Strona główna Warte poznaniaZanieczyszczenia spawalnicze: Przepisy i ustawy

1. Przegląd

Dym spawalniczy: Przepisy, których należy przestrzegać, jak ustawa o materiałach niebezpiecznych oraz przepisy BHP

2. Ocena zagrożenia

Pięć kroków do oceny zagrożenia wynikającego z dymu spawalniczego

3. Środki do wychwytywania szkodliwych emisji

Możliwości wychwytywania dymu spawalniczego od odciągu punktowego po wentylację pomieszczeń

4. Kontrola skuteczności i ogólne wartości graniczne

Środki weryfikacji skuteczności i informacje na temat ogólnego limitu zapylenia - ASGW