Strona główna Marketing Filmy Wentylacja pomieszczeń - system Push-Pull

Wentylacja pomieszczeń Push-Pull jest mieszającym systemem wentylacji. Naprzeciwległe rurociągi wlotowe i wylotowe podłącza się do instalacji odciągającej i filtrującej do wychwytywania dymu spawalniczego. System wentylacji hal nadaje się do hal i warsztatów z niewielką lub średnią ilością dymu i pyłu, w których nie jest możliwe odciąganie punktowe lub jest on stosowany jako uzupełnienie punktowych systemów odciągających. 

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij