne filtry i media filtracyjne, zależnie od wkładu

Samoczynne czyszczenie

 • filtracja powierzchniowa umożliwia efektywne, samoczynne czyszczenie wkładów filtracyjnych
 • czyszczenie sprężonym powietrzem podczas pracy urządzenia 
 • strącony pył spada do stosownych zasobników 
 • bezproblemowa utylizacja pyłu po opuszczeniu zasobnika

 

>> WeldFil 
>> WeldFil CompactPodziel się tą stroną

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij