Posouzení nebezpečí ohrožení

Na základě zatřídění kouře vznikajícího při svařování jako nebezpečné látky je nutno provést posouzení nebezpečí ohrožení. To se provádí v 5 jednoduchých krocích:

1. Složení kouře vznikajícího při svařování ovlivněné činiteli:

  • Základní materiál
  • Nanesené povrchové vrstvy
  • Doplňkový materiál
  • Plyny vznikající v procesu

2. Zjištění vlastností složek kouře vznikajícího při svařování nebezpečných pro lidské zdraví:

  • Látky vyvolávající zatížení dýchacích cest a plic (např. oxidy železa, oxid hlinitý)
  • Toxické nebo toxické a dráždivé látky (např. oxid manganatý, oxid měďnatý, oxid zinečnatý)
  • Látky vyvolávající rakovinu (např. sloučeniny šestimocného chromu (VI), oxid nikelnatý)

3. Zjištění třídy nebezpečí ohrožení v závislosti na procesu a postupu.Sdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít