Stoły do wypalarek

Zależnie od grubości blach oraz mocy cięcia oferujemy do instalacji tnących odpowiednie stoły odciągowe oraz stoły do cięcia plazmowego i gazowego. Stoły odciągowe produkcji KEMPER składają się z połączonych ze sobą pojedynczych modułów standardowych. Umożliwia to uzyskanie dowolnych wymiarów stołu. Aby zminimalizować moc ssącą oraz zredukować koszty energii, nasze stoły odciągowe można podzielić na segmenty z indywidualnym odsysaniem. 

 

 

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij