DomůCo je dobré vědět Svařovací dým obecně2. Složení svařovacího dýmu

Složení svařovacího dýmu

Tato grafika obsahuje pouze tyto nebezpečné částice svařovacího dýmu - vedle těchto látek vznikají při svařovacích a brousících procesech ještě další nebezpečné látky

U svařovacího dýmu rozlišujeme mezi látkami, které se dostanou do dýchacícho ústrojí (do velikosti 100 µm) a alveolen-, tzn. látky, které se dostanou do plic (do velikisoti 10 µm). Tyto částice mohou proniknout až do plic a tam se uložit a proto jsou obzvláště nebezpečné. 98,9 % všech částic ve svařovaím dýmu je menších dokonce než 0,4 µm.

Ze svařovacích procesů a svařovacího materiálu se skládá svařovací dým.

 

Druhy látek Komponenty Díly dýmu Nebezpečí
Plyn Ochranný plyn Oxid uhličitý, argon Nebezpečí zadušení
Plyn Vznikající plyny při svařovacím procesu

Monoxid uhelnatý (může ovlivnit schopnost rozmnožování)

Ozón

Nebezpečí zadušení

Poranění dýchacích ces a plic (včetně rizika rakoviny)

Plyn Díky chemikáliím vznikající plyny z kovů (např. barva, olej, rozspouštědlo)

Chlorid vodný, phosgen

Poranění dýchacích cest a plic (včetně rizika rakoviny)

Nebezpečí zadušení, poranění dýchacích cest a plic (včetně rizika rakoviny), alergické reakce, astma

Částice Ocel negalvanizovaná, nelakovaná Hliník, cadium, chrom, oxid železitý, mangan, magnésium, nikl, zinek Chronické poškození dýchacích cest a plic (včetně rizika rakoviny) jakožto i centrálně nervového systému, alergické reakce, horečka z kovové páry
Částice Galvanizovaná ocel Oxid zinkový, chrom Chronické poškození dýchacích cest a plic (včetně rizika rakoviny) jakožto i centrálně nervového systému, alergické reakce, horečka z kovové páry
Částice Nerezová ocel Chrom, nikl Chronické poškození dýchacích cest a plic (včetně rizika rakoviny) jakožto i centrálně nervového systému, alergické reakce, horečka z kovové páry

 

>> 1. Svářečský dým - co toje?
>> 3. Jak velké jsou jednotlivé částice ve svařovacím dýmu?
>> 4. Tělesné vlivy způsobené příjmem škodlivých látek