DomůCo je dobré vědět Centrální odsávací zařízení - přehled

Centrální odsávací zařízení - přehled

Přehled: odsávací zařízení WeldFil a WeldFil Compact

Možnosti odsávání svářečského dýmu u centrálních odsávacích zařízení

Detail: odsávací zařízení WeldFil a WeldFil Compact

Odsávací zařízení: Funkce, ovládání a čištění

Další výbava: pro centrální odsávací zařízení

Automatická regulace sacího výkonu až po odlučovač jisker

Atest IFA W3 pro centrální filtrační zařízení

Význam a předpoklady pro získání certifikátu IFA W3 (BGIA) pro odsávací zařízení svářečského dýmu

Různé způsoby filtrace

Filtrační technika: Filtrační destička a filtrační patrona v odsávacích zařízeních