Posouzení nebezpečí ohrožení

Na základě zatřídění kouře vznikajícího při svařování jako nebezpečné látky je nutno provést posouzení nebezpečí ohrožení. To se provádí v 5 jednoduchých krocích:

1. Složení kouře vznikajícího při svařování ovlivněné činiteli:

 • Základní materiál
 • Nanesené povrchové vrstvy
 • Doplňkový materiál
 • Plyny vznikající v procesu

2. Zjištění vlastností složek kouře vznikajícího při svařování nebezpečných pro lidské zdraví:

 • Látky vyvolávající zatížení dýchacích cest a plic (např. oxidy železa, oxid hlinitý)
 • Toxické nebo toxické a dráždivé látky (např. oxid manganatý, oxid měďnatý, oxid zinečnatý)
 • Látky vyvolávající rakovinu (např. sloučeniny šestimocného chromu (VI), oxid nikelnatý)

3. Zjištění třídy nebezpečí ohrožení v závislosti na procesu a postupu.

4. Zjištění pracovních podmínek

 • Prostorové podmínky
 • Poloha hlavy a těla ve vynuceném držení
 • Doba trvání svařování

 

5. Na základě třídy nebezpečí ohrožení (krok 3) a pracovních podmínek (krok 4) se provádí celkové posouzení nebezpečí ohrožení:

 • Nebezpečí ohrožení může být například zvýšené při dlouhé době trvání svařování a / nebo při vynuceném držení těla.
 • Naproti tomu při krátkých časových intervalech svařování, při svářečských pracích ve venkovním prostředí může být nebezpečí ohrožení snížené.

 

>> 1. Přehled
>> 3. Opatření pro detekci svařovacích dýmů
>> 4. Kontrola účinnosti a všeobecná limitní hodnota prachuSdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít