Odlučovač jisker SparkTrap

Predodlucovac jisker SparkTrap spolehlive zamezuje jiskrám, hrubým cásticím a cigaretovým nedopalkum vniknout do filtracního zarízení – se stupnem úcinnosti témer 100 procent. Díky zapojení predodlucovace vzroste navíc životnost filtru až o 300 procent. Volitelné príslušenství pro detekci jisker dodatecne zvyšuje bezpecnost tím, že se filtracní jednotka pri prekrocení mezních hodnot automaticky vypne.

Cena: Na poptávku
Obj.č.   
196 200 250
196200250
Sdílej tuto stránku
 • Při zvýšeném riziku vzniku požáru
 • Při vzniku jisker
 • Při svařovacích, brousících nebo řezacích procesech
 • Integrován před odsávací a filtrační zařízení do potrubí
 • Značné snížení následných nákladů díky prodloužení životnosti filtru
 • Jednoduchá integrace do stávajících systémů všech výrobců
 • Úspory díky malé spotřebě stlaceného vzduchu a nízkým nákladům za energie
 • Minimalizuje riziko požáru odloučením jisker, žhavých částic a cigaretových nedopalků
 • Odloučení jisker, žhavých částic a cigaretových nedopalků
 • Vířivá tryska s lapačem jisker skruhovou štěrbinou
 • Kombinovatelný se zhášecími zařízeními
 • Sběrná prachová nádoba a uzavírací šoupátko ve spadovém potrubí
 • Sada podpěr
 • Sada pro montáž na stěně
 • Nasátý vzduch se dostane do rotace
 • Jiskry a hrubé částice se dostají do rotujícího vzdušného proudu směrem ven
 • Tyto částice jsou odděleny ze zbývajícího vzdušného proudu a míří do sběrné nádoby na prach

Základní údaje

Maximální objemový proud

2500 m³/h

Tlaková ztráta

max. 700 Pa

Hloubka

410 mm

Výška

1120 - 2620 mm

Připojení Ø

250 mm

Délka

2340 mm

Hmotnost

69 kg

Objem plnění sběrné prachové nádoby

30 L

*všechny ceny bez DPH a nákladů na dopravu. Naše nabídnuté produkty se orientují výhradně na živnostníky.

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít