Stoły z odciągiem pyłu

Segmenty odciągu
Aby w miarę możliwości ograniczyć moc systemu odciągowego nasze stoły podzielone są na segmenty, objęte odrębnymi elementami odciągowymi.

Ochrona przeciwpożarowa
W celu ochrony filtrów przed zapłonem, spowodowanym wskutek zasysania iskier, stoły są skonstruowane w sposób pozwalający na wstępne oczyszczenie odssysanego powietrza.

Czyszczenie
W celu zapewnienia niezakłóconej pracy niezbedna jest konserwacja stołu. Wszystkie elementy naszych stołów wyposazono w ucha, umozliwiajace ich transport  za pomoca dzwigu. Służą one ułatwieniu prac związanych z czyszczeniem oraz koniecznym demontażem warstw filtracyjnych, krat oraz zbiorników na pył i pozostałości  po pracach spawalniczych. Konstrukcja zbiorników ułatwia  ich opróżnianie.

Modułowa konstrukcja
Stoły KEMPERA z odciagiem powierzchniowym pyłu składaja sie z pojedynczych modułów standardowych, które mogą być ze sobą łączone. W taki sposób możliwe jest  wykonanie stołu o dowolnej wielkości. Dzięki standaryzacji  łączenie modółów jest proste i zajmuje niewiele czasu.

Odciąg powierzchniowy
Dzięki specjalnej konstrukcji stołów odciągowych powstający pył jest równomiernie odprowadzany  z powierzchni stołu. Powstające pyły odprowadzane sa w sposób efektywny i bezpieczny, a iskry nie przedostaja sie do komory filtracyjnej.

Warto wiedzieć
Urządzenia do cięcia materiałów, niezależnie od ich typu, powinny w pierwszej kolejności spełniać zadania, do których są przeznaczone:  przecinać materiały w sposób optymalny, skuteczny, zapewniający należytą jakość uzyskanych części. W tym celu konieczne jest nie tylko urządzenie do cięcia plazmą, promieniem lasera czy płomieniem, lecz także właściwy stół, doskonale dostosowany do potrzeb procesu.
Spełnienie tego warunku równiez okazuje sie niewystarcza- jące. Przecinanie metali z zastosowaniem energii cieplnej powoduje powstawanie dymu, który wymaga odprowadzenia, aby nie stanowił zagrożenia dla osób znajdujących się w jego pobliżu. Pył iskry i dym nie są korzystne również dla maszyn i mogą zakłócać ich funkcje.

Obowiązuje zatem zasada: zastosowanie odciągu jest koniecznością.

>> ad. 2. Właściwości i kryteria wyboru
>> ad. 3. Podkładka materiałowa EasyFrame

>> KEMPER Stoły z odciągiem pyłuPodziel się tą stroną

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij