Klasa separacji dymów spawalniczych W3 - innowacje ISO 21904

Międzynarodowa norma dotycząca testowania urządzeń filtrujących opary spawalnicze, opisuje wymagania stawiane urządzeniom w zakresie operatywności, wykrywania i skuteczności separacji. W przypadku stali wysokostopowych norma ta wymaga, aby skuteczność oddzielania dymów spawalniczych wynosiła co najmniej 99%: klasa separacji dymów spawalniczych W3. Na terenie Niemiec, powietrze przefiltrowane za pomocą odpowiednio sprawdzonych i certyfikowanych urządzeń może być ponownie wprowadzane w obszary miejsc pracy również przy obróbce wysokostopowych stali nierdzewnych. W innych krajach certyfikat W3, przyznawany przez Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (IFA) w Sankt Augustin, jest uznawany za znak jakości.


Do połowy 2020 roku podstawą tego testu była seria norm ISO 15012. Została ona gruntownie zrewidowana i zreorganizowana pod numerem ISO 21904. Nowa seria norm została opublikowana w czerwcu 2020 roku i od tego czasu IFA przeprowadza badania zgodnie z niemiecką edycją normy DIN EN ISO 21904. Dotychczasowe certyfikaty zgodne z DIN EN ISO 15012 zachowują ważność do upływu terminu ważności i dopuszczają w Niemczech eksploatację urządzeń z recyrkulacją czystego powietrza.


W zależności od rodzaju i wielkości urządzenia odciągowego (np. okap lub palnik odciągowy) w polu zasysania są określone prędkości powietrza. Wynikiem tego występują minimalne przepływy objętościowe, które po raz pierwszy zostały określone w nowej normie ISO 21904, również dla uchwytów spawalniczych ze zintegrowanym odciągiem.


Płynnie poruszające się i łatwe do ustawienia ramię odciągowe stanowi aspekt bezpieczeństwa. Jeśli ramię odciągowe jest trudne w obsłudze, będzie rzadziej pozycjonowane, a opary spawalnicze nie będą zasysane. Dlatego nowa norma ISO 21904 reguluje warunki wymagane do posługiwania się ramionami odciągowymi.


Kolejny ważny punkt w rewizji przepisów wynika z zakresu ważności. Norma ISO 21904 dotyczy tylko systemów odciągowych. Wymagają one obecności urządzenia pochłaniającego np. okapu wyciągowego. Takie urządzenia detekcyjne nie są obecne w systemach wentylacji pomieszczeń, takich jak wieże filtracyjne, lub gdzie powietrze z pomieszczenia jest zasysane przez rurę z kratkami wentylacyjnymi. Z tego powodu systemy wentylacji pomieszczeń nie otrzymują już certyfikatu W3. Jednak w takim przypadku istniejące certyfikaty DIN EN ISO 15012 zachowują swoją ważność do momentu ich wygaśnięcia, jednak ich przedłużenie nie będzie już możliwe.Podziel się tą stroną

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij