Historie


V roce 1977 založení KEMPER GmbH panem Gerdem Kemperem v německém Vredenu

Prvním produktem byl filtrační přístroj, sestavený v garáži, který odsával kouř vzniklý při svařování přímo v místě vzniku; tzv. bodové odsávání.


Firma má již deset zaměstnanců

Firma má již deset zaměstnanců

Jen dva roky po založení se počet zaměstnanců na pracovišti ve Vredenu dá vyjádřit dvoumístným číslem. Úspěch produktů vyžaduje přijímání nových zaměstnanců a rozšiřování výroby.


Výstavba vlastní výrobní budovy s plochou 3600 m² ve Vredenu

Výstavba vlastní výrobní budovy s plochou 3600 m² ve Vredenu

Jen šest let po založení firmy se stávají stávající prostory nedostatečnými a firma KEMPER staví první vlastní výrobní budovu. Současně se rozšiřuje sortiment o vypalovací stoly.


Založení dceřiných společností ve Francii a USA

Založení dceřiných společností ve Francii a USA

Průlom na německém trhu byl dávno úspěšně realizován a poptávky ze zahraničí se množí takovým způsobem, že dceřiné společností ve Francii a USA začínají zakládat celou řadu nových poboček.


Rozšíření vedení firmy: Karl Segbert zodpovídá za úseky financí a controllingu

Rozšíření vedení firmy: Karl Segbert zodpovídá za úseky financí a controllingu

S úspěchem přibývají i nové úkoly. Gerd Kemper se chce dále věnovat především výrobkům a inovacím, proto poskytuje Karl Segbert zakladateli firmy podporu při jejím vedení.


Založení dceřiné společnosti v Nizozemí

Založení dceřiné společnosti v Nizozemí

I když leží sídlo firmy KEMPER blízko hranic s Nizozemím, rodinná firma chce být přesto svým zákazníkům k dispozici přímo na místě. Logickým důsledkem je dceřiná společnost v sousední zemi.


Firma nyní zaměstnává 100 zaměstnanců

Firma nyní zaměstnává 100 zaměstnanců

Počet zaměstnanců vyjadřuje trojmístné číslo. Mezitím se skupina KEMPER stává nejvýznamnějším zaměstnavatelem v domáckém Vredenu.


Stěhování do dnešní správní budovy na ulici Von-Siemens-Straße ve Vredenu

Stěhování do dnešní správní budovy na ulici Von-Siemens-Straße ve Vredenu

V průmyslové zóně Gaxel u Vredenu vzniká moderní administrativní centrum. Firma KEMPER jej naplánuje tak, aby i v příštích letech měla nadále rostoucí rodinná firma k dispozici dostatek místa.


Založení dceřiné společnosti v České republice

Založení dceřiné společnosti v České republice

Dceřiná společnost v České republice je zpočátku jen v pořadí čtvrtou, nově založenou firmou. O několik let nabude zásluhou vlastní výroby zvláštního významu.


Založení dceřiné společnosti ve Velké Británii

Založení dceřiné společnosti ve Velké Británii

Po USA se firma KEMPER dále rozšiřuje na evropském kontinentu. Díky páté dceřiné společnosti získávají také Britové stálého kontaktního partnera a servis na místě, který je pro firmu KEMPER typickým.


Zřízení nového výrobního střediska s plochou 4 000 m² ve Vredenu

Zřízení nového výrobního střediska s plochou 4 000 m² ve Vredenu

Výrobní budova, zřízená v roce 1983, dosáhla svých hranic. Investice do dalších 4 000 m² je také zřetelným signálem, jak se bude firma KEMPER vyvíjet v dalších letech. Výroba je flexibilnější a efektivnější.


Založení dceřiné společnosti ve Španělsku

Založení dceřiné společnosti ve Španělsku

Poslední nově založená firma v minulém tisíciletí. Ze Španělska se firma KEMPER stará o všechny zákazníky na Pyrenejském poloostrově.


Zřízení prvního mezinárodního výrobního pracoviště v České republice

Zřízení prvního mezinárodního výrobního pracoviště v České republice

Od tohoto okamžiku se už nevyrábí jen ve Vredenu. Čeští kolegové dostali moderní halu, která ještě více zvyšuje kapacitu firmy KEMPER. Firma KEMPER tím čelí také stále větším výzvám globalizace.Rozšíření vedení firmy

Rozšíření vedení firmy

Björn Kemper je odpovědný za úseky marketingu a odbytu. Dříve než se syn zakladatele firmy vrátil do rodinné firmy, sbíral cenné zkušenosti na poli vědy a ekonomiky. Podporuje vedení firmy a stává se novou tváří skupiny KEMPER.


Otevření nové správní a výrobní budovy v Poříčí nad Sázavou (blízko Prahy), Česká republika, s více než 10.000 m² výrobní plochy

Otevření nové správní a výrobní budovy v Poříčí nad Sázavou (blízko Prahy), Česká republika, s více než 10.000 m² výrobní plochy

Úspěch firmy KEMPER vede k rozšiřování výroby zahájené v roce 2000 v České republice. Tato dceřiná společnost se díky tomu stává vedle sídla firmy ve Vredenu nejdůležitějším pracovištěm.


Otevření obchodního úseku Automatizace

Otevření obchodního úseku Automatizace

Otevírá se nový trh. Firma KEMPER využívá svých dlouholetých zkušeností v kovozpracujícím průmyslu také k vývoji inovačních a jinak orientovaných řešení v oblasti automatizace.


Založení dceřiné společnosti v Indii

Založení dceřiné společnosti v Indii

Nejmladší firmou, která byla do dnešního dne v zahraničí otevřena, je indická dceřinná společnost. Odsud firma KEMPER distribuuje své produkty a stará se o zákazníky v asijských zemích.Další rozvoj úseku Automatizace založením firmy KEMPER STORATEC GmbH s administrativním úsekem a výrobou v německém Lünenu

Další rozvoj úseku Automatizace založením firmy KEMPER STORATEC GmbH s administrativním úsekem a výrobou v německém Lünenu

Nové pracoviště v Německu doplňuje skupinu KEMPER. Od tohoto okamžiku sídlí v Lünene experti z oblasti automatizace. O pouhé dva roky později je už toto pracoviště nedostačující a na řadě je stěhování do sousedního Waltropu.


Firma nyní zaměstnává okolo 300 zaměstnanců

Za pouhých 35 let se z nápadu zrozeného v domácí garáži stala firma s vedoucím postavením na trhu s technologiemi a významný zaměstnavatel v regionu. Po celém světě zaměstnává firma KEMPER více než 300 zaměstnanců a investuje dále do nových produktů a rozšiřování výrobních kapacit.


Rozšíření vedení firmy.

Rozšíření vedení firmy.

M.Schiller bude odpovědný za oblast financí a controllingu.


Založení dceřiné společnosti v Polsku

Založení dceřiné společnosti v Polsku

KEMPER reaguje na rostoucí zájem o bezpečnost a ochranu zdraví v Polsku a otevírá tak další pobočku v kontinentální Evropě. KEMPER tak nabízí svým polským partnerům přímou dostupnost a typickou místní službu KEMPER.


Společnost KEMPER pokračuje v růstovém tempu

Společnost KEMPER pokračuje v růstovém tempu

Rok 2018 se stal pro KEMPER nejúspěšnějším obchodním rokem v historii společnosti. Poprvé, v této fázi rozvoje, překročil prodej 40 milionů eur. Společnost KEMPER zaměstnává přibližně 370 lidí po celém světě.


Rozšíření vedení společnosti

Rozšíření vedení společnosti

KEMPER vytváří strukturu firmy pro budoucnost. S Fredericem Lanzem rozšiřuje tento odborník v oboru okruh odpovědných osob. Spolu s Björnem Kemperem tvoří vedení společnosti. Zakladatel firmy Gerd Kemper a dlouholetý obchodní ředitel Karl Segbert budou i nadále poskytovat společnosti KEMPER poradenství. Zároveň firma založila novou prodejní kancelář v Moskvě. Odtud bude dále expandovat směrem na východ.Sdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít