Potvrchová filtrace s ePTFEmembránovým filtrem KemTex®

 

Odčistit lze pouze ty částice, které se nedostaly do filtračního média. Proto je potřeba tyto částice zachytit na povrchu filtru.


Tenká membrána našich KemTex® ePTFE filtračních patron to umožňuje.Má jedinečnou mikrostrukturu tvořenou miliardami náhodně uspořádaných pórů. Membrána je podepřena vložkou z polyesterových vláken, na které je tepelně fixována.


Díky nejjemnějším vláknům a pórům membrány KemTex® ePTFE jsou zachycovány částice až do velikosti přibližně 100 nanometrů s vysokým stupněm odloučení. Tímto je dosaženo účinné povrchové filtrace a snadného odčištění.


Ideální pro svařování a řezání
V rámci studie WELDOX, která byla provedena ve spolupráci se sdružením pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů a Německým institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci DGUV (IFA), bylo ve 33 společnostech provedeno měření velikosti částic svařovacích dýmů.


Střední hodnota velikosti částic svařovacích dýmů byla mezi 20 a 180 nanometry. Obzvláště jemné částice, průměrně kolem 20 - 70 nm, byly nalezeny při svařování TIG. Pro procesy svařování MAG a MIG byla střední hodnota mezi 40 a 200 nm.


V dýmu ze svařování bylo počítáno mezi 100 000 a 200 000 částic na cm³. To znamená, že částice dýmu ze svařování jsou v zásadě alveolární a platí mezní hodnoty pro prachovou frakci A. Nejjemnější částice mohou také pronikat buněčnými stěnami a šířit se po celém těle krví. Proto je tak důležitý vysoký stupeň oddělení, a to i při nejjemnějších částicích, jako jsou výpary ze svařování.

 

Filtrační vložky

Vlastnosti

 • Velký odstup záhybů při stejné filtrační ploše každé filtrační vložky 
 • Pohyblivé záhyby filtru podporují vyčištění
 • Rovnoměrné a šetrné vyčištění pomocí rotační trysky 
 • Vertikální montáž do filtračních zařízení

Přednosti

 • Menší slepení záhybů filtru dohromady díky jejich větší vzájemné vzdálenosti
 • Velmi dlouhá životnost filtračních prvků a rotačních trysek
 • Úspora nákladů díky optimálním vlastnostem čištění
 • Menší usazování prachu díky vertikální montáži

Automatické vyčištění

 • Vyčištění probíhá pomocí stlačeného vzduchu dle potřeby v závislosti na řízení rozdílového tlaku
 • Ráz stlačeného vzduchu ze začleněného vzduchojemu pro stlačený vzduch uvede rotační trysku do pohybu
 • Otáčivý pohyb rotační trysky zajišťuje rovnoměrné náběhové proudění
 • Tím se dosahuje optimálního chování filtračních vložek KemTex® ePTFE při jejich vyčištění

Optimální pri svarování a rezání

Výzkum AWS (American Welding Society) k rozdelení cástic:

 • 98,9% vznikajících cástic prachu je menších než 400 nanometru
 • Ultra jemné nanocástice mohou proniknout do lidských bunek
 • Membránové filtry KemTex ePTFE mají již v rozsahu nanometru vysoký stupen odloucení

>> Odsávací WeldFil
>> Odsávací WeldFil CompactSdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít