DomůCo je dobré vědět Svařovací dým obecně1. Svářečský dým - co toje?

Svářečský dým - co to je?

Při zpracování kovů vznikají prostřednictvím svařování, broušení a podobných operací dýmy a plyny, které můžeme dle aktuálního stavu rozdělit jako látky zdraví škodlivé. Svařovací dým je zdraví škodlivý a způsobuje částečně vznik rakovinotvorných buněk. Pro ochranu svého zdraví se svářeči již více než 35 let spoléhají na efektivní svařovací odsávání  od firmy KEMPER. Každé odsávací a filtrační zařízeníod firmy KEMPER zachycuje svařovací dým obzvláště efektivně a filtruje sám ultra fainové částice a vytváří pro zdraví bezpečný vzduch.

Velikost svařovacích částic

Svařovací dým se skládá z vícero plynů a milionů malých ultra fajnových částic v nano oblasti, které jsou manší než 0,1 µm a které nejsou pozorovatelné pouhým okem. Toto porovnání znázorňuje velikostní poměr velmi zřetelně.

Velikost poměru nano částic a fotbalu je podobná jako fotbal a země

A pokud není svařovací dým efektivně zachycován?

Škodlivé látky ze svařovacího dýmu se usazují v těle a způsobují škody a vyvolávají nemoce. To je dlouhodobý proces který není zpravidla zjevný.  Proto je svařovací dým tak záludný.


>> 2. Složení svařovacího dýmu
>> 3. Jak velké jsou jednotlivé částice ve svařovacím dýmu?
>> 4. Tělesné vlivy způsobené příjmem škodlivých látek