DomůCo je dobré vědět Svařovací dým obecně3. Jak velké jsou jednotlivé částice ve svařovacím dýmu?

Jak velké jsou jednotlivé částice ve svařovacím dýmu?

Svařovací dým se skládá s velkého množství látek, z nichž mnohé se nachází v oblasti nano částic. Jak jsou velké takové nano částice?

Rozdělení vypadá následovně:

1 millimetr                  =             1.000 mikrometr

1 mikrometr / 1 my     =             1.000 nanometr

Ke zdůraznění by měla sloužit následující grafika - částice jemného prachu stojí v porovnání s fotbalem jako fotbal ze zemí:

Částice v mikrometrové oblasti nejsou pro naše oči rozpoznatelné. A přesně to tvoří fajnové částice tak nebezpečnými - jsou v podstatě jako neviditelná jedovatá látka.

Dle velikosti částice jsou látky rozdělovány do jednotlivých tříd; toto dosahují pevné látky (od 100 µm resp. 0,1 mm) a větší) až k plynům a párám (menší než 0,01 µm resp. 0,00001 mm a menší).

Až kam pronikají tyto částice do těla?

Částice menší než 1 µm jsou obzvláště nebezpečné, jelikož pronikají až do plicních lůžek; to znamená že mohou prodniknout do plic a plicních lůžek. Dále putují přes krev až do mozku a způsobují tam mozkové a nervové poškození.


Ve svařovacím dýmu je celkově 70,3 % částic, které jsou menší než 1 µm– proto je odsávání těchto látek tak nezbytné.

>> 1. Svářečský dým - co toje?
>> 2. Složení svařovacího dýmu
>> 4. Tělesné vlivy způsobené příjmem škodlivých látek