Domů Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Všeobecné pokyny

Následující pokyny představují jednoduchý přehled zpracování osobních údajů při procházení našich webových stránek. Mezi osobní údaje patří veškeré informace, které umožňují určení vaší totožnosti. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování osobních údajů na našich webových stránkách

Kdo odpovídá za shromažďování osobních údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Příslušné kontaktní údaje jsou uvedené v tiráži těchto webových stránek.

Jak osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje získáváme mimo jiné tak, že nám je sdělíte. V této souvislosti se může jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje při návštěvě webových stránek automaticky zaznamenávají naše IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránek). Ke shromažďování těchto údajů dochází automaticky, jakmile na naše webové stránky vstoupíte.

K čemu osobní údaje používáme?

Část údajů se shromažďuje pro zajištění bezvadného provozu webových stránek. Další údaje lze využít pro analýzu chování uživatele.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Máte právo kdykoliv získat bezplatně informace o původu, příjemcích a účelu uchovávaných osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. S dotazy k této záležitosti a případným dalším tématům ochrany údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek může docházet ke statistickému vyhodnocování způsobu procházení internetu. Děje se tak především za použití souborů cookie a tzv. analytických programů. Analýza způsobu procházení internetu se provádí zpravidla anonymně; na základě tohoto chování nelze tedy zpětně zjistit vaši totožnost. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo ji omezit tak, že nebudete některé nástroje používat. Podrobné informace k tomuto tématu najdete v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech podání námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek přistupují k ochraně osobních údajů se vší vážností. S osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy ochrany osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek shromažďujeme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které umožňují určit vaši totožnost. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Popisuje rovněž způsob a účel získávání údajů.

Upozorňujeme, že přenos údajů po internetu (např. e-mailem) může ohrozit jejich zabezpečení. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Kontakt na správce odpovědného za zpracování osobních údajů

Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je:

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Straße 20, 48691 Vreden

Tel.: +49 (0) 2561 68-0

E-mail: mail@kemper.eu

Webové stránky: www.kemper.eu

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve spolupráci s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Celou řadu operací zpracování osobních údajů lze provádět pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí pouze, když nám e-mailem zašlete neformální sdělení. Zákonnost zpracování osobních údajů, které provádíme až do odvolání souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost dozorovému úřadu

V případě porušení práva na ochranu osobních údajů náleží datovým subjektům právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Odpovědným dozorovým úřadem v otázkách práva na ochranu osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů ve spolkové zemi, ve které má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů, včetně kontaktních údajů, najdete na této stránce: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat zaslání údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, na svou vlastní adresu popř. třetí osobě údaje, a to ve standardním, strojově čitelném formátu. V případě, že budete požadovat přímé zaslání jinému správci, budou údaje zaslány jen v případě, že to bude technicky možné a proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z důvodů zabezpečení a ochrany přenosu důvěrného obsahu, např. objednávek nebo požadavků, které nám jako provozovateli stránek zašlete, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení rozpoznáte podle toho, že parametr řádku adresy prohlížeče „http://“ se změní na „https://“ a v řádku prohlížeče se zobrazí symbol zámku.

Pokud je aktivní šifrování SSL nebo TLS, jsou poskytované údaje chráněny před přístupem třetích stran.

Poskytování informací, zablokování, výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoliv požadovat bezplatně informace o uchovávaných osobních údajích, jejich původu, příjemcích a účelu zpracování osobních údajů, popř. máte právo na opravu, zablokování a výmaz těchto údajů. S dotazy k této záležitosti a případným dalším tématům ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti používání kontaktních údajů zveřejněných v povinné tiráži k zasílání reklamy a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si vyhrazují právo v případě nevyžádaného zasílání reklamních sdělení, např. ve formě spamů, podniknout právní kroky.

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je k zastižení na e-mailové adrese datenschutz@kemper.eu nebo na základě kontaktních údajů uvedených v odstavci I. K adrese na poštovních zásilkách určených pro pověřence pro ochranu osobních údajů prosím připište: „Ochrana osobních údajů – osobní/důvěrné“.

 

4. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá tzv. „soubory cookie“. Cookie jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace získané prostřednictvím souborů cookie o používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají.

Údaje zpracováváme pomocí nástroje Google Analytics za účelem optimalizace našich webových stránek a pro účely marketingu na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Anonymizace IP adresy

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. Díky tomu může společnost Google v členských státech EU nebo v jiném smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru IP adresu před převodem do USA zkrátit. Pouze ve výjimečných případech se přenáší na server společnosti Google v USA celá IP adresa a teprve tam je zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google používat tyto informace k vyhodnocování používání webových stránek, sestavování přehledů o aktivitách webových stránek a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa získaná z prohlížeče prostřednictvím nástroje Google Analytics se nekombinuje s ostatním údaji od společnosti Google.

Zásuvný modul pro prohlížeč

Ukládání souborů cookie můžete omezit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; chtěli bychom však upozornit na to, že v takovém případě nebudete moci případně využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete shromažďování údajů prostřednictvím souboru cookie při používání webových stránek (vč. IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google omezit tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul, který je dostupný na této stránce: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti zpracování osobních údajů

Shromažďování osobních údajů službou Google Analytics můžete omezit tak, že kliknete na níže uvedený odkaz. Nastaví se tzv. soubor cookie pro deaktivaci (opt-out cookie), který znemožní shromažďování údajů při dalších návštěvách těchto webových stránek v budoucnu: Deaktivujte nástroj Google Analytics.

Více informací o způsobu zpracování údajů uživatelů v souvislosti s nástrojem Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování osobních údajů na základě pověření

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů na základě pověření a při používání nástroje Google Analytics splňujeme v plném rozsahu přísná ustanovení německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Demografické charakteristiky nástroje Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci „Demografické charakteristiky“ nástroje Google Analytics. Díky této funkci lze vytvářet přehledy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje se získávají z reklamy společnosti Google, která se zaměřuje na zájmy uživatelů, a z externích údajů o návštěvnících. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat v nabídce nastavení zobrazení ve svém účtu Google, popř. můžete shromažďování údajů prostřednictvím služby Google Analytics zcela zakázat tak, jak je uvedeno v odstavci „Námitka proti shromažďováním osobních údajů“.

Doba uchovávání

Na konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemáme vliv; tuto dobu stanovuje společnost Google Ireland Limited. Další pokyny najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro nástroj Google Analytics: https://policies.google.com/privacy

Služba Bing Ads

Způsob a rozsah zpracování

Součástí našich webových stránek je Bing Ads. Bing Ads je služba společnosti Microsoft Corporation, která uživatelům zobrazuje cílenou reklamu. Služba Bing Ads využívá soubory cookie a další technologie prohlížeče pro vyhodnocování chování a opakovanou identifikaci uživatelů.

Služba Bing Ads shromažďuje informace o chování uživatelů na různých webových stránkách. Tyto informace se používají pro optimalizaci vhodnosti reklamy. Kromě toho zajišťuje služba Bing Ads cílenou reklamu na základě profilů chování a zeměpisné polohy. Poskytovatel získá IP adresu a další identifikační prvky, jako například uživatelský agent.

Údaje se v tomto případě předávají poskytovateli služby Bing Ads – společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States.

Účel a právní základ

Údaje zpracováváme pomocí služby Bing Ads za účelem optimalizace našich webových stránek a marketingu na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Doba uchovávání

Na konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemáme vliv; tuto dobu stanovuje společnost Microsoft Corporation. Další pokyny najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Bing Pixel

Způsob a rozsah zpracování

Používáme nástroj Bing Pixel od společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States, který slouží pro sestavování tzv. vlastních cílových skupin (Custom Audience), tedy rozdělení skupin uživatelů naší online nabídky, stanovení převodních poměrů a následnou optimalizaci. K tomu dochází především tehdy, pokud pracujete s inzercí, kterou jsme aktivovali ve spolupráci se společností Microsoft Corporation.

Účel a právní základ

Údaje zpracováváme pomocí nástroje Bing Pixel za účelem optimalizace našich webových stránek a marketingu na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Doba uchovávání

Na konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemáme vliv; tuto dobu stanovuje společnost Microsoft Corporation. Další pokyny najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro nástroj Bing Pixel: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Clarity

Způsob a rozsah zpracování

Součástí našich webových stránek je Clarity. Clarity je služba společnosti Microsoft Corporation; nabízí nástroje pro optimalizaci, které analyzují chování a zpětnou vazbu uživatelů našich webových stránek prostřednictvím nástrojů pro analýzu a zpětnou vazbu.

Služba Clarity využívá soubory cookie a další technologie prohlížeče pro vyhodnocování chování a opakovanou identifikaci uživatelů.

Tyto informace se používají mimo jiné k sestavování přehledů o aktivitách webových stránek a statistickému vyhodnocování údajů o uživatelích. Kromě toho zaznamenává služba Clarity kliknutí, pohyby myši a dobu rolování, a to za účelem sestavování heat map a přehrávání relací.

Údaje se v tomto případě předávají poskytovateli služby Clarity – společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States.

Účel a právní základ

Údaje zpracováváme pomocí nástroje Clarity za účelem optimalizace našich webových stránek a marketingu na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Doba uchovávání

Na konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemáme vliv; tuto dobu stanovuje společnost Microsoft Corporation. Další pokyny najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro nástroj Clarity: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

Google Ads

Způsob a rozsah zpracování

Součástí našich webových stránek je Google Ads. Google Ads je služba společnosti Google Ireland Limited, která uživatelům zobrazuje cílenou reklamu. Služba Google Ads využívá soubory cookie a další technologie prohlížeče pro vyhodnocování chování a opakovanou identifikaci uživatelů.

Služba Google Ads shromažďuje informace o chování uživatelů na různých webových stránkách. Tyto informace se používají pro optimalizaci vhodnosti reklamy. Kromě toho zajišťuje služba Google Ads cílenou reklamu na základě profilů chování a zeměpisné polohy. Poskytovatel získá IP adresu a další identifikační prvky, jako například uživatelský agent.

Pokud jste si zaregistrovali některou ze služeb společnosti Google Ireland Limited, může služba Google Ads přiřadit návštěvu vašemu účtu. I když jste si některou ze služeb společnosti Google Ireland Limited nezaregistrovali nebo nejste přihlášení, může poskytovatel zjistit vaši IP adresu a další identifikační prvky a ukládat je.

Údaje se v tomto případě předávají poskytovateli služby Google Ads – společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účel a právní základ

Údaje zpracováváme pomocí služby Google Ads za účelem optimalizace našich webových stránek a marketingu na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Doba uchovávání

Na konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemáme vliv; tuto dobu stanovuje společnost Google Ireland Limited. Další pokyny najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu Google Ads: https://policies.google.com/privacy.

Google CDN

Způsob a rozsah zpracování

Pro řádné zprostředkování obsahu našich webových stránek používáme Google CDN. Google CDN je služba společnosti Google Ireland Limited, která na našich webových stránkách funguje jako prvek typu Content Delivery Network (CDN).

Prvek CDN přispívá k rychlejšímu poskytování našich online nabídek, především souborů, jako jsou grafické prvky nebo skripty, a to pomocí lokálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Během přístupu k obsahu se vytváří připojení k serverům společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, přičemž dochází k přenosu IP adresy a popř. dat prohlížeče, jako je uživatelský agent. Tyto údaje zpracovává služba Google CDN výhradně k výše uvedeným účelům a zajištění bezpečnosti a funkčnosti.

Účel a právní základ

Používání prvku Content Delivery Network se řídí našimi oprávněnými zájmy, tzn. zájmem na bezpečném a efektivním zajištění a optimalizaci naší online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Doba uchovávání

Na konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemáme vliv; tuto dobu stanovuje společnost Google Ireland Limited. Další pokyny najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu Google CDN: https://policies.google.com/privacy.

Google DoubleClick

Způsob a rozsah zpracování

Součástí našich webových stránek jsou komponenty DoubleClick by Google. DoubleClick je známka společnosti Google, která slouží k propagaci převážně specializovaných řešení online marketingu pro reklamní agentury a vydavatelství. S každou relací i kliknutími nebo jinými aktivitami přenáší služba DoubleClick by Google data na server DoubleClick.

Každý takový datový přenos odešle prohlížeči příslušné osoby požadavek na soubor cookie. Pokud prohlížeč tento požadavek přijme, uloží nástroj DoubleClick soubor cookie v prohlížeči.

DoubleClick využívá identifikátor souboru cookie, který je nezbytný pro technickou realizaci. Identifikátor se používá například pro zobrazování reklamní inzerce v prohlížeči. Prostřednictvím identifikátoru souboru cookie dokáže DoubleClick zaznamenat, jaká reklamní inzerce již byla v prohlížeči deaktivována, aby se zabránilo opakovanému zobrazování. Dále může DoubleClick prostřednictvím identifikátoru souboru cookie zaznamenávat konverze. Konverze se zaznamenávají například tehdy, pokud byla dříve uživateli nabídnuta reklamní inzerce DoubleClick a tento uživatel poté ve stejném internetovém prohlížeči uskuteční na internetových stránkách provozovatelů reklamy nákup.

Soubor cookie DoubleClick neobsahuje osobní údaje, může však zahrnovat dodatečné identifikátory pro reklamní kampaně. Identifikátor pro reklamní kampaně slouží k identifikaci kampaní, se kterými jste na webových stránkách již byli v kontaktu. V rámci této služby obdrží Google informace o údajích, které společnosti Google slouží k vyúčtování provizí. Společnost Google může mimo jiné sledovat, zda na našich webových stránkách klikáte na konkrétní odkazy. Údaje se v tomto případě předávají poskytovateli služby DoubleClick – společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů pro službu DoubleClick by Google najdete na stránkách https://policies.google.com/privacy.

Účel a právní základ

Údaje zpracováváme pomocí souborů cookie služby Double-Click za účelem optimalizace a zobrazování reklamy na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Svůj souhlas vyjadřujete nastavením používání souborů cookie (v informačním okně o souborech cookie / prostřednictvím funkce Consent Manager), který můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat podle čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR. Soubor cookie se používá mimo jiné k zajištění a zobrazování cílené reklamy pro uživatele a sestavování přehledů reklamních kampaní nebo jejich zlepšování. Dále slouží soubor cookie k zamezení opakovaného zobrazování stejné reklamy. Při každém otevření jednotlivé stránky na našem webu, který obsahuje integrovanou součást DoubleClick, umožní příslušná součást DoubleClick prohlížeče automatický přenos údajů pro účely online reklamy a vyúčtování provizí společnosti Google. Pro poskytování údajů neplatí žádná zákonná ani smluvní povinnost. Pokud naší společnosti neudělíte souhlas, je návštěva našich webových stránek možná bez omezení, popř. nebudou k dispozici všechny funkce v plném rozsahu.

Doba uchovávání

Na konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemáme vliv; tuto dobu stanovuje společnost Google Ireland Limited. Další pokyny najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager

Způsob a rozsah zpracování

Používáme nástroj Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Tag Manager se používá pro správu příznaků webových stránek prostřednictvím plochy a umožňuje spravovat cílenou integraci služeb na našich webových stránkách.

Díky tomu můžeme flexibilně zavádět další služby pro vyhodnocování přístupu uživatelů na naše webové stránky.

Účel a právní základ

Používání nástroje Google Tag Manager se řídí našimi oprávněnými zájmy, tzn. zájmem na optimalizaci našich služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Doba uchovávání

Na konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemáme vliv; tuto dobu stanovuje společnost Google Ireland Limited. Další pokyny najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro nástroj Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google reCAPTCHA

Způsob a rozsah zpracování

Součástí našich webových stránek jsou komponenty Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA je služba společnosti Google Ireland Limited, která umožňuje rozlišit, zda požadavek vytvořila fyzická osoba nebo byl zadán automatizovaně prostřednictvím programu. Během přístupu k obsahu se vytváří připojení k serverům společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, přičemž dochází k přenosu IP adresy a popř. dat prohlížeče, jako je uživatelský agent. Google reCAPTCHA dále zaznamenává délku návštěvy a pohyby myší uživatele za účelem rozlišení automatizovaných požadavků od požadavků fyzické osoby. Tyto údaje zpracovává služba Google reCAPTCHA výhradně k výše uvedeným účelům a zajištění bezpečnosti a funkčnosti.

Účel a právní základ

Používání služby se řídí našimi oprávněnými zájmy, tzn. ochranou údajů při přenosu formulářů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Doba uchovávání

Na konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemáme vliv; tuto dobu stanovuje společnost Google Ireland Limited. Další pokyny najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Rozhraní API ipify

Způsob a rozsah zpracování

Pro přístup k dalším službám a údajům Ipify používáme rozhraní API ipify od společnosti Ipify. Prostřednictvím tohoto rozhraní dochází k přenosu IP adresy společnosti Ipify. Mějte na paměti, že každé další službě, kterou od společnosti Ipify využíváme, je v tomto prohlášení o ochraně údajů věnován jeden odstavec.

Účel a právní základ

Používání rozhraní API ipify se řídí našimi oprávněnými zájmy, tzn. zájmem na optimalizaci naší online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Doba uchovávání

Na konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemáme vliv; tuto dobu určuje společnost Ipify. Další pokyny najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro rozhraní API ipify: https://www.ipify.org/.

 

5. Shromažďování osobních údajů na našich webových stránkách

Soubory protokolů na serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech protokolů na serveru, které nám prohlížeč automaticky zasílá. Přehled údajů:

  • typ a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • adresa URL odkazujícího serveru
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku odeslaného na server
  • IP adresa

Tyto údaje se nekombinují s jinými zdroji údajů.

Zpracování se realizuje z důvodu ochrany převažujícího oprávněného zájmu na zobrazování našich webových stránek a zajištění bezpečnosti a stability podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Získávání údajů a ukládání do souborů protokolů je pro provoz webových stránek naprosto zásadní. Na základě výjimky podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR nelze uplatit právo na podání námitky. Pokud je průběžné ukládání souborů protokolů předepsáno zákonem, řídí se zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Pro poskytování údajů neplatí žádná zákonná ani smluvní povinnost, návštěva našich webových stránek však není bez poskytování údajů technicky možná.

Hosting

Hosting webových stránek nezajišťuje naše společnost, ale poskytovatel, který výše uvedené údaje zpracovává z pověření podle čl. 28 nařízení GDPR.

Doba uchovávání

Výše uvedené údaje se uchovávají po dobu zobrazení webových stránek. Výše uvedené údaje pro zobrazení webových stránek se navíc z technických důvodů uchovávají maximálně po dobu 7 dnů.

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, uchováváme údaje uvedené v tomto formuláři, včetně kontaktních údajů, pro účely zpracování požadavku a pro případ dalších dotazů. Bez vašeho souhlasu neposkytujeme tyto údaje dalším osobám.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři je podmíněno výhradně vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) a § 25 odst. 1 německého zákona TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz, zákon na ochranu osobních údajů při telekomunikaci), pokud souhlas zahrnuje přístup k informacím na koncovém zařízení ve smyslu zákona TTDSG. Pokud se váš požadavek týká stávajícího smluvního vztahu, řídí se zpracování účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí pouze, když nám e-mailem zašlete neformální sdělení. Zákonnost zpracování osobních údajů, které provádíme až do odvolání souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje zadané do kontaktního formuláře bude naše společnost uchovávat do té doby, dokud nás nevyzvete k jejich odstranění, neodvoláte svůj souhlas s uchováváním nebo nezanikne účel jejich zpracování (např. po ukončení zpracování požadavku). Závazná zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Kontaktní formulář pro uchazeče

Způsob a rozsah zpracování

Na našich webových stránkách nabízíme prostřednictvím připraveného formuláře možnost podání žádosti uchazeče. Informace získané z povinných kolonek jsou nutné pro zpracování požadavku. Kromě toho můžete na dobrovolné bázi uvést další informace, které jsou z vašeho pohledu pro zpracování požadavku nezbytné. Pokud nám udělíte zvláštní souhlas nezávisle na používání formuláře pro uchazeče, předáme vaši žádost o pracovní místo dceřiným firmám (společnostem v rámci koncernu).

Při používání formuláře pro uchazeče se údaje nepředávají třetím stranám.

Účel a právní základ

Zpracování údajů na základě používání formuláře pro uchazeče se provádí za účelem zpracování žádosti a rozhodnutí o založení zaměstnaneckého poměru podle § 26 zákona BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, spolkový zákon na ochranu údajů). Pro poskytování údajů neplatí žádná zákonná ani smluvní povinnost, zpracování žádosti uchazeče však není bez uvedení údajů v povinných kolonkách možné. Pokud tyto údaje uvádět nechcete, využijte dalších možností podání žádosti uchazeče.

Doba uchovávání

Získané údaje uchováváme po dobu náborového řízení, v případě zamítnutí žádosti po dobu šesti měsíců od data zamítnutí a v případě zaměstnání po dobu tří let od ukončení pracovního poměru.

Registrace na našich webových stránkách

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat, a využívat tak další funkce stránek. Zadané údaje používáme pouze pro účely příslušné nabídky nebo služby, kterou jste si zaregistrovali. Při registraci musí být uvedeny všechny povinné údaje. V opačném případě bude registrace zamítnuta. Díky registraci obdržíte možnost registrovat si zařízení KEMPER.

V případě důležitých změn, např. rozsahu nabídky nebo při technicky nezbytných změnách, vás budeme informovat na základě e-mailové adresy uvedené při registraci.

Zpracování údajů uvedených při registraci je podmíněno vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) a § 25 odst. 1 německého zákona TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz, zákon na ochranu osobních údajů při telekomunikaci), pokud souhlas zahrnuje přístup k informacím na koncovém zařízení ve smyslu zákona TTDSG. Pokud se váš požadavek týká stávajícího smluvního vztahu, řídí se zpracování účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí pouze, když nám e-mailem zašlete neformální sdělení. Zákonnost zpracování údajů zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje získané při registraci budeme uchovávat po dobu registrace na našich webových stránkách a poté budou odstraněny. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Nabídka na platformách sociálních sítí

Na sociálních sítích máme veřejně dostupné profily. Jednotlivé sociální sítě, které využíváme, najdete níže.

Sociální sítě, jako je Facebook, Twitter atd., dokážou podrobně analyzovat chování uživatele, pokud navštívíte jejich webové stránky nebo web s integrovaným obsahem sociálních sítí (např. tlačítkem „To se mi líbí“ nebo proužkovou reklamou). Pokud navštívíte naše stránky na sociálních sítích, aktivuje se celá řada mechanismů zpracování a ochrany osobních údajů. Podrobnosti:

Pokud se přihlásíte ke svému účtu na sociálních sítích a navštívíte naši stránku na sociálních sítích, může provozovatel portálu sociální sítě přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Osobní údaje mohou být za určitých okolností zaznamenávány i v případě, že nejste přihlášení nebo na příslušném portálu sociální sítě nemáte účet. Záznam údajů se v tomto případě provádí například prostřednictvím souborů cookie, které se ukládají na koncové zařízení, nebo prostřednictvím zjišťování IP adresy.

Na základě takto zaznamenaných údajů mohou provozovatelé portálů sociální sítě vytvářet uživatelské profily, které obsahují vaše předvolby a zájmy. Tímto způsobem vám můžeme na sociálních sítích i mimo tyto stránky nabízet cílenou reklamu podle zájmů. Pokud máte na příslušné sociální síti účet, lze cílenou reklamu podle zájmů zobrazovat na všech zařízeních, na kterých právě jste nebo jste v minulosti byli přihlášení.

Mějte kromě jiného na paměti, že nemáme přehled o všech postupech zpracování na portálech sociálních sítí. V závislosti na poskytovateli mohou proto provozovatelé portálů sociálních sítí realizovat event. další zpracování údajů. Podrobnosti k tomuto tématu najdete v podmínkách používání a ustanoveních o ochraně osobních údajů pro příslušné portály sociálních sítí.

Právní základ

Náš obsah pro sociální sítě by měl zajistit co nejkomplexnější nabídku na internetu. V tomto případě se jedná o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Analýzy prováděné sociálními sítěmi se řídí příp. odlišnými právními základy, o kterých musí informovat provozovatelé sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

Odpovědná osoba a uplatňování práv

Pokud navštívíte naše profily na sociálních sítích (např. na Facebooku), odpovídáme společně s provozovatelem platformy sociální sítě za zpracování údajů během této návštěvy. Práva (na informace, oprávnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a podání námitky) můžete uplatňovat u naší společnosti nebo provozovatele portálu sociální sítě (např. na Facebooku).

Mějte na paměti, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních sítí nemáme v plném rozsahu vliv na zpracování údajů ze strany portálů sociálních sítí. Naše možnosti se rozhodující měrou řídí firemními zásadami příslušného poskytovatele.

Doba uchovávání

Údaje, které získává naše společnost bezprostředně na sociálních sítích, budou z našich systémů odstraněny, jakmile zanikne účel jejich uchovávání, vyzvete nás k jejich odstranění, odvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo zanikne účel uchovávání údajů. Uložené soubory cookie zůstávají na koncovém zařízení do doby, než je odstraníte. Závazná zákonná ustanovení – zejm. lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Na dobu uchovávání údajů, které provozovatelé sociálních sítí ukládají pro vlastní účely, nemáme vliv. Podrobnosti k tomuto tématu získáte přímo od provozovatelů sociálních sítí (např. v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů, viz níže).

Podrobnosti o sociálních sítích

Stránka na síti Facebook

Spravujeme profil na síti Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Získané údaje se podle zásad společnosti Facebook převádějí také do USA a dalších zemí.

Se společností Facebook jsme uzavřeli dohodu o společné spolupráci (Controller Addendum). Tato dohoda stanovuje, za které metody zpracování při návštěvě naší stránky na síti Facebook naše společnost resp. Facebook odpovídá. Tuto dohodu najdete na následujících stránkách: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Při zpracovávání osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy) se společnost Facebook řídí následujícími právními základy: „- pro dodržování našich podmínek používání sítě Facebook nebo podmínek používání sítě Instagram; na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli zrušit v nabídce nastavení pro Facebook a v nabídce nastavení pro Instagram; pro splnění zákonných povinností; za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů ostatních osob; pro veřejný zájem; pro oprávněné zájmy naší (a ostatních) společnosti, včetně našeho zájmu na poskytování inovativních, individuálních, bezpečných a ziskových služeb našim uživatelům a partnerům, ledaže by nad těmito zájmy převážily vaše zájmy nebo základní práva a svobody nezbytné pro ochranu osobních údajů.“ Facebook tyto informace používá v souladu s dokumentem https://www.facebook.com/about/privacy pro „poskytování, přizpůsobování a zlepšování našich produktů, měření, analýz a ostatních firemních služeb, pro zajištění ochrany, integrity a bezpečnosti, ke komunikaci a pro výzkum a inovace pro sociální účely.“

Práva dotyčných osob vůči společnosti Facebook Irsko lze zastupovat na základě zásad ochrany osobních údajů na stránce https://www.facebook.com/about/privacy. Nastavení reklamy může přizpůsobit v nabídce reklam. Stačí pouze kliknout na následující odkaz a přihlásit se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Stránka na síti Twitter

Společně s firmou Twitter odpovídáme za individuální obsah stránky pro fanoušky. Příslušná práva lze uplatňovat u společnosti Twitter Inc. a také u nás.

Primární odpovědnost podle nařízení GDPR za zpracování dat analýzy má společnost Twitter a Twitter tímto splňuje všechny povinnosti vyplývající z nařízení GDPR s ohledem na zpracování dat analýzy; společnost Twitter Inc. zároveň zpřístupňuje dotyčným osobám podstatný obsah rozšíření stránky s daty analýzy.

O záležitostech týkajících se zpracování dat analýzy a všech dalších informací vyplývajících z čl. 13 zařízení GDPR, včetně právního základu, totožnosti odpovědné osoby a doby uchovávání souborů cookie na koncových zařízeních uživatele, nijak nerozhodujeme.

Další informace najdete přímo na síti Twitter: Zásady ochrany osobních údajů.

Koncepci používání sítě Twitter, která je základem nabídky, si můžete vyžádat na výše uvedené e-mailové adrese pod heslem „Koncepce používání“.

Stránka na síti LinkedIn

LinkedIn je sociální síť společnosti LinkedIn Inc. se sídlem v Sunnyvale, Kalifornie, USA, která umožňuje vytváření soukromých a firemních profilů. Uživatelé mohou zároveň spravovat stávající kontakty a navazovat nové. Firmy mohou vytvářet profily, na které lze nahrávat fotografie a další informace o firmě. Na tyto informace mají přístup ostatní uživatelé sítě LinkedIn, kteří mohou psát vlastní články a sdílet jejich obsah s ostatními.

V centru dění je komunikace na odborná témata s lidmi, kteří mají stejné pracovní zájmy. Kromě toho síť LinkedIn používají často firmy a jiné organizace pro nábor zaměstnanců a za účelem prezentace vlastní společnosti jako zajímavého zaměstnavatele.

Další informace o síti LinkedIn najdete na stránce: https://about.linkedin.com/

Další informace o ochraně údajů na síti LinkedIn najdete na stránce: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Na naší firemní stránce na síti LinkedIn neshromažďujeme osobní údaje.

Stránka na síti XING

XING je sociální síť společnosti XING SE se sídlem v Hamburgu, Německo, která umožňuje vytváření soukromých a firemních profilů. Uživatelé mohou zároveň spravovat stávající kontakty a navazovat nové. Firmy mohou vytvářet profily, na které lze nahrávat fotografie a další informace o firmě. Na tyto informace mají přístup ostatní uživatelé sítě XING, kteří mohou psát vlastní články a sdílet jejich obsah s ostatními.

V centru dění je komunikace na odborná témata s lidmi, kteří mají stejné pracovní zájmy. Kromě toho síť XING používají často firmy a jiné organizace pro nábor zaměstnanců a za účelem prezentace vlastní společnosti jako zajímavého zaměstnavatele.

Další informace o síti XING najdete na stránce: https://corporate.xing.com/de/unternehmen/

Další informace o ochraně údajů na síti XING najdete na stránce: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Na naší firemní stránce na síti XING neshromažďujeme osobní údaje.

Zpracování údajů uchazečů

Nabízíme vám možnost ucházet se v naší společnosti o pracovní místo (např. e-mailem nebo poštou). V následující části najdete informace o rozsahu, účelu a používání osobních údajů v rámci náborového řízení. Ujišťujeme vás, že osobní údaje získáváme, zpracováváme a používáme v souladu s platným právem na ochranu údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že tyto údaje jsou uchovávány jako přísně důvěrné.

Rozsah a účel získávání údajů

V případě, že nám zašlete žádost o pracovní místo, zpracováváme příslušné osobní údaje (např. kontaktní údaje a údaje pro komunikaci, podklady žádosti, poznámky v rámci pohovoru s uchazečem atd.), pokud jsou tyto údaje nezbytné pro závěrečné rozhodnutí o založení zaměstnaneckého poměru. Právním základem je v tomto případě § 26 aktualizovaného znění zákona BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, spolkový zákon na ochranu údajů) podle německého práva (navázání zaměstnaneckého poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (všeobecné uzavření smlouvy) a – pokud jste k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Souhlas lze kdykoli zrušit. Osobní údaje se v rámci naší společnosti předávají osobám, které se účastní zpracování vaší žádosti o místo.

Pokud bude vaše žádost úspěšně přijata, budou uvedené údaje uloženy v našich systémech pro zpracování údajů podle § 26 aktualizovaného znění zákona BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, spolkový zákon na ochranu údajů) a čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR pro účely navázání zaměstnaneckého poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud nebude možné předložit nabídku pracovního místa, nabídku odmítnete nebo žádost o místo zrušíte, vyhrazujeme si právo uchovávat poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení náborového řízení (zamítnutí nebo zrušení žádosti). Poté budou údaje odstraněny a fyzické podklady žádosti budou zlikvidovány. Uchovávání slouží především pro účely dokazování v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou nezbytné i po uplynutí lhůty 6 měsíců (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu), budou odstraněny teprve tehdy, když zanikne účel dalšího uchovávání.

Kromě toho lze údaje uchovávat déle, a to tehdy, pokud jste k tomu udělili příslušný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) nebo pokud odstranění údajů brání zákonná povinnost uchovávání.

Zpracování údajů obchodních partnerů (zákazníků, zájemců, dodavatelů)

Shromažďujeme osobní údaje za účelem uzavření smlouvy, pro plnění smluvních a předsmluvních závazků a také pro přímou reklamu. Získávání a zpracování údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a řídí se čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Používání osobních údajů pro reklamní účely představuje oprávněný zájem naší společnosti (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Třetím stranám předáváme údaje v případě, že jsou nezbytné pro zpracování požadavku (např. reklamace). Jakmile účel zpracování již není nezbytný, budou údaje odstraněny. Vůči používání údajů pro účely přímé reklamy můžete kdykoli podat námitku. Kromě toho jste oprávněni požadovat informace o tom, jaké údaje uchováváme; v případě nesprávných údajů nebo nezákonného uchovávání máte právo požadovat odstranění údajů. Pro uplatňování práv použijte výše uvedené kontaktní údaje.

Soubory cookie

Internetové stránky využívají částečně tzv. soubory cookie. Soubory cookie v žádném případě váš počítač nepoškozují, ani neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a prohlížeče.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „soubory cookie relace“. Po skončení návštěvy budou automaticky odstraněny. Ostatní soubory cookie zůstanou na koncovém zařízení uložené do doby, než je odstraníte. Tyto soubory cookie nám pomáhají znovu rozpoznat prohlížeč při další návštěvě.

Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o používání souborů cookie informováni a povolili je pouze v konkrétním případě, zamítli příjem souborů cookie pro určité případy či v obecné rovině anebo aktivovali odstranění souborů cookie při ukončení prohlížeče. Při deaktivaci souborů cookie může dojít k omezení funkčnosti těchto webových stránek.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci nebo k zajištění vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie z důvodu poskytování technicky bezvadných a optimálních služeb. V případě, že se ukládají další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu procházení internetu), budou zvlášť popsány v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie používáme pro přizpůsobení obsahu a inzerce, nabídku funkcí pro sociální sítě a analýzu přístupu na naše webové stránky. Informace o tom, jakým způsobem naše webové stránky používáte, předáváme také našim partnerům pro sociální sítě, reklamu a analýzy. Naši partneři mohou tyto informace propojovat s dalšími údaji, které jste nám poskytli nebo které jsme získali v rámci používání služeb. Při dalším používání našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie.

Cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky využívají pro zvýšení efektivity uživatelského prostředí.

Podle zákona můžeme na vaše zařízení soubory cookie ukládat, pokud jsou bezpodmínečně nutné pro provoz těchto stránek. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas.

Tyto stránky používají různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie vytvářejí třetí strany, které mají na našich stránkách svůj obsah.

Svůj souhlas můžete kdykoli změnit nebo odvolat v prohlášení o používání souborů cookie na našich stránkách.

V našem prohlášení o ochraně osobních údajů najdete více informací o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jakým způsobem zpracováváme osobní údaje.

Platforma Usercentrics Consent Management 

Tyto webové stránky integrují platformu Usercentrics Consent Management Platform společnosti Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov, Německo, prostřednictvím poskytovatele služeb Eprofessional. Usercentrics ukládá status souhlasu uživatele se soubory cookies na aktuální doméně.

Účelem shromažďování a zpracování údajů společností Usercentrics je splnění zákonných povinností a souhlas s ukládáním souborů cookies a pixelů umístěných v prohlížeči. Zpracování údajů se provádí v souladu s Vaším souhlasem. Místem zpracování shromážděných údajů je Evropská unie (databáze souhlasů se nachází v Belgii). Údaje o souhlasu (souhlas a odvolání souhlasu) se uchovávají po dobu tří let. Data jsou poté okamžitě odstraněna.

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této služby nebo při jejím používání.

  • Opt-in a opt-out údaje
  • Adresa URL odkazujícího subjektu
  • Uživatelský agent
  • Uživatelské preference
  • ID souhlasu
  • Čas souhlasu
  • Typ souhlasu
  • Verze šablony
  • Jazyk banneru

Informace o ochraně osobních údajů společnosti Usercentrics GmbH najdete zde: https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Chcete-li změnit nastavení souborů cookie, klikněte zde: Nastavení souborů cookieSdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít