Složení svařovacího dýmu

Tato grafika obsahuje pouze tyto nebezpečné částice svařovacího dýmu - vedle těchto látek vznikají při svařovacích a brousících procesech ještě další nebezpečné látky

U nebezpečných látkách a částic rozlišujeme mezi prachem, který nadechujeme  (tzv.  E-prach) a prachem, který se nám dostává do plicních sklípků (tzv. A-prach). Částice z oblasti prachu, který nadechujeme jsou většinou podstatně větší než 10 µm a od tohoto vzniklo také označení  PM 10 pro tuto skupinu. A-prach zahrnuje částice, které mohou pronikat až do plicních sklípků. Hranice zde je cca u 2,5 µm (PM 2,5). V plicních sklípkách se tyto částice ukládají a zabraňují správné výměně plynů ze vzduchu do krve a naopak. Odpovídající vyšetření z oblasti pracovní medicíny ukazují, že všechny tyto částice, vznikající při svařování jsou zařazeny do této nebezpečné skupiny látek. Významný podíl těchto částic leží dokonce v oblasti ultra jemného prachu a tím je možné, že se dostávají přes membrány až do krevního oběhu.

Ze svařovacích procesů a svařovacího materiálu se skládá svařovací dým.

 

Druhy látek Komponenty Díly dýmu Nebezpečí
Plyn Ochranný plyn Oxid uhličitý, argon Nebezpečí zadušení
Plyn Vznikající plyny při svařovacím procesu

Monoxid uhelnatý (může ovlivnit schopnost rozmnožování)

Ozón

Nebezpečí zadušení

Poranění dýchacích ces a plic (včetně rizika rakoviny)

Plyn Díky chemikáliím vznikající plyny z kovů (např. barva, olej, rozspouštědlo)

Chlorid vodný, phosgen

Poranění dýchacích cest a plic (včetně rizika rakoviny)

Nebezpečí zadušení, poranění dýchacích cest a plic (včetně rizika rakoviny), alergické reakce, astma

Částice Ocel negalvanizovaná, nelakovaná Hliník, cadium, chrom, oxid železitý, mangan, magnésium, nikl, zinek Chronické poškození dýchacích cest a plic (včetně rizika rakoviny) jakožto i centrálně nervového systému, alergické reakce, horečka z kovové páry
Částice Galvanizovaná ocel Oxid zinkový, chrom Chronické poškození dýchacích cest a plic (včetně rizika rakoviny) jakožto i centrálně nervového systému, alergické reakce, horečka z kovové páry
Částice Nerezová ocel Chrom, nikl Chronické poškození dýchacích cest a plic (včetně rizika rakoviny) jakožto i centrálně nervového systému, alergické reakce, horečka z kovové páry

 

>> 1. Svářečský dým - co toje?
>> 3. Jak velké jsou jednotlivé částice ve svařovacím dýmu?
>> 4. Tělesné vlivy způsobené příjmem škodlivých látekSdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít