Filmy

Wentylacja hal i pomieszczeń - system CleanAirTower

Stand alone system wentylacji hal CleanAirTower opiera się na zasadzie wentylacji warstwowej. Stosowany jest wszędzie tam, gdzie nie może być realizowane punktowe wychwytywanie dymu spawalniczego lub gdzie jest ono niewystarczające. Ustawiana bez użycia rurociągów - Plug & Play. Ponieważ ciepłe, oczyszczone powietrze pozostaje w pomieszczeniu pozwala to w zimie na znaczne zaoszczędzenie kosztów energii.

Prezentacja wideo

AirWatch: - ciągły monitoring jakości powietrza w halach przemysłowych i logistycznych

Jak naprawdę zanieczyszczona jest Państwa hala produkcyjna? Mogą Państwo monitorować jakość powietrza w bardzo łatwy sposób za pomocą urządzenia AirWatch. Pomiar drobnego pyłu odbywa się w bardzo czułym procesie laserowym. Cząsteczki dzielone są pod względem ich wielkości już podczas wychwytywania ich i przeliczane na niezwykle dokładne wartości wagowe. Poza tym AirWatch wykrywa również wyjątkowo szkodliwe, bardzo drobne cząstki pyłu, które są mniejsze niż 0,3 mikrona.

Prezentacja wideo

Film użytkownika: Technologia obróbki stali Wijchem, Holandia

Film referencyjny w hali produkcyjnej ze stołem odciągowym KemTab Advance, System 9000 z urządzeniem do usuwania pyłu DustEvac, stacja szlifowania z FilterCell XL i systemem wentylacji pomieszczeń CleanAirTower 

Prezentacja wideo

Odciągowy stół do cięcia gazowego Slagger z automatycznym systemem usuwania odpadu

Za pomocą automatycznego systemu usuwania odpadu, stół odciągowy usuwa powstający żużel i małe kawałki do kontenera.  Stół odciągowy Slagger firmy KEMPER  tworzy optymalną powłokę materiałową dla blach, chroni pracowników na produkcji przed dużą ilością pyłu z cięcia, i dodatkowo skraca czas postoju niezbędny na czyszczenie i konserwację

Prezentacja wideo

Wentylacja hal KEMPER Push-Pull w zakładzie produkcji kontenerów Buitenhuis Containerbau, Staphorst Holandia

Film prezentujący stosowanie wentylacji hal KEMPER Push-Pull do odciągania dymu spawalniczego w procesie wentylacji mieszającej, która jest wykorzystywana w zakładzie produkcji kontenerów Buitenhuis Containerbau, Staphorst Holandia. 

Prezentacja wideo

Wentylacja pomieszczeń - system Push-Pull

Film prezentuje zastosowanie systemu wentylacji  Push-Pull do odciągania dymu spawalniczego w procesie wentylacji mieszającej. Naprzeciwległe rurociągi zasysającei wylotowe podłącza się do instalacji odciągającej i filtrującej w celu wychwytywania dymu spawalniczego. System wentylacji hal nadaje się do pomieszczeń, w których nie jest możliwe odciąganie punktowe lub jest on stosowany jako uzupełnienie punktowych systemów odciągających.

Prezentacja wideo

Wentylacja hal KemJet do dymu spawalniczego - wentylacja mieszająca

Film pokazujący stosowanie systemu wentylacji hal KemJET z wentylacją mieszająca do warsztatów, w których nie jest możliwe odciąganie punktowe lub jako uzupełnienie punktowych systemów odciągających. KimJet posiada dysze wyrzutowe świeżego powietrza o zasięgu do 45 metrów.

Prezentacja wideo

Wentylacja wyporowa pomieszczeń i hal

Film prezentuje zastosowanie wentylacji wyporowej do wentylacji hal produkcyjnych. Rurociągi podłącza się do centralnej instalacji odciągowej i filtrującej. Wyparcie dymu spawalniczego z obszaru roboczego odbywa się bezimpulsowo. System zalecany jest szczególnie przez zrzeszenia zawodowe.

Prezentacja wideo