Odsávací stoly

Odsávací segmenty
K tomu, aby se sací výkon udržoval co možná nejmenší, se naše stoly dělí na dílčí segmenty s možností individuálního odsávání.

Ochrana proti požáru
K ochraně před požáry filtrů vyvolanými vsátými jiskrami jsou stoly konstruované tak, aby odsávaný vzduch již předběžně čistily.

Čištění
Údržba stolu je pro plynulý provoz zařízení rovněž důležitá. Na všech prvcích našich odsávacích stolů jsou upevněna oka pro zdvihání jeřábem. Ty usnadňují k vyčištění nezbytné odebrání dosedací plochy pro materiál, mřížových roštů a nádrží na prach a strusku. Konstrukce nádrží zjednodušuje vysýpání.

Modulární konstrukce
Odsávací stoly od firmy KEMPER jsou tvořené jednotlivými standardními moduly, které lze spolu navzájem spojovat. Tak se dá realizovat libovolná velikost stolu. Díky standardizaci se dají moduly snadno a rychle spojit.

Povrchové odsávání
Díky zvláštní konstrukci odsávacích stolů je vznikající prach rovnoměrně odsávaný na povrchu stolu. To má za následek účinné, bezpečné a spolehlivé odsávání vznikajícího prachu a přitom se do filtrů nedostanou jiskry.

Stojí za to vědět
Řezací zařízení jakéhokoli druhu musí v první řadě dělat jedno: optimálně řezat s kvalitou a účinností.
K tomu je potřeba nejen optimální řezací zařízení k řezání plazmou, laserem nebo plamenem, nýbrž rovněž řezací stůl dokonale přizpůsobený potřebám.
Tím to ale nekončí. Dále je nutné odsávat kouř vznikající při tepelném dělení kovů, aby nebylo ohroženo zdraví osob v blízkosti. Prach, jiskry a kouř nejsou ani pro stroj trvale bez nebezpečí a mohou negativně ovlivnit a omezit funkce.

Proto platí: Odsávání je nevyhnutelné.


>> 2. Vlastnosti a kritéria výběru
>> 3. Řezná podkladová plocha KEMPER EasyFrame

>> Odsávací stoly KEMPERSdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít