O nás

Firma KEMPER byla založena v roce 1977 ve Vredenu v Německu a je průkopníkem a přední firmou na poli technologií v oblasti odsávání kouře vznikajícího při svařování. To představuje více než 40 let zkušeností s projektováním těchto produktů, hluboké znalosti procesů v kovozpracovatelských provozech a vysokou spolehlivost a kontinuitu.

Dnes je firma KEMPER úspěšnou rodinnou firmou. Na osobním a téměř rodinném jednání firmy KEMPER nezměnil nic ani její růst ani mezinárodní trendy. Spokojenost zákazníků a zaměstnanců je nadřazena všemu. To je zaručeno velkými zkušenostmi společně s přáním zachování spolehlivé a důvěryhodné spolupráce.

Firma KEMPER neodpočívá. Inovace filtračních přístrojů a odsávacích zařízení se řídí potřebami zákazníků a jdou pravidelně nad rámec zákonných norem. Pro uživatele z toho plyne absolutní právní jistota při dodržení bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Co nás posouvá kupředu

Hnacím motorem tohoto vývoje byl již od počátku dravý pionýrský duch firmy KEMPER, s nímž firma i v dnešní době každodenně hledá nové inovace orientované na řešení a na uživatele, a to s cílem zajistit bezpečnost zaměstnanců a usnadnit jim jejich práci. S hlubokými tržními a uživatelskými znalostmi, od procesní úrovně až k jednotlivým pracovním krokům, přijímá firma KEMPER výzvy s cílem jejich racionálního řešení. Rodinná firma přitom ručí za kontinuitu a spolehlivost.

Inovace z přesvědčení

Od počátku v roce 1977 ve vlastní garáži, k firmě působící po celém světě. To neexistuje jen v USA, ale také ve Vredenu. Gerd Kemper vyvinul v roce 1977 filtrační přístroj, který odsával kouř vznikající při svařování přímo v místě vzniku, tzv. bodové odsávání. To bylo startovním výstřelem pro úspěšný rozvoj jeho rodinné firmy.

Jak říká anekdota: Není právem skupiny KEMPER se za každou cenu držet toho, co již existuje. Pokud to jde lépe, musí se to také lépe udělat. Vůle k vývoji nových produktů, které jsou bezpečnější, lépe se ovládají nebo jsou spolehlivější, je i dnes stále ještě jádrem firemní filozofie.

Snaha o zlepšování je po více než 40 letech existence firmy také příčinou enormního rozšíření know how. Experimentovat, neustále znovu razit nové trendy - tento model je chloubou firmy KEMPER. Je odpovědný za úspěch skupiny a uznání dlouholetých a věrných zákazníků.Sdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít